børn


Indsigter i børnehøjde

Alle mennesker har noget at byde på. Den måde vi indretter velfærdssamfundet på, har afgørende betydning for vores muligheder for at blive den bedste version af os selv.

Er politikerne skyld i faldende fertilitet?

Når der fødes færre danske børn, sætter det velfærden under pres. Det bør vække bekymring på Christiansborg, men måske er de sidste års politiske prioriteringer netop årsagen til danskernes faldende fertilitet.

Klogere børn for færre timer

Ny bevægelse for selvlæring udfordrer skolens monopol på at skabe Danmarks dygtigste generation. I fremtiden skal vores børns kompetencer udvikles i en lang række forskellige miljøer og på tidspunkter, som ligger uden for 8-16.

Skal børn være konkurrenter eller verdensborgere?

Tidligere engelskundervisning i folkeskolen skal føre til bedre dansk konkurrenceevne, siger politikerne. Men sammenhængen er i bedste fald tvivlsom. Hvad med at uddanne verdensborgere i stedet?

Skilsmissefamilier lider under strukturreformen

Da 15 statsamter som led i strukturreformen blev lagt sammen til fem statsforvaltninger, skete det for at effektivisere og slanke den offentlige sektor. Men i dag klager både Børns Vilkår og Danske Familieadvokater over, at sagsbehandlingen af familiesager er for langtrukken og afgørelserne for dårlige. Problemet er, at sammenlægningen i 2007 faldt samtidig med vedtagelsen af Forældreansvarsloven, som giver statsforvaltningerne mere travlhed. Men ressourcerne er ikke vokset – tværtimod. "Det er en daglig kamp at få tingene til at hænge sammen," siger sekretariatschef i Statsforvaltningen Nordjylland Søren Gyldenhof Schilder. Han har som konsekvens heraf skåret i sagsbehandlernes møder med borgerne. Imens venter landets mest sårbare familier i måneder på afgørelser om samvær og børnebidrag.