Børns Vilkår


Mette Frederiksen skal til børneeksamen

Mette Frederiksen skal til børneeksamen

POLITIK OG VELFÆRD Mette Frederiksen vil være børnenes statsminister. Det har hun lovet før valget og i sin nytårstale. Nu skal hun levere varen. Men et kontroversielt krav har skygget for helt nødvendige reformer, siger en række aktører. Samtidig tyder økonomien på, at regeringen må skrue ned for sine ambitioner. 

Mindre bureaukrati og tættere menneskelig kontakt

Mindre bureaukrati og tættere menneskelig kontakt

POLITIK OG VELFÆRD Frikommuneforsøg fritager socialrådgivere for omfattende dokumentationskrav i arbejdet med udsatte familier. Det har øget både børns og voksnes trivsel og medarbejdernes tilfredshed med arbejdet.  

Sæt uddannelse først

Sæt uddannelse først

POLITIK OG VELFÆRD En god skolegang er den største beskyttelsesfaktor for anbragte unge. Fagfolk opfordrer til at sikre, at uddannelse og dannelse kommer til at spille en central rolle i regeringens nye reform. 

Fortsat hjælp efter barnet fylder 18 år

Fortsat hjælp efter barnet fylder 18 år

POLITIK og VELFÆRD Mange unge tabes på gulvet, når de fylder 18 år og skal til at stå på egne ben. En stribe centrale aktører opfordrer regeringen til at udvide støtten til anbragte unge, helt op til de er 25 til 30 år. 

Anbragte børns formand: Giv os et stærkere fundament i livet

Anbragte børns formand: Giv os et stærkere fundament i livet

POLITIK OG VELFÆRD Anbragte børn bliver i hele opvæksten karakteriseret gennem deres tab, traumer og udfordringer. Den kommende barnets lov bør skifte fokus og sigte efter at give anbragte børn en opvækst, der danner dem som mennesker, mener formanden for De Anbragtes Vilkår, David Adrian Pedersen. 

Skilsmissefamilier lider under strukturreformen

Da 15 statsamter som led i strukturreformen blev lagt sammen til fem statsforvaltninger, skete det for at effektivisere og slanke den offentlige sektor. Men i dag klager både Børns Vilkår og Danske Familieadvokater over, at sagsbehandlingen af familiesager er for langtrukken og afgørelserne for dårlige. Problemet er, at sammenlægningen i 2007 faldt samtidig med vedtagelsen af Forældreansvarsloven, som giver statsforvaltningerne mere travlhed. Men ressourcerne er ikke vokset – tværtimod. "Det er en daglig kamp at få tingene til at hænge sammen," siger sekretariatschef i Statsforvaltningen Nordjylland Søren Gyldenhof Schilder. Han har som konsekvens heraf skåret i sagsbehandlernes møder med borgerne. Imens venter landets mest sårbare familier i måneder på afgørelser om samvær og børnebidrag.