den sociale


Sociale virksomheder vækster lige så meget som andre

Sociale virksomheder vækster lige så meget som andre

Knap hver tiende af landets virksomheder påtager sig et særligt stort socialt ansvar ved at ansætte ekstra mange personer på kanten af arbejdsmarkedet. Det er ikke en møllesten om halsen for dem. De vækster lige så meget som andre virksomheder, viser stor analyse af over 20.000 smv’er.

Stor socialreform på vej mod forlis

Stor socialreform på vej mod forlis

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann har ambitiøse planer, men intet flertal for sin bebudede reform af serviceloven. Holder hun fast i ambitionerne, ender reformen i papirkurven. Sænker hun ambitionerne, løser hun ikke den opgave, kommunerne gennem mange år har ønsket.

”Det bedste vi nogensinde har sat gang i”

”Det bedste vi nogensinde har sat gang i”

Når unge i Holbæk Kommune har brug for hjælp, skal de kun henvende sig ét sted. De kan ringe til et enkelt telefonnummer, maile til en enkelt adresse eller bare møde op hos Ungeindsatsen – én indgang. Sådan er det nu, men for bare et år siden måtte den unge med problemer gå fra sagsbehandler til sagsbehandler for selv at sammenstykke den hjælp, han eller hun havde brug for. Det kunne være hjælp til bolig, at få løst psykiske problemer, komme i uddannelse eller ud af et misbrug. Det betød, at den unge kunne have både tre, fire og fem forskellige handlingsplaner, som det samme antal sagsbehandlere hver især holdt den unge fast på – samtidig. ”Med alle de forskellige fagligheder i vores organisation har der hele tiden været mange opgaver, der skulle løses. Derfor kunne der opstå tvivl om, hvad der kommer først. Der må vi bare sige, at for os er sigtepunktet for de unge en uddannelse. Det gælder også, selv om der er andre udfordringer,” siger borgmester Søren Kjærsgaard (V).

Polarisering presser den danske model

Indtil nu har den danske model sikret gode løn- og arbejdsforhold til alle. Fremover vil det først og fremmest gælde for de bedst uddannede, mens de ufaglærte presses ud af private job og næppe bliver opsuget af et offentligt arbejdsmarked under økonomisk pres. Samtidig bliver kampen om velfærdens milliarder et opgør mellem den veluddannede middelklasse, der kræver bedre service, og de ufaglærtes behov for trygheden fra overførsler. Polariseringen underminerer den danske model og splitter det danske samfund.

Ny socialreform: Flere frivillige og færre på sidelinjen

800.000 danskere er parkeret uden for arbejdsmarkedet som sociale klienter. Det offentlige bruger hvert år 80 milliarder kr. direkte til sociale udgifter hvert år – og mange af pengene bruges på behandling, som ikke virker. Men nu vil socialminister Karen Hækkerup gøre op med gamle dogmer. I Mandag Morgen præsenterer hun sin kommende socialreform, der overlader kerneopgaver til frivillige, strammer tilsyn og kræver dokumenteret effekt i det sociale arbejde. Reformen ligner en revolution og ministeren forventer hård modstand.

Velfærden efter Robert og Carina

Behovet for en række større velfærdsreformer presser sig på i kølvandet på de seneste dages debat om kontanthjælpsmodtageren Robert Nielsen, der igennem en årrække har søgt at undgå enhver form for arbejde. En række politikere har skarpt taget afstand fra hans dovenskab, og debatten trækker tråde tilbage til sidste års Carina-debat. Sagerne har fået stor opmærksomhed, og de har været med til at flytte vælgernes syn på velfærdsrettighederne og de pligter, der knytter sig til dem. Måske kan debatten bane vej for nye velfærdsreformer allerede i løbet af efteråret.