Aarhus Kommune


Stadsdirektør: ”Morten var en enmandshær, og vi modarbejdede ham”

Stadsdirektør: ”Morten var en enmandshær, og vi modarbejdede ham”

Den øverste administrative chef i Aarhus Kommune erkender, at dele af kommunens pressetjeneste har modarbejdet lokaljournalist Morten Svith i afsløringerne af kritisable forhold i kommunen. Han fortjener en Cavling, siger Niels Højberg, der begræder dagspressens krise.

Aarhus-borgmester: Sammen skal vi gentænke velfærden

Aarhus-borgmester: Sammen skal vi gentænke velfærden

Aarhus Kommune er i fuld gang med et opgør med den klassiske måde at tænke velfærd på. Med et solidt flertal, der rækker fra Dansk Folkeparti til Enhedslisten, udfordrer Aarhus med borgmester Jacob Bundsgaard (S) i spidsen opfattelsen af velfærd som en standardydelse, hvor en sagsbehandler med et fast blik i serviceloven tilbyder borgerne en standardvare, som kommunen kan levere til alle. ”Det fungerer ikke ret godt, hvis vi følger en skabelon for, hvordan man løser borgernes problemer. Vi skal ikke levere en eller anden bestemt mængde velfærd fra kommunen til borgerne, men derimod skabe velfærden i et samspil mellem borgeren, kommunens medarbejdere, virksomheder, civilsamfund og andre kræfter,” siger Jacob Bundsgaard.

Opråb fra rådhusenes maskinrum

Reformerne af folkeskolen og beskæftigelsesområdet har vist, at det er muligt at reducere detailstyring og bureaukrati i kommunerne. Derfor opfordrer Henrik Kolind, nyvalgt formand for Kommunaldirektørforeningen, den kommende regering til at sætte yderligere turbo på.

Kommunale topchefer i opgør med Corydon

Kommunale topchefer i opgør med Corydon

Fingrene væk, I drukner velfærden i bureaukrati! Sådan lyder den skarpe kritik fra landets kommunaldirektører i et usædvanligt åbenmundet angreb på finansminister Bjarne Corydon og de øvrige ”kommunale” ministre. Kommunaldirektørernes nødråb er et wakeup call til Corydon før forhandlingerne om kommunernes økonomi. Kontrolregimet skader ligefrem den velfærd, kommunerne kan yde borgerne, klager de kritiske direktører.

Aarhus giver borgerne kærlighed – og mere magt

Aarhus Kommune er i fuld gang med at gentænke velfærden. Ambitionerne er høje. Borgerne skal ”uddannes” til at klare sig selv bedst muligt. Fem provokerende ledetråde og en række konkrete mål skal guide ledere og medarbejdere til at skabe en mere ”kærlig” kommune, hvor borgerne har mere magt. Lederne skal gå forrest og turde prøve grænser af. Medarbejderne får større frihed til at løse opgaverne og bruge deres faglige kompetencer til at tænke i rehabilitering, medborgerskab og brug af ny velfærdsteknologi. Mandag Morgen har besøgt den østjyske frontløberkommune, som sætter nye standarder for den nyskabende velfærdsinnovation, som optager alle landets kommuner i disse år.

Aarhus giver kærlighed i stedet for hjemmehjælp

Aarhus giver kærlighed i stedet for hjemmehjælp

Aarhus Kommune har sparet et trecifret millionbeløb ved at nedbringe andelen af ældre, der modtager hjemmehjælp, fra 25 pct. til 18 pct. Med lanceringen af en ny politik på ældreområdet har Aarhus knækket den kurve, der presser de kommunale budgetter over hele landet, fordi der bliver flere og flere ældre danskere. Med sin nye ældreomsorg taler Aarhus Kommune om ”mere kærlighed og frihed til borgerne” og satser markant på rehabilitering og velfærdsteknologi. Nu klarer de ældre sig uden hjemmehjælp. Og formanden for Ældrerådet i Aarhus Kommune er begejstret.

Eksperter: Brug lockout-millionerne på de svage elever

De mange millioner, som kommunerne sparer på lærerlockouten, bør bl.a. bruges til at få de svage elever inkluderet bedre i folkeskolen. Sådan lyder opfordringen fra en række skoleeksperter i en rundspørge, som Mandag Morgen har foretaget. De mener ikke, at folkeskolen som helhed får tilstrækkeligt med valuta for pengene, hvis man alene bruger pengene til at erstatte alle de timer, som eleverne har mistet under lockouten. I stedet bør en betydelig del af de ekstraordinære midler bruges til at fremme inklusionen, der i disse år er en af folkeskolens største udfordringer.

Digitalkøbing anno 2020

Hvordan ser danskernes digitale hverdag ud? Vi kigger 8 år frem og tegner et billede af livet i fiktive Digitalkøbing, som det ser ud ifølge fremtidsforskere og teknologiske trends.

Borgerne tøver ved tastaturet

Om 2-3 år skal 80 procent af den kommunale kommunikation med borgerne ske på nettet. Men både unge og gamle foretrækker i høj grad stadig telefon eller personligt fremmøde, viser mere end 15 års erfaring fra Skat.dk. Et mere realistisk mål er 50 pct., siger ekspert.

Kommuner tager ikke “kunderne” med på råd

Mens kommunerne selv giver deres hjemmesider topkarakter, er borgerne i næsten halvdelen af kommunerne ikke overbeviste. “For meget kancellisprog,”  siger digitaliseringschef i frontløber-kommunen Roskilde. For indviklede, erkender andre. Men det er gæt, for  kommunerne inddrager ikke deres borgere i udviklingen af ny digital service. Og så får de i hvert fald ikke flyttet det massive flertal af borgerne til de digitale tjenester foreløbig, siger eksperterne.

Frontløberne

Enhver revolution har sine frontløbere – også den digitale revolution, der i disse år stryger med forandringens vinde henover det offentlige Danmark. Mandag Morgen har udvalgt en lille gruppe frontløbere i den digitale omstilling.