byggeri


Sæt politisk fokus på energirenovering

Sæt politisk fokus på energirenovering

Der ligger enorme gevinster og venter, hvis den eksisterende bygnings- og boligmasse bliver energirenoveret. Men det kræver, at man fra politisk hold kraftigt signalerer, at energirenovering er noget, vi som samfund satser på, skriver Jesper Nygård, direktør i Realdania.

Fremtidens danske hus er bygget i træ

Fremtidens danske hus er bygget i træ

Træ er fremtidens CO2-venlige byggemateriale. Det er let at arbejde med og vil på sigt kunne udkonkurrere gængse klimabelastende byggematerialer som stål og cement. Både industri, arkitekter og foreninger ser et stort potentiale i at bygge i træ.

Canadisk arkitekt: Verden skal samarbejde om at bygge i træ

Canadisk arkitekt: Verden skal samarbejde om at bygge i træ

Den canadiske arkitekt Michael Green bygger næsten alle sine bygninger i træ. Det skyldes både de klimamæssige, sociale og æstetiske fordele. De vigtigste veje til mere træbyggeri er uddannelse og økonomiske incitamenter såsom skattefordele.

Byggeriet vil have flere bæredygtige lovkrav, men regeringen siger nej

Byggeriet vil have flere bæredygtige lovkrav, men regeringen siger nej

Der er brug for næste bølge af lovkrav, hvis Danmark skal følge med verdenseliten inden for bæredygtigt byggeri, lyder det fra byggebranchen. Regeringen er hoppet i den modsatte grøft og afviser mere regulering. ”Det er for uambitiøst,” siger Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri.

Danske milliardbyggerier skaber jobfest – for udenlandsk arbejdskraft

Danske milliardbyggerier skaber jobfest – for udenlandsk arbejdskraft

De kommende års megabyggerier ventes at skabe op mod 9.000 arbejdspladser om året. Men det bliver først og fremmest en jobfest for tyskere, polakker og andre udlændinge. Byggeriet af de seks nye supersygehuse, Fehmern-forbindelsen, Københavns Metroring, nye letbaner, jernbaner, motorveje m.v. falder oven i hinanden tidsmæssigt, og det skaber lokale flaskehalsproblemer, som vil gøre det nødvendigt at importere arbejdskraft i stor skala. Der er særligt brug for ufaglærte arbejdere – en af de grupper, der er mest klemt på det danske arbejdsmarked.

Tyskere og polakker bygger danske sygehuse

Tyske, polske og andre udenlandske arbejdere udfører nu hver tredje betonopgave på byggeriet af de nye supersygehuse. De seks nye sygehusbyggerier konkurrerer med hinanden og med andre store anlægsopgaver om de samme håndværkere. Det skaber lokale flaskehalsproblemer og gør det nødvendigt at importere arbejdskraft. Hillerød opfører nu et håndværkerhotel til udenlandske arbejdere, der skal bygge Nordsjællands nye hospital.

Opgør med skandalerne i byggeriet

Bæredygtighed er i fokus i forhold til byggeriets samfundsansvar. I fredags stiftede Realdania sammen med Bygherreforeningen en ny forening for at fremme branchens samfundsansvar - socialt og miljømæssigt. “Med foreningen kan vi udvikle et fælles sprog og en fælles forståelse for, hvilke roller og hvilket ansvar branchen har,” siger Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania.

Byggebranchen skal være motor for bæredygtighed

Den danske byggebranche lider stadig gevaldigt under efterdønningerne af finanskrisen, og samtidig slår globaliseringen for alvor igennem, så udenlandske firmaer presser de danske. Men der er en fremtid for dansk byggeri, hvis branchen satser offensivt på at blive en bæredygtig frontløber, lyder det nu fra regeringen, der i fredags præsenterede sin byggepolitiske strategi. 32 politiske initiativer skal skabe bedre rammer for vækst og konkurrence og skubbe dansk byggeri til at skabe sig “en global styrkeposition inden for bæredygtigt og effektivt byggeri,” som det hedder i strategien. “Med bæredygtigt byggeri kan vi ikke alene mindske vores affaldsmængde og ressourceforbrug. Vi kan også gøre byggeriet til en decideret motor for bæredygtighed,” siger klima-, energi og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (R).

Supersygehuse bliver udstillingsvindue for dansk design og teknologi

Danske arkitekter, ingeniører og rådgivere har sat sig tungt på sygehusbyggerier for tilsammen 45 milliarder kr. De kan skabe op til 60.000 arbejdspladser over ti år. Det giver Danmark mulighed for at blive en global showcase for supermoderne og energivenlige sygehuse. Byggerierne kan skabe nye globale sællerter inden for smart sundhedsteknologi. Men lang byggeproces og svag videndeling kan dæmpe vækstpotentialet.