byudvikling


Resiliente byer hænger sammen på kryds og tværs

Resiliente byer hænger sammen på kryds og tværs

Det er umuligt at vide, hvilken slags krise, der rammer næste gang, og derfor arbejder nogle byer med at opbygge en generel modstandsdygtighed – det, der kaldes resiliens. Den første danske by, der grundlægges på resiliente principper, hedder Rosborg. Den ligger i udkanten af Vejle, men dens 5000 indbyggere skal indgå i et globalt eksperiment med at skabe mere bæredygtige byer.

Fra spritfabrik til spritny byudvikling

Fra spritfabrik til spritny byudvikling

Maltfabrikken i Ebeltoft, Spritfabrikkerne i Aalborg og Spinderihallerne i Vejle. Rundt om i landet kan forladte industrimiljøer være med til at skabe plads til nye aktiviteter i byernes mest centrale områder.

Mindre snak, mere handling: Byerne går forrest for klimaet

Ingen forventer, at klimaforhandlingerne ved COP21 i Paris kan levere de CO2-reduktioner, der er behov for for at holde den globale opvarmning under to grader. Heldigvis gør byerne allerede i dag, hvad klimaet har behov for: mindre snak, mere handling.

Vi skal gøre gode nyheder endnu bedre

Med de mange alvorlige internationale kriser kan det være nemt at glemme. Men der bliver faktisk færre fattige i verden, millioner af mennesker lever længere med mindre sult, færre sygdomme og bedre uddannelse. Det er gode nyheder. Og de kommer ikke af sig selv.

Byen: en designopgave

Byen som omdrejningspunkt for innovation, vækst og velstand er mere hypet end nogensinde før. I jagten på den perfekte by skal vi blot passe på ikke at glemme dem, som skal bo i den.

Kampen mod ghettoerne er slået fejl

Trods regeringens mål om at halvere antallet af ghettoer i de kommende år, går udviklingen den stik modsatte vej. Ifølge det nationale integrationsbarometer er antallet af udsatte boligområder de sidste par år steget, og yderligere 26 boligområder er i farezonen for at komme på regeringens sorte liste, viser en ny opgørelse. Den sidste analyse i Mandag Morgens serie “Integrationens frontløbere” viser, at antallet af udsatte boligområder kan nedbringes, hvis der sættes ind med mere social forebyggelse til og bedre samarbejde mellem de mange forskellige aktører på området. Når kommuner, boligselskaber, politi, sportsklubber og frivillige organisationer samarbejder, lykkes de gode viljer med at nedbringe kriminalitet og ledighed: ”Nu har jeg været i det her felt i 20 år, og der har været skrevet tykke rapporter om, hvor vigtigt det er med samarbejdet,” siger Birgitte Mazanti, der leder Center for Boligsocial Udvikling.
Samtidig er der også behov for at få spredt de gode erfaringer fra succesrige og effektive projekter mellem landets udsatte boligområder. Det mener bl.a. socialforsker Gunvor Christensen fra SFI, der har undersøgt de sociale indsatser. Og de gode initiativer, der dæmper ghettoernes massive sociale problemer, findes.
Mandag Morgen er dykket ned i de sociale indsatser og har udvalgt fem eksempler på metoder, der har skabt resultater. Læs om gevinsterne ved fodboldtræning, brandkadetter, fritidsjob og mentorordninger.

Kriserne skal drive verden til ny vækst

300 skarpe hjerner samles i disse uger i kreative løsningslaboratorier på 5 kontinenter for sammen at finde nye muligheder i klodens tyngende kriser. De udgør The Global Opportunity Network, som er skabt i samarbejde mellem en af verdens førende virksomheder inden for risikoanalyse, milliardkoncernen DNV GL, og Mandag Morgen. Filosofien bag det nye netværk er, at klodens kriser er dynamoer for fremtidens vækst.

Stor it-satsning på sundhed: Farvel til papirjournalen

Ny it skal give patienterne bedre sikkerhed og mere effektiv behandling i sundhedsvæsenet. Det er budskabet i en ny fælles og omfattende digitaliseringsstrategi fra regeringen, KL og regionerne. Den skal rette op på de alvorlige mangler i dansk sundheds-it, som både Rigsrevisionen og evalueringen af kommunalreformen har afsløret. Det skal f.eks. være slut med, at læger bruger kostbar tid på at indhente oplysninger om patienter via telefon, telefax eller brevpost, og folk skal have mulighed for selv at kunne booke aftaler på landets sygehuse.

Eksperter: Brug lockout-millionerne på de svage elever

De mange millioner, som kommunerne sparer på lærerlockouten, bør bl.a. bruges til at få de svage elever inkluderet bedre i folkeskolen. Sådan lyder opfordringen fra en række skoleeksperter i en rundspørge, som Mandag Morgen har foretaget. De mener ikke, at folkeskolen som helhed får tilstrækkeligt med valuta for pengene, hvis man alene bruger pengene til at erstatte alle de timer, som eleverne har mistet under lockouten. I stedet bør en betydelig del af de ekstraordinære midler bruges til at fremme inklusionen, der i disse år er en af folkeskolens største udfordringer.

Kommunerne indfører velfærdsteknologi i blinde

Svag ledelse og manglende samarbejde betyder, at kommunerne arbejder tilfældigt og ukoordineret med indførelsen af ny velfærdsteknologi. Det er ellers regeringens erklærede mål, at robotter og digitalisering skal hente store effektiviseringsgevinster på den offentlige velfærd og sikre Danmark et veritabelt eksporteventyr, når en underskov af innovative danske virksomheder tager deres velfærdsteknologiske løsninger ud på det globale marked. I stedet er de danske virksomheder nu truet af udenlandsk konkurrence.

Medicinalindustriens nye billionmarked

Medicinalindustriens nye billionmarked

Markedet for lægemidler når svimlende 1,6 billioner dollar i 2020. Men selv om fremtiden tegner både lys og lovende, skal medicinalindustrien have rettet op på både intern forskningskrise og kundernes betalingsvilje over for den nyeste medicin, hvis potentialerne til fulde skal indfries. Det viser Mandag Morgens strategiske analyse af medicinalindustrien baseret på analysemodellen 4D Foresight. Mens veloplyste patienter stiller krav om de nyeste lægemidler, aftager de vestlige lande ikke længere per automatik de dyreste og nyeste lægemidler. I vækstøkonomierne vil behovet for medicin stige – især til kronikere.

Effektivisering kan frigøre 50 milliarder

Effektivisering kan frigøre 50 milliarder

Projekter, der målrettet fokuserer på at strømline rutiner og arbejdsprocesser, har åbnet et skatkammer af effektiviseringsgevinster i den offentlige sektor. Eksperter vurderer, at der er store uforløste produktivitetsforbedringer på minimum 10 procent. Men frygt for nedskæringer og myter om, at høj produktivitet er lig dårlig kvalitet, bremser for gevinsterne.

Tillid skal afløse bureaukrati

Regeringen lægger op til en stor modernisering af den offentlige sektor, men det kniber med at realisere de gode hensigter. Endnu en kampagne om afbureaukratisering er ikke nok. Vi har brug for at ændre hele den måde, som den offentlige sektor styres på.

Skal kandidatstuderende have SU?

Gratis uddannelse er unikt for de skandinaviske lande, og noget vi med rette bryster os af. Samtidig må vi erkende, at det bliver dyrere og dyrere at levere universitetsuddannelse af international klasse. Derfor kan låne-finansieret SU være interessant.

Bæredygtige storbyer kender sine græsrødder

En bæredygtig samfundsudvikling tager udgangspunkt i bæredygtige byer. Men byudvikling handler om mere end infrastruktur og grønne miljøteknologiske løsninger. Borgerne og græsrødder skal også med ombord.

Danske iværksættere skal sige de forbudte ord

Den danske vækstudfordring bliver ofte reduceret til et spørgsmål om, hvad vi som nation skal satse på. Men vi må starte med at lære os selv at tænkte stort og globalt – og støtte de modige iværksættere iblandt os, der vil skabe det næste Google.