brugerdreven innovation


Superiværksætter: Gør op med ’få-lov-kulturen’ i din virksomhed

Superiværksætter: Gør op med ’få-lov-kulturen’ i din virksomhed

Det er muligt for etablerede virksomheder at skabe samme innovative entreprenørånd som i en startup. Men det kræver, at lederne tør skabe en ø for innovation, der er fri af moderselskabets snærende bånd, siger serieiværksætter og angel-investor Tommy Ahlers.

Grundfos: Vi kan lære af startups

Grundfos: Vi kan lære af startups

Pumpevirksomheden vil have en tættere dialog med sine slutbrugere, men det kræver en anden tankegang, end man som ingeniørtung virksomhed har været vant til, siger Marianne Kjeldsen Knudsen, head of digital commercial offerings. Hun mener, at Grundfos kan tage ved lære af den måde, mange startups innoverer på.

Fransk innovationsminister: Wake up – shake up, Europa

Fransk innovationsminister: Wake up – shake up, Europa

De europæiske politikere skal se at vågne op, hvis Europa skal blive en reel udfordrer til Silicon Valleys status som verdens innovationsmekka. Derfor bør alle skolebørn i EU f.eks. lære at kode software, lyder det fra den franske minister for digitale anliggender, Axelle Lemaire.

Startups disrupter store virksomheder indefra

Startups disrupter store virksomheder indefra

Store virksomheder går i tæt partnerskab med selv helt spæde startups. Det er win-win for de ellers ulige par. De små får hjælp til kapital, kunder og markedsføring, mens de store sikrer sig innovationskraft og det efterstræbte entreprenør-mindset.

Slå vækst-automatpiloten fra

Slå vækst-automatpiloten fra

4 ud af 5 i ny MM-undersøgelse sætter spørgsmålstegn ved, hvorvidt Danmark befinder sig i en vækstkrise. I stedet efterspørger de en mere nuanceret debat om, hvilken vækst det mere præcist er, samfundet skal stræbe efter.

Årets CIO 2015: Vi skal turde kannibalisere os selv

Årets CIO 2015: Vi skal turde kannibalisere os selv

Sørg for at hele organisationen har et digitalt mindset, og afsæt ressourcer til at eksperimentere, også selvom der ikke er en klar business case, lyder rådene fra Falcks it-direktør til, hvordan etablerede virksomheder bliver adrætte digitale frontløbere.

Mikkels lille fiberdims

Mikkels lille fiberdims

For omkring fire år siden undrede overlæge Mikkel Andersen og hans kolleger på Rygkirurgisk Sektor i Middelfart sig over, hvorfor netop deres patienter oplevede en markant ringere livskvalitet efter endt operation end tilsvarende patienter på andre rygkirurgiske afdelinger. At problemet overhovedet blev opdaget skyldtes, at rygkirurgerne som en af de få lægefaglige specialer systematisk spørger patienter om deres oplevelser før og efter behandling.

Roskilde rocker den grønne omstilling

Det er ikke kun ex-Beatle sir Paul McCartney, der signalerer evergreen på årets Roskilde Festival. Også festivalen i sig selv er grønnere end nogen sinde og har indgået et ambitiøst partnerskab med forskere fra CBS, der kan give genlyd i den globale klimakamp. Forskningsprojektet, der bærer titlen Fra Rio til Roskilde, skal afkode, hvad der kan få forbrugere til at træffe bæredygtige valg. Og det er ifølge professor Esben Rahbek Gjerdrum Pedersen, direktør for Center for Coporate Social Responsibillity på CBS, en helt nødvendig, men overset betingelse for grøn omstilling.
”Det hjælper ikke, at man er i stand til at udvikle bæredygtige løsninger, hvis der ikke er nogen, som frivilligt gider at bruge dem,” siger Esben Rahbek Gjerdrum Pedersen.
Han vil sammen med forskningskolleger fra CBS og Aalborg Universitet, innovative virksomheder som Grundfos og Rockwool og en hær af frivillige gøre festivalen til verdens største laboratorium for motivation af bæredygtig adfærd. Projektet opnår stor anerkendelse fra en af verdens fremmeste energiforskere, professor og centerleder ved Center for Energiteknologier (CET) på Aarhus Universitet Benjamin Sovacool.
"Klimakampen er i dag alt for teknologifikseret. Det her projekt vil kunne levere værdifuld, ny information om hvordan de mennesker, der skal anvende teknologien, tænker og vælger,” siger Sovacool.

Byen: en designopgave

Byen som omdrejningspunkt for innovation, vækst og velstand er mere hypet end nogensinde før. I jagten på den perfekte by skal vi blot passe på ikke at glemme dem, som skal bo i den.

Vi-økonomien vender op og ned på din forretningsmodel

Danske virksomheder som Lego, Vigga og GoMore gør det. De satser aktivt på den såkaldte vi-økonomi, der handler om at udnytte nye, digitale muligheder til at binde teknologi og mennesker sammen for at øge værdien for kunden. Udviklingen drives af fire stærke tendenser, som sætter Danmark i en styrkeposition.

Danske kvalitetsprodukter har for korte udløbsdatoer

Danske produktionsvirksomheder er under pres. Lige nu ligger Danmark godt i det europæiske innovationskapløb, men da andre lande er bedre til at kapitalisere på deres innovation, risikerer vi at blive overhalet. I den aktuelle valgkamp taler mange kandidater om flere i arbejde, men stort set ingen har et bud på, hvor jobbene skal komme fra. “Det er ærgerligt, fordi sikring af Danmark som produktionsland vil fylde meget på den politiske dagsorden de næste mange år,” siger Danfossdirektør Niels B. Christiansen. 

Sådan knækker servicesektoren produktivitetskoden

Danske servicevirksomheder har længe haltet efter virksomheder i andre brancher og sektorer, når det gælder produktivitetsvækst. Den udvikling, eller mangel på samme, er ifølge Produktivitetskommissionens rapport fra sidste år den væsentligste årsag til, at Danmark er gledet ned ad listen over verdens mest velstående lande. Men der er håb forude for de hjemlige serviceerhverv, viser en ny analyse udarbejdet af tænketanken Reg Lab i samarbejde med IRIS Group og Roskilde Universitet. Den afslører, at en eksklusiv gruppe af højproduktive servicevirksomheder er lykkedes med at knække koden til at øge produktiviteten. Tilsammen har virksomhederne, der kun udgør godt 4 pct. af Danmarks omkring 11.000 servicevirksomheder med mere end 10 ansatte, skabt flere end 9.000 nye, højproduktive fuldtidsjob i årene 2011-2013. Det svarer stort set til den samlede servicesektors jobvækst i perioden. Analysen identificerer fem parametre som på tværs af servicebrancher går igen hos de succesrige virksomheder. Det handler om markedsforståelse og kundeindsigt, helhedsløsninger, modularisering, smart teknologianvendelse og kompetenceudvikling af medarbejdere. “De discipliner bør derfor prioriteres langt højere i erhvervsfremmesystemet end i dag, hvis vi skal udvikle flere højproduktive servicevirksomheder,” siger Bjarne E. Jensen, direktør for tænketanken Reg Lab.

Fremtidens industriarbejdere skal være it-nørder med sprogøre

Fremtidens industriarbejdere skal have dyb indsigt i nye digitale teknologier og være i stand til at kommunikere på flere platforme og sprog, hvis Danmark skal være et produktionsland, lyder det fra DI. Det stiller nye krav til erhvervsskolerne, mener formanden for CO-Industri.

GE-topchef: Danmark kan blive grøn accelerator

En energiunion i Europa er stadig blot en vision. Men det er ikke længere en drøm forbeholdt europæerne. Kapitalstærke amerikanske investorer kommer i stigende grad til Europa i forventning om enorme forretningsmuligheder. Det skete senest i sidste uge, da topchefen i General Electric, Jeff Immelt, var på inspirationsrejse i Danmark for at møde nøglepersoner fra den danske energielite og bl.a. deltog i et møde arrangeret af Mandag Morgen. Immelt mener, at Danmark kan spille en vigtig rolle som globalt accelerationslaboratorium for nye grønne teknologier.

Nødhjælp kan blive Danmarks nye milliardindustri

Generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp Andreas Kamm er en realistisk mand. Han ved udmærket, at verdens rige lande hverken økono­misk eller politisk er villige til at øge deres samlede bevillinger til verdens flygtninge og fattige. Derfor handler det nu om to ting: For det første ønsker Kamm som topchef i en organisation med flere end 6.700 ansatte, der ifølge en uafhængig tænketank er verdens tredjemest effektive ngo, yderligere at omkostningseffektivisere Dansk Flygtningehjælp. Det skal bl.a. ske ved at inddrage danske virksom­heder i konkrete samarbejder, så både det dan­ske samfund og flygtninge i verdens humanitære brændpunkter får mest value for money. “Man er nødt til at tænke forretningsmæssigt, fordi det er det, der bærer på den lange bane,” siger Kamm i et interview med Mandag Morgen. Netop sådan et samarbejde er startup-virk­somheden EverShelter fra Randers et eksempel på. Virksomheden er i samarbejde med Kamms folk i øjeblikket ved at teste en innovativ shelterløsning i en flygtningelejr i Nordirak, der vil forbedre le­vevilkårene i lejren markant. For det andet bør Danmark og resten af Europa revurdere, hvordan man fordeler de midler, der allerede er afsat til ud­vikling og humanitær bistand. Her ønsker Kamm, at man flytter midler fra udviklingsbistanden over i pengekassen til decideret nødhjælp. “For den nødhjælp, vi laver, er jo også starten på udvikling,” siger Andreas Kamm.

Danmark kan høste milliarder på fem teknologitrends

Den amerikanske producent af landbrugs­maskiner John Deere er godt i gang med at vende op og ned på en hel branches måde at arbejde på. Med den digitale platform MyJohnDeere indsam­ler og analyserer virksomheden data fra intelligente sensorer og egne og konkurrenters maskiner, som landmænd kan anvende i planlægning af høstpro­cessen. Platformen er et mønstereksempel på den nye, digitale teknologitrend “Vi-økonomi”, der har potentiale til at kunne ændre forret­ningsgangene i stort set alle industrier.