Danske Regioner


Danske Regioners formand: Forbyd rygning på alle sygehuse

Danske Regioners formand: Forbyd rygning på alle sygehuse

Ind til nu har al snak om forebyggelse handlet om gode hensigter og kun få handlinger. Nu er det slut: Massive investeringer i forebyggelse og klare regler for befolkningen er redningen, mener regionernes formand. Alternativet er et sundhedsvæsen, der om mindre end ti år ellers vil segne i forsøgene på at behandle danskerne.

Sundhedsprofessor: Værdibaseret styring er langt fra målet

Sundhedsprofessor: Værdibaseret styring er langt fra målet

Danske Regioner afprøver i øjeblikket forskellige styringmodeller for at fremme sygehusenes fokus på kvalitet. Pas på, siger professor i sundhedsøkonomi og -politik Kjeld Møller Pedersen fra Syddansk Universitet og opfordrer til at bevare de bedste dele af den nuværende styring – herunder DRG-taksterne.

Åben strid om milliarder til erhvervsfremme

Åben strid om milliarder til erhvervsfremme

KL og Danske Regioner har kastet sig ud i en åben strid om at blive omdrejningspunkt for Danmarks milliarddyre erhvervsfremmeindsats. Særligt KL går benhårdt efter, at de tværkommunale business regions overtager de regionale vækstforas rolle, når den nye trekløverregering skal modernisere erhvervsfremmesystemet.

Her er Danmarks oversete vækstlag

Her er Danmarks oversete vækstlag

Knap 1.250 virksomheder har med en årlig vækst i omsætning eller bruttoavance på mindst 20 pct. i de seneste 3 år haft særlig betydning for Danmarks vækst. En ny rapport fra Mandag Morgen kortlægger landets scaleup-virksomheder – et vækstlag, der hidtil er blevet overset i dansk vækstpolitik.

Sygehuse skal sikre kvalitet og ikke kun aktivitet

Sygehuse skal sikre kvalitet og ikke kun aktivitet

Toppolitikere i både Region Midt og Region Sjælland beslutter i dag at droppe sygehusenes tilskyndelser til at behandle flere patienter mere og mere. Fra årsskiftet skal sygehusene i de to regioner først og fremmest fokusere på kvalitet.

Patientoplevelser kan blive væksteventyr

Vores sundhedsvæsen står over for en revolution, som for første gang kommer til at ske på patienternes præmisser. Det er ikke kun gode nyheder for danskernes sundhedstilstand – det kan også være afsæt for innovation, vækst og jobskabelse.

Carl Holst: “Jeg bliver aldrig minister for et rent statsligt sygehusvæsen”

Syddanmarks regionsrådsformand, Carl Holst (V), er stærk tilhænger af, at regionerne skal fortsætte med at styre sygehusene. Men ender han som sundhedsminister i en borgerlig regering, kan han blive den, der skal føre kniven mod sine gamle venner. Partierne i blå blok er enige om, at regionerne skal nedlægges, men ikke om hvad der skal sættes i stedet. Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance foretrækker hver deres model. Men Carl Holst er ikke tilhænger af nogen af dem. “Jeg har svært ved at se en bedre model end den nuværende,” siger han i et interview med Mandag Morgen: “De forandringer og resultater, vi har været med til at skabe, er sket, fordi der har været nogle politikere, som vælgerne kan stille til ansvar”

Eksperter advarer mod at nedlægge regionerne

Eksperter advarer mod at nedlægge regionerne

Venstres planer om at nedlægge regionerne og lade staten overtage sygehusene vil være at gamble med sundhedsvæsenet. Det er budskabet fra tre af landets førende sundhedsøkonomer. De påpeger, at regionerne har leveret varen, siden de afløste amterne i 2007. De har øget produktiviteten og overholdt budgetterne, nedbragt ventelisterne ned og øget patienttilfredsheden. Eksperterne tvivler på, at staten kan gøre det lige så godt: ”I betragtning af, at staten har svært ved at styre en tilsynsfunktion i Sundhedsstyrelsen, kan man være bekymret for at give den ansvaret for hele sygehusvæsenet,” siger Jes Søgaard, afdelingschef i Kræftens Bekæmpelse. Hvis blå blok vinder valget, vil der være flertal for at nedlægge regionerne. Men Venstre og Dansk Folkeparti er ikke enige om, hvilken model der skal træde i stedet, og en lang række spørgsmål om den økonomiske og faglige ansvarsfordeling står ubesvarede hen. Dertil kommer, at byggeriet af de nye supersygehuse, der løber op i mere end 40 milliarder kr., er planlagt ud fra den eksisterende regionale struktur. 

Norge har blandede erfaringer med statslige sygehuse

Venstres forslag om at erstatte regionerne med tre statslige sygehusfællesskaber minder om den norske sygehusreform fra 2002. Men Norge er nu ved at skrotte modellen. Erfaringerne har været blandede: Sygehusenes milliardunderskud er væk, men det skyldes bl.a., at budgetterne er blevet fordoblet. Samtidig har ønsket om ensartet behandling støt og roligt indsnævret det reginoale råderum. Nu er den borgerlige regering ved at forberede en ny national sygehus- og sundhedsplan. 

DF: Folketinget skal fastsætte kommuneskatten – og nedlægge regionerne

Regionerne skal nedlægges. og sygehusene skal styres fra Sundhedsministeriet. Samtidig skal Folketinget fastsætte én kommunal skatteprocent for hele landet. Det er det kontante budskab fra DF’s formand, Kristian Thulesen Dahl, der står til at få en nøglerolle, hvis blå blok vinder regeringsmagten. “Den økonomiske skævvridning i landet bliver større og større,” siger han i et interview med Mandag Morgen. Han henviser til, at borgere i udkantsdanmark betaler op til 5 procentpoint mere i skat end borgere i københavnske velhaverkommuner, uden at serviceniveauet er højere. Han ser det som en statslig opgave at sikre det samme velfærdsniveau i hele landet. 

Fejl i kommunikation skader kræftpatienter

Regionerne arbejder lige nu på nye sundhedsaftaler, som de næste fire år skal regulere samarbejdet mellem sygehusene, kommunerne og depraktiserende læger. En central del går på, hvordan sundhedsvæsenet styrker kommunikationen mellem de forskellige instanser. Og det er der brug for. En undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, at dårlig kommunikation mellem læger, sygehuse og kommuner er hovedforklaringen på de fejl, der registeres. Fejlene kan give alvorlige skader.

Skyttegravskrigen er slut

2,6 millioner danskere bliver hvert år behandlet på sygehuset, og 120.000 patienter er i psykiatrisk behandling. Hvis behandlingen skal være optimal, skal samarbejdet mellem sygehuset, kommunen og den almene praksis fungerer effektivt. Flere patientgrupper kan se frem til bedre behandling som følge af den nye fusion mellem KL og regionerne.

Borgerlig valgsejr kan koste regionerne livet

Borgerlig valgsejr kan koste regionerne livet

Regionerne går en usikker fremtid i møde. Hvis blå blok genvinder regeringsmagten efter et folketingsvalg, kan det koste dem eksistensen. De Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er tilhængere af at nedlægge dem. I Venstre har man skiftet holdning flere gange og er endnu uafklarede. Men langt op i partitoppen erkendes det, at man ikke igen kan nøjes med at nedsætte et ekspertudvalg til at analysere forskellige modeller. Regionernes største fordel er, at der er klare ulemper ved de alternative styringsmodeller med statslige, fælleskommunale eller selvejende sygehuse. Venstres sundhedsordfører, Sophie Løhde, lover en afklaring af partiets holdning inden næste folketingsvalg.

København vil kopiere Midtjyllands EU-succes

Succesfuld lobbyisme i Bruxelles henter millioner af støttekroner til danske kommuner og regioner. Den regionale danske lobbyindsats er blevet professionaliseret i det seneste årti – i takt med at EU-lovgivningen i stigende grad påvirker kommunalpolitikken. En fokuseret tilgang til interessevaretagelse i Bruxelles giver bedre adgang til EU-støttekroner fra de enorme forsknings- og udviklingsfonde. Det kan sætte skub i lokale danske væksttiltag og forskningsinitiativer.

Midtjyder får mest ud af velfærdsteknologi

Midtjyder får mest ud af velfærdsteknologi

Der er meget store forskelle på, hvor gode kommuner er til at hente gevinster hjem på brugen af velfærdsteknologi. Det afhænger bl.a. af, hvor stærkt fokus man har på brugerne. Det viser en ny undersøgelse fra Rambøll, der også peger på, at de bedste kommuner er bedre til at skabe projekter, der kan overføres til andre områder. Det er også afgørende at være i stand til at dokumentere resultaterne af sine velfærdsprojekter.

Stor it-satsning på sundhed: Farvel til papirjournalen

Ny it skal give patienterne bedre sikkerhed og mere effektiv behandling i sundhedsvæsenet. Det er budskabet i en ny fælles og omfattende digitaliseringsstrategi fra regeringen, KL og regionerne. Den skal rette op på de alvorlige mangler i dansk sundheds-it, som både Rigsrevisionen og evalueringen af kommunalreformen har afsløret. Det skal f.eks. være slut med, at læger bruger kostbar tid på at indhente oplysninger om patienter via telefon, telefax eller brevpost, og folk skal have mulighed for selv at kunne booke aftaler på landets sygehuse.

Hård OECD-kritik af danske lægers bagstræb og lukkethed

Den danske praksissektor spænder ben for arbejdet med at styrke den danske sundhedssektor. Det konkluderer en ny OECD-rapport, der kritiserer de praktiserende læger for at holde informationer tæt til kroppen og modsætte sig initiativer, der har til formål at styrke kvaliteten. Regeringen vil nu presse lægerne til mere åbenhed. Men kritikken er forfejlet, og åbenhed kunne få lægerne til at snyde med patientdata, lyder det fra formanden for de praktiserende læger, Henrik Dibbern.

Lægeformand til kolleger: Nedprioriter kronisk syge

Lægeformand til kolleger: Nedprioriter kronisk syge

Konflikten mellem de praktiserende læger og regionerne spidser til. Overenskomstforhandlingerne, der kuldsejlede i november, blev endeligt opgivet  tirsdag aften efter et ufrugtbart forhandlingsmøde, og en opsigelse af overenskomsten er nu på trapperne, siger regionernes chefforhandler. Samtidig opfordrer de praktiserende lægers formand, Henrik Dibbern, sine kolleger til at begrænse opsøgende arbejde over for kronikere med f.eks. sukkersyge, KOL og hjerteproblemer i en ”nødvendig, men fagligt meget utilfredsstillende reaktion” på kravene fra modparten. Formand for regionerne Bent Hansen mener, at lægerne tager patienterne som gidsler i overenskomststriden. Det samme frygter Danske Patienters formand, Lars Engberg, der opfordrer parterne til at ”holde den faglige fane højt”.

Staten skal styre tilbud til svært handicappede

Seks år efter kommunalreformen trådte i kraft, er hjælpen til mange handicappede og folk med sjældne diagnoser fortsat ikke god nok. Det fremgår af regeringens serviceeftersyn af kommunalreformen. Kommunerne har ikke kunnet løfte opgaven, og derfor skal Socialstyrelsen fremover koordinere udbuddet af højt specialiserede tilbud til personer med komplekse og sjældne diagnoser. Regionerne får formentlig ansvaret for at drive nogle af de mest specialiserede institutioner.

Dødsdømte regioner får ny magt og indflydelse

Dødsdømte regioner får ny magt og indflydelse

De tidligere nærmest dødsdømte regioner vil fremover få mere magt og indflydelse på bl.a. sundheds- og socialområdet. Det bliver ifølge Mandag Morgens strategiske analyse resultatet af evalueringen af kommunalreformen, hvor høringsfristen udløbe i dag. De får mere magt på genoptræningsområdet. De vil formentlig få ansvaret for at drive flere specialiserede institutioner til handicappede. Og de behøver ikke længere at spørge ministre om lov til at lave nye politiske udvalg og give udvalgspolitikerne et økonomisk vederlag. Derudover ser regionerne ud til at have regeringens opbakning i den aktuelle strid med de praktiserende læger, der kan udvikle sig til en konflikt af samme dimensioner som lockouten af lærerne og med patienterne som uskyldige gidsler.