Dansk Folkeparti


Dansk Folkeparti gider ikke tælle til 90 i udenrigspolitikken

Dansk Folkeparti gider ikke tælle til 90 i udenrigspolitikken

KOMMENTAR: Topfolkene i DF ønsker, at Danmark træder ud af EU, og kræver samtidig, at Danmark siger fra over for ’kommunist-Kina’. Det bliver aldrig regeringspolitik. Forklaringen må være, at partiet ikke mener det alvorligt, når man bedyrer, at man er klar til at påtage sig et regeringsansvar, skriver europaredaktør Claus Kragh.

S og DF lægger EU-pres på Løkke

S og DF lægger EU-pres på Løkke

Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl opfordrer Lars Løkke Rasmussen til at stille sig i spidsen for en offensiv dansk strategi i EU. Strategien skal forhindre social dumping og sikre, at EU-regler om fri bevægelighed omfatter arbejdskraft og ikke f.eks. romaer.

Europæisk perspektiv og dobbeltmoral

Europæisk perspektiv og dobbeltmoral

Dansk Folkeparti har demonstreret en eklatant dobbeltmoral omkring brug af EU-midler samtidig med partiets kritik af frås og pengespild i EU.

Nye Borgerliges politiske håndgranater

Nye Borgerliges politiske håndgranater

Nye Borgerlige har et partiprogram uden nogen politisk eller praktisk realisme. Alligevel tilkendegiver et betydeligt antal veluddannede danskere, at de vil stemme på dem ved næste valg. Det politiske landskab, vi kender, er under opløsning.

DF-næstformand: Danmark burde samarbejde med Putin

DF-næstformand: Danmark burde samarbejde med Putin

DF’s udenrigsordfører og næstformand, Søren Espersen, vil øge Danmarks samarbejde med Rusland og fjerne EU’s sanktioner mod landet. Og så mener han ligesom partifællen Marie Krarup, at EU er en større trussel mod Danmark end Putin.

Russisk statspropaganda elsker Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti optræder langt oftere i det russiske, statsmedie RT end andre danske partier. Forsker siger, at det tyder på, at Rusland bakker ideologisk op om Dansk Folkeparti, der i de senere år har udtrykt sig i positive vendinger om Putins handlinger.

Kristian Thulesen Dahl: Vi er en fri fugl. Vi gør som vi vil.

Kristian Thulesen Dahl: Vi er en fri fugl. Vi gør som vi vil.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thule­sen Dahl, kritiserer Venstre for at tænke for meget på sin egen politik uden at lytte nok til Dansk Folkeparti. Derfor skal også Dansk Folkeparti tænke mere på, hvordan partiets politik fremmes bedst muligt – også hvis det sker på bekostning af Venstre. “Venstre har selv valgt, hvordan tingene skal fore­gå. De kører med den politik, som de synes, er den rigtige. Fred være med det. Men det gør vi så også,” siger han i et interview med Mandag Morgen.

Fløjpartier trækker flest vælgere hen over midten

Det er yderfløjene i dansk politik, der i disse år formår at rokke ved det politiske landskab. Ved valget i juni var både Dansk Folkeparti og Liberal Alliance dygtige til at trække vælgere hen over midten, og til­sammen sikrede netop de vælgere Lars Løkke statsmi­nisterposten. Tendensen er klar, og den viser, at flere danskere end tidligere vælger frit imellem tilbuddene fra både rød og blå blok og ikke som forventeligt mel­lem beslægtede partier. F.eks. ville det være naturligt, at en frafalden rød vælger ville foretage et pitstop hos de radikale eller Venstre, inden vedkommende havner i folden i Anders Samuelsens alliance, men sådan er det ikke nødvendigvis. Det viser Mandag Morgens omfattende analyse af valget.

“Dansk Folkeparti har før hentet stemmer fra So­cialdemokraterne og trukket vælgere hen over midten, men det er bemærkelsesværdigt, at Liberal Alliance kan tiltrække vælgere fra rød blok,” siger Jørgen Goul Andersen, professor i statskundskab ved AAU.

For valgets helt store vinder, DF-formand Kristian Thulesen Dahl, er der i bund grund to og meget forskel­lige vælgergrupper i Danmark. Den ene gruppe har så god økonomi og så gode kompetencer, at de hverken behøver at frygte for globalisering eller indvandring. Og så er der udviklingens tabere, der med rette frygter, at staten ikke kan sikre dem det liv, de ønsker at føre. “Og dem kan man finde blandt vores vælgere,” siger han.

Erhvervsledere er blevet værdikampens frontsoldater

Ti år efter Muhammed-tegningerne er værdikampen flyttet ind i hjertet af dansk erhvervsliv. Og fronterne er trukket skarpt op: På den ene side står V-regeringen og dens støtter i Dansk Folkeparti. På den anden side står en voksende kreds af erhvervsfolk, der frygter, at regeringens uforsonlige kurs over for flygtninge smitter af på vores omdømme blandt udlændinge i almindelighed og svækker danske virksomheders rekrutteringsmuligheder. “Det er en kæmpe myte, at udlændingene kommer og stjæler danskernes arbejde,” siger Tine Horwitz, underdirektør i DI og leder af Consortium for Global Talent. “Udlændinge skaber vækst og innovation, som gør, at der bliver arbejde til flere danskere.” En ny undersøgelse tyder på, at det relativt lave kendskab til Danmark er vores største imageproblem. Det betyder, at enkeltstående historier om udlændingestramninger eller Zoo’s aflivning af giraffen Marius kommer til at stå meget stærkt i folks bevidsthed.

Dansk Folkeparti har vundet værdikampen

Dansk Folkeparti har vundet værdikam­pen. Punktum. Det viser Mandag Morgens store vælgerundersøgelse. Partiet har dygtigt formået at sætte ord på mange danskeres utryghed og bekym­ring for fremtiden. Undersøgelsen viser en markant stigning i antallet af vælgere, der anser indvandring for at være en alvorlig trussel mod dansk kultur. Og den viser også, at et flertal mener, at der bliver brugt for mange penge på flygtninge, indvandrere og ulandsbistand.

“Den folkelige opinion trækker i Dansk Folke­partis retning. Partiet har vundet værdikampen, når det drejer sig om indvandring,” siger professor Jør­gen Goul Andersen, der i samarbejde med YouGov står bag undersøgelsen.

Også når det gælder Udkantsdanmark har DF’s skarpe næse for, hvad der rører sig i folkedybet, givet afkast. Selvom et solidt flertal af danskerne bakker op Lars Løkkes planer om at flytte statslige arbejds­pladser fra hovedstaden til provinsen, så er DF’s væl­gere dem, der er allermest positive. Det på trods af, at DF lagde stemmer til VK-regeringens mange strukturreformer i 00’erne, der var med til at fjerne statslige job fra landsdelene.

DF: Folketinget skal fastsætte kommuneskatten – og nedlægge regionerne

Regionerne skal nedlægges. og sygehusene skal styres fra Sundhedsministeriet. Samtidig skal Folketinget fastsætte én kommunal skatteprocent for hele landet. Det er det kontante budskab fra DF’s formand, Kristian Thulesen Dahl, der står til at få en nøglerolle, hvis blå blok vinder regeringsmagten. “Den økonomiske skævvridning i landet bliver større og større,” siger han i et interview med Mandag Morgen. Han henviser til, at borgere i udkantsdanmark betaler op til 5 procentpoint mere i skat end borgere i københavnske velhaverkommuner, uden at serviceniveauet er højere. Han ser det som en statslig opgave at sikre det samme velfærdsniveau i hele landet. 

Kristian Thulesen Dahl vil samle blå blok

Uenigheden på flere politiske områder i blå blok er ikke eneste uenighed blandt de borgerlige -  også selve strategien for, hvordan blå blok skal vinde valget. Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, opfordrer i denne uges ugebrev V-formand Lars Løkke til at genoplive Anders Foghs kontraktpolitik. Netop Foghs kontraktpolitik har Lars Løkke ellers brugt de seneste to år på at lægge i graven. Men nu lyder appellen fra DF-formanden: “Lars Løkke Rasmussen gør klogt i som statsministerkandidat at formulere nogle pejlemærker, som er vigtige at få gennemført efter et valg.”

DF-sejr svækker danske interesser i EU-Parlamentet

DF-sejr svækker danske interesser i EU-Parlamentet

Prognoserne spår Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti en kæmpe sejr ved valget til Europa-Parlamentet om tre uger. Men sejren bliver en pyrrhussejr for EU-skeptikerne, der vil svække de danske interesser, som Messerschmidt og de andre skeptikere ellers forsvarer. I parlamentet befinder de sig nemlig i partigrupperne ude på fløjen, som er uden reel magt.

Hvad Johanne kan lære af Pia

Da Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen forlod Finansministeriet og forhandlingerne om finansloven tirsdag eftermiddag, skrev hun historie. På bare tre år har hun reduceret Enhedslistens indflydelse på dansk politik til nærmest ingenting. Hun kunne lære indflydelsens kunst af Pia Kjærsgaard.

Dansk Folkeparti bremser SU-reformen

Dansk Folkeparti bremser SU-reformen

Dansk Folkeparti vil ikke støtte en ændring af SU-systemet, der forringer ydelsen til de studerende. Dermed tyder alt på, at regeringens længe ventede SU-reform falder til jorden. De to milliarder, som reformen skal bidrage med til regeringens 2020-plan, må findes andre steder, siger DF’s SU-ordfører, Jens Henrik Thulesen Dahl. Uddannelsesminister Morten Østergaard holder fast i, at reformen skal finde de 2 milliarder og anbefaler DF at vente og se regeringens udspil.