detailstyring


Danske butikker kan lære af Kinas new retail

Danske butikker kan lære af Kinas new retail

I Kina anvendes data fra onlineshopping til at give kunderne en mere personligt tilpasset shoppingoplevelse i de fysiske butikker. Dansk detailhandel kommer også til at tage new retail til sig, forudser Sarah Chu, der er tidligere marketingchef for Ecco Sko i Kina.

Nu skal offentlige lederes hellige køer slagtes

Nu skal offentlige lederes hellige køer slagtes

Med en tro på ledelse med stort L sætter Allan Søgaard Larsen sig for bordenden af regeringens ledelseskommission. Der skal ledes mere og styres mindre i det offentlige, mener den tidligere topchef i Falck. Undervejs er Søgaard klar til at slagte hellige køer og gøre op med rodfæstede myter.

Departementschef: Lad visioner og frirum afløse detailstyring

Departementschef: Lad visioner og frirum afløse detailstyring

Digitaliseringen udfordrer den måde som ministerier og andre offentlige virksomheder styres på. Nu opfordrer Thomas Egebo, departementschef i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, sine embedsmænd til at være nysgerrige og tænke nyt.

Den store kulturrevolution på sygehusene

Den store kulturrevolution på sygehusene

Sygehuse over hele landet har gang i forsøg, hvor patienterne tages langt mere med på råd før, under og efter behandlingen. Regionernes formand Bent Hansen forudser, at værdibaseret styring bliver det helt store tema ved dette års økonomiforhandlinger med regeringen. Sophie Løhde er ikke afvisende.

Sundhedsprofessor: Værdibaseret styring er langt fra målet

Sundhedsprofessor: Værdibaseret styring er langt fra målet

Danske Regioner afprøver i øjeblikket forskellige styringmodeller for at fremme sygehusenes fokus på kvalitet. Pas på, siger professor i sundhedsøkonomi og -politik Kjeld Møller Pedersen fra Syddansk Universitet og opfordrer til at bevare de bedste dele af den nuværende styring – herunder DRG-taksterne.

Michael Christiansen: Staten skal styre universiteterne

Michael Christiansen: Staten skal styre universiteterne

Uddannelsesministeriet vil ikke berøve universiteterne deres frihed, som rektorer og bestyrelsesformænd ellers påstår, men derimod sætte dem mere fri. Det siger Michael Christiansen, afgående formand for Aarhus Universitet, der mener, at flere af hans kolleger har stirret sig blinde på rygter om politisk styring.

Skandaleforslaget der ikke findes

Skandaleforslaget der ikke findes

Uddannelsesministeren vil udpege bestyrelsesformændene på universiteterne, men bliver beskyldt for politisk indblanding, opgør med armlængdeprincip og angreb på forskningsfriheden. Der udspiller sig en magtkamp på højeste niveau, men spørgsmålet er ikke, om politikerne styrer, men hvordan.

Rektorer: Politisk detailstyring går ud over uddannelsernes kerneopgaver

Rektorer: Politisk detailstyring går ud over uddannelsernes kerneopgaver

Rektorerne for tre videregående uddannelsessteder mener, at den nuværende styring af uddannelsesområdet tager for lidt hensyn til den enkelte institution og styrer for meget efter standarder. Uddannelses- og forskningsministeren vil arbejde på at integrere relevans for arbejdsmarkedet endnu mere i styringen. De videregående uddannelser er i forvejen styret af krav om høj beskæftigelse via dimensioneringsplanen og akkrediteringsloven. De tager dog ikke regionale hensyn, og det er svært at få lov til at ændre f.eks. dimensioneringen, selv om man i et lokalområde pludselig opdager, at der er øget brug for en bestemt faggruppe. Den øgede detailstyring medfører en forøget administration, der skal udarbejde mange tusind siders dokumentation. Det kan gå ud over de videregående uddannelsers kerneopgaver, som netop er uddannelse og forskning.