Danmarks Eksportkanon


Mellemstore virksomheder løfter dansk eksport

Mellemstore virksomheder løfter dansk eksport

Mere end halvdelen af eksportvæksten kommer fra små og mellemstore virksomheder, der ellers traditionelt undervurderes, når dansk eksport måles og vejes. Især de mellemstore virksomheder har de seneste år haft succes på eksportmarkederne, viser ny analyse.

Britisk atomdrama kan booste dansk teknologieksport

Britisk atomdrama kan booste dansk teknologieksport

Theresa May har sat Storbritanniens satsning på fransk-kinesisk atomkraft på pause. Hvis hun dropper kernekraften, vil det betyde markant større efterspørgsel på vind, biomasse og gas, hvor danske virksomheder står stærkt.

Danske kompetencer skal gøre Indiens byer bæredygtige

Danske kompetencer skal gøre Indiens byer bæredygtige

Der er gyldne muligheder for danske virksomheder i Indien, hvor en omfattende transformation til mere bæredygtige bysamfund er i fuld gang. På trods af et ellers anstrengt forhold mellem Danmark og Indien anbefaler en ny rapport fra den danske ambassade i Delhi, at danske virksomheder hopper ombord på det indiske væksttog.

Danske virksomheder mangler eksportmuskler

Danske virksomheder mangler eksportmuskler

Det er et skrøbeligt fundament, dansk eksport hviler på. Kun 6 pct. af de danske virksomheder eksporterer. Og blandt de få, der har eksport, sker salget oftere på nærmarkeder med lav vækst end i f.eks. Asien, hvor væksten er højere. Eksport er blevet en elitedisciplin for de få.

Smart farming kan kickstarte nyt eksporteventyr

Smart farming kan kickstarte nyt eksporteventyr

Pakken indebærer et paradigmeskift i forhold til regulering af kvælstof, som vil kunne sende Danmark frem i forreste række i forhold til udvikling af fremtidens smart farming-løsninger.” Sådan siger Erik Steen Kristensen, leder for Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, om regeringens nye landsbrugspakke, der blev lanceret i december. Ifølge forskere fra det ambitiøse projekt Future Cropping indeholder landsbrugspakken netop den komponent, der kan sende Danmark helt i front inden for udvikling af nye såkaldte smart farming-løsninger. Future Cropping, der har et budget på 100 mio. kr. over 5 år og blev sat i søen i sommeren 2015, tæller virksomheder som Novozymes og Kongskilde Industries samt toneangivende specialforskningsenheder på Aarhus og Københavns Universiteter. Målet er at udvikle nye teknologier, der på kort sigt kan øge omsætningen i Danmarks primære planteproduktion og landbrugsteknologibranche med mindst 600 millioner kr. om året samt på længere sigt skabe mindst 16.000 nye job i landbrugssektoren.

Udenrigsministeren forbereder ny eksportstrategi: ”Vi skal fokusere bredere”

Udenrigsministeren forbereder ny eksportstrategi: ”Vi skal fokusere bredere”

Inden årets udgang vil udenrigsminister Kristian Jensen (V) fremlægge en ny eksportstrategi, som skal lægge linjen for Danmarks eksportfremmeindsats frem mod 2020. Den vil ifølge ministeren være et endeligt farvel til den BRIK-strategi, man har forfulgt de seneste år. ”BRIK er slet ikke blevet den succes, vi havde forventet. Den eksportvækst, vi troede ville komme i de fire lande, har kun Kina kunnet levere på. Derfor har vi i dag et klart ønske om at lave en bredere indsats, hvor vi fokuserer på flere lande,” siger Kristian Jensen.

Farvel til champagnediplomatiet

Farvel til champagnediplomatiet

Danmarks udenrigstjeneste har på få år genopfundet sig selv som en ny og langt mere erhvervsvenlig hær af diplomater, der kæmper for at øge den danske eksport. Udvikling tænkes sammen med vækst, diplomater bearbejder udlandets bureaukrater, og både danske ministre og medlemmer af Kongehuset arbejder målrettet for at åbne verdens vækstmarkeder og bane vejen for nye handelsaftaler. Det økonomiske diplomati har afløst champagnediplomatiet. Og virksomhederne elsker det.

Danmarks royale handelskammer indtager Tyskland

Kongehuset er blevet en døråbner i udlandet for danske virksomheder. Der er langt mere fokus på vækst og erhvervsfremme, når regentparret er på statsbesøg. I næste uge deltager 75 danske virksomheder i et handelsfremstød i Tyskland, som Kronprinsparret står i spidsen for.

Virksomheder: Diplomater kan stadig blive bedre

Diplomater og kongelige er blevet mere fokuserede på at bane vejen for eksportvirksomheder. Men det halter stadig enkelte steder og bl.a. små virksomheder får ikke den lovede hjælp, lyder kritikken.

Vækstrådgivere skal løfte dansk vandeksport

Miljøministeriets ansættelse af fem danske vækstrådgivere i fem nøje udvalgte lande skal styrke eksportambitionerne i den danske vandbranche og samtidig gøde jorden for en mere bæredygtig lokal vandudvikling i de enkelte lande. Rådgiverne skal med base på de danske ambassader i Sydafrika, Tyr­kiet, Vietnam, Kenya og Kina opbygge nye projekter og partnerskaber for derigennem bl.a. at promovere dansk vandteknologi.

Dansk vandbranche i fælles front mod tabt eksport

Danske virksomheder får for lidt ud af deres solide viden på vandområdet. Siden 2007 har Danmark støt tabt markedsandele i forhold til lande som Østrig, Tyskland og Italien. Derfor samlede miljøminister Kirsten Brosbøl (S) i sidste uge omkring 40 aktører fra vandbranchen til det første vandtopmøde for at finde fælles fodslag, så Danmark kan få en større slurk af det boomende globale marked for vandteknologi. På mødet drøftede branchen bl.a. aktuelle udfordringer og løsninger, og man blev enige om at arbejde målrettet videre med tankerne om at satse på helhedsløsninger, f.eks. i form af et fælles konsortium.

Kulinariske benspænd giver nytænkning

Noma er ikke bare en kulinarisk frontløber. Med sit seneste Japan-eventyr har restauranten leveret et instruktivt lærestykke i, hvordan man sætter innovation i system.

Værdier skal booste Danmarks eksport

En stærk værdifortælling om danske fødevarer er ifølge fødevarebranchen vejen frem, når forbrugere fra Boston til Beijing skal overbevises om, at de skal lægge mere dansk smør, bacon og mælkepulver i indkøbsvognen. En arbejdsgruppe med Arla-direktør Peder Tuborgh i spidsen er med afsæt i regeringens “Vækstplan for Fødevarer” fra 2013 nået frem til, at danske værdier som tillid, kvalitet og transparens er medvirkende årsager til fødevarebranchens nuværende succeser i bl.a. Asien. Arbejdet med fortællingen er sket på trods af, at der ikke er videnskabeligt belæg for, at værdier øger eksporten. Alligevel giver den type fortælling god mening, siger eksperter, mens en tidligere dansk topdiplomat peger på, at der f.eks. i Sydamerika er et stort uudnyttet potentiale for danske kvalitetsprodukter.

Ny eksportmodel giver adgang til globale miljømilliarder

En ny eksportmodel kan hjælpe små cleantech-virksomheder ud på det boomende verdensmarked for klima-, miljø- og energiløsninger. De danske virksomheder har ofte stærke nicheprodukter, men den globale efterspørgsel retter sig i stigende grad mod totalløsninger. En ny konsortiemodel, hvor flere virksomheder går sammen med én stærk partner, kan være med til at kompensere for fraværet af stærke eksportlokomotiver. For den lille sjællandske vandvirksomhed BioKube har modellen givet adgang til et indisk vandrensningsprojekt til 400 millioner kr.

Må man tjene penge på konflikten med Rusland?

Handelskrigen mellem Rusland og Vesten vender op og ned på konkurrenceforholdene på det russiske marked. Carlsberg og Arla lider, mens f.eks. Nordea vinder. Men spørgsmålet er, om det er moralsk forsvarligt at lukrere på andres nød? Finansforbundet retter en skarp og principiel kritik mod Nordea og opfordrer banken til at tage en diskussion om sine etiske grænser til Ukrainekrisen. Mandag Morgen har bedt en række eksperter i virksomhedsetik om at trække grænsen og spørger Steen Hildebrandt, Erik Alhøj og Sune Skadegaard Thorsen: Må man tjene penge på konflikten med Rusland?

McKinseys råd: Skru ned for eksportstøtten til små virksomheder

Regeringen og dens rådgivere er dybt uenige om, hvor der er mest ræson i at give offentlige støttekroner for at øge eksporten. I en ny rapport bestilt af regeringen konkluderer konsulenthuset McKinsey, at den danske eksportstøtte i alt for høj grad fokuserer på små virksomheder. Danmark får mere eksport for pengene, hvis støtten gives til de større virksomheder, lyder rådet. Men det har regering valgt at ignorere, og den lover i sin nye eksportstrategi tværtimod at give en ekstra hjælpende hånd til de små og mellemstore virksomheder. De store virksomheder kan meget bedre klare sig selv, siger handelsminister Mogens Jensen (S).

Massivt behov for den skjulte vækstfaktor

Vi sælger færre varer til udlandet end vores nabolande, konkurrenceevnen falder, og vi genskaber ikke de mange job, der gik tabt under krisen. En række nye analyser cementerer, at Danmarks udfordringer tårner sig op. Der er derfor hårdt brug for en ny tilgang til vækst og jobskabelse i Danmark.

Når penge ikke er problemet

Rekordmange nye virksomheder har potentiale til at blive den næste Novo Nordisk og skabe nye danske job, melder ventureselskaberne nu. Men væksten bliver kvalt i fødslen, fordi Danmark mangler risikovillig kapital. Vi kunne mindst fordoble vores innovation herhjemme, hvis der var penge nok til de gode projekter derude. I stedet rykker væksten udenlands.

Med kunsten slår vi Shanghai

Direktørerne skal læse Don Quijote, og improvisation skal på skemaet i folkeskolen. Et nystiftet netværk af kulturpersonligheder, forskere og erhvervsledere som Kasper Holten, Steen Hildebrandt og Jørgen Huno Rasmussen vil gøre op med ”den fremherskende regnearkslogik i samfundet”. Kunsten kan gøre os i stand til at slå Shanghai i den globale konkurrence.

Dansk landbrug skal udvikle Afrika

Danmarks første handels- og udviklingsminister ser det som sin vigtigste opgave at styrke synergieffekterne mellem udviklingsbistanden og handelspolitikken. I Vietnam har sammenkoblingen af handel og udvikling allerede skabt resultater ved hjælp af dansk bistand og viden inden for bl.a. vand- og miljøteknologi. Næste store skridt bliver at bringe dansk landbrugsekspertise til Afrika, siger Mogens Jensen (S) i et interview med Mandag Morgen. I parløb med brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer er han ved at forberede dette store fremstød.

Kommuner vil have del i velfærdsteknologisk eksporteventyr

En ny tendens med store perspektiver er i al ubemærkethed ved at vinde indpas i den danske velfærdsmodel. Kommuner stifter nye virksomheder sammen med private partnere for at få andel i den potentielle milliardeksport af sundheds- og velfærdsteknologi. Det første selskab har allerede set dagens lys, og flere er på vej. Det kan bane vej for et dansk eksporteventyr på et globalt marked i dramatisk vækst. Men lovgivningen kan bremse udviklingen.

New York ser mod Danmark efter klimaløsninger

New Yorks fokus på energieffektiviseringer og klimatilpasning har allerede skabt muligheder for danske virksomheder. Og mulighederne bliver ikke mindre i fremtiden, i takt med at storbyer verden over begynder at tage større ansvar i kampen mod klimaforandringer. Mandag Morgen har mødt New York Citys direktør for planlægning og bæredygtighed, Sergej Mahnovski.