2020-plan


Dansk Folkeparti bremser SU-reformen

Dansk Folkeparti bremser SU-reformen

Dansk Folkeparti vil ikke støtte en ændring af SU-systemet, der forringer ydelsen til de studerende. Dermed tyder alt på, at regeringens længe ventede SU-reform falder til jorden. De to milliarder, som reformen skal bidrage med til regeringens 2020-plan, må findes andre steder, siger DF’s SU-ordfører, Jens Henrik Thulesen Dahl. Uddannelsesminister Morten Østergaard holder fast i, at reformen skal finde de 2 milliarder og anbefaler DF at vente og se regeringens udspil.

Regeringen må bringe pensionsformuerne i spil

Efter sommerferien må regeringen begynde på en frisk og formulere en ny økonomisk politik. Den bør bl.a. inddrage de svulmende pensionsformuer, som kan sikre det afgørende kapitalgrundlag for en ny og bæredygtig vækst.

Kan flere journalister redde Danmark?

Næppe. Og den erkendelse bør præge den investering på 1.5 milliarder kroner, som regeringen vil bruge på at oprette 10.000 ekstra studiepladser. Krav om et styret uddannelsesudbud og iværksætteri bør følge med den store ekstrabevilling til universiteterne.

Regeringen viser vejen til 2020

Både på kort og lang sigt indeholder 2020-planen en række spændende initiativer, som kan hjælpe med at skabe ny vækst i Danmark. Men øget arbejdstid frem til 2015 kan ikke komme på tale.