crowdsourcing


Erhvervsleder, inddrag kollektivets kompetencer

Erhvervsleder, inddrag kollektivets kompetencer

Hackathons, crowdsourcing, pretotyping. Systemer til åben innovation, diverse onlineværktøjer og forskellige crowdsourcing-platforme har udvidet virksomheders muligheder for at indsamle viden, hente kreative tanker og teste nye ideer af hos meget større folkemængder.

Regionsdirektør:

Regionsdirektør: "Vi styrer for meget og leder for lidt"

Som topchef for en koncern med 45.000 ansatte giver regionsdirektør Hjalte Aaberg sit bud på, hvordan sundhedsvæsenet skal styres på patienternes præmisser, hvorfor der skal luges ud i regler og vejledninger, og hvorfor han om nogle år hellere vil undersøges af en supercomputer som Watson end af en specialist.

Læger skal lege børn raske

Læger skal lege børn raske

Patienter og pårørende sidder med ved bordet, når der tages beslutninger om Rigshospitalets nye børnehospital, Børneriget. De har været med til at udforme fem bærende principper for det kommende byggeri. Det første princip handler om leg.

Crowdsourcing udvikler velfærd

Crowdsourcing udvikler velfærd

Rigshospitalet skal bygge nyt børnehospital og inddrager crowd-konkurrencer i planlægningen. Samtidig er Erhvervsstyrelsen på vej med nationalt pilotprojekt med crowd-konkurrencer. I USA og Canada har offentlige myndigheder og virksomheder udbudt crowd-løsninger siden 2010.

Crowdsourcing af sociale problemer går uden om Danmark

Over hele Europa tager borgere digitaliseringen til sig og udvikler digitale velfærdsløsninger. Men mens borgere i andre lande selv sætter gang i udvikling af digital velfærd under overskriften digital social innovation, så tøver danskerne. Det viser en ny opgørelse over digital social innovation i Europa. Ud af 911 initiativer finder langt over halvdelen sted i Storbritannien, mens Finland med sine 50 initiativer ligger i top i Norden. Danmark er kun noteret for 5 initiativer. “Det overrasker mig meget, at der ikke sker mere i Danmark. Vi ved, at danskerne er et af de mest it-parate folk i verden,” siger seniorforsker Peter Bæck fra den britiske tænketank Nesta, der har lavet opgørelsen.

Crowdsourcing: Nu kan du ansætte hele verden

Først kom outsourcing, nu kommer crowdsourcing. Med teknologiens udvikling opstår nye muligheder for at ansætte specialister, der arbejder fra den anden side af kloden. Fænomenet crowdsourcing er i hastig vækst og kommer til at præge erhvervslivet de kommende år. Udviklingen åbner nye muligheder for at få bugt med de demografiske udfordringer. Men det er ikke uden bøvl at ansætte hele verden, og det kræver som minimum helt nye ledelsesmodeller.

DFDS crowdsourcer sig til et kig i krystalkuglen

Kan det passe, at kunder og ansatte hos DFDS er bedre til at forudsige aktiekurser og fremtidige tendenser, end økonomiske eksperter er? Ja, må både DFDS’s ledelse og en gruppe forskere noget overraskede konkludere. Siden marts har virksomheden og CBS bedt kunder og ansatte om at estimere fremtiden. Crowdens evne til at forudsige fremtiden har vist sig at være særdeles nyttig for topledelsens løbende beslutninger.