erhvervsskoler


Rektor på Herlufsholm: Janteloven hæmmer danske skolebørn

Rektor på Herlufsholm: Janteloven hæmmer danske skolebørn

Janteloven hæmmer danske børn og unges uddannelsesmæssige udvikling, fordi det ikke er sejt at være dygtig. Det er en af de største pædagogiske udfordringer, når man driver skole her i landet, siger rektoren for privatskolen Herlufsholm. Selv henter han inspiration fra udlandet for at løfte elevernes perspektiv.

Lad lederne lede på vores uddannelser

Vi må ikke overlade det til embedsapparatet at sikre, at de nye politiske mål for vores uddannelsesinstitutioner bliver til virkelighed. Vi har ikke brug for kontrol og regelrytteri, men stærk og professionel ledelse.

Matematik står øverst på min ønskeseddel

Stærke kundskaber i matematik er én af de vigtigste forudsætninger for at få en god uddannelse, men den seneste PISA-undersøgelse viser, at de danske unge har for dårlig talforståelse.

Erhvervsskolereform er halvfærdigt arbejde

Erhvervsskolereform er halvfærdigt arbejde

Faglighed og kvalitet vejer tungt i regeringens udspil til en reform af erhvervsuddannelserne. Men den tager slet ikke fat i de emner, som erhvervsskolernes ledere ser som de største udfordringer. Store spørgsmål om praktikpladser, de såkaldte uddannelsespålæg og behovet for en større reform af hele ungdomsuddannelsessystemet står ubesvarede hen. Uddannelsesforsker Christian Helms Jørgensen tvivler på, at reformen vil virke efter hensigten og få flere til at tage en erhvervsuddannelse. Formanden for Danske Erhvervsskoler, Peter Amstrup, frygter, at den vil tage livet af flere erhvervsskoler.

Erhvervsskolen, karrierevej eller blindgyde?

Frafaldsproblemer og taberstatus på de danske erhvervsuddannelser truer Danmarks fremtid som produktionsland. Hvis de skrantende erhvervsuddannelser skal genvinde ny popularitet som attraktiv karrierevej, skal de åbne sig mod resten af uddannelsessystemet. Det viser både ny forskning og erfaringer fra udlandet. Norge har ikke de store praktikpladsproblemer, og i Schweiz er en erhvervsuddannelse de unges foretrukne valg, som åbner et væld af døre til andre uddannelser. Det handler om at gå fra afstigning til opstigning, lyder det.

Erhvervsskolerne trues af deres dårlige kvalitet

Erhvervsskolerne skal ikke være varmestuer for kontanthjælpsmodtagere og fagligt svage unge. Det udvander uddannelsernes præstige og kvalitet og afskrækker de dygtige studerende fra at søge ind.

Erhvervsskolerne skal hæve niveauet

Flere og flere unge vælger en gymnasial uddannelse efter grundskolen. Imens kæmper erhvervsskolerne med lave ansøgertal, dårligt image og alt for store frafald. Den skæve fordeling er en samfundsmæssig katastrofe.

Innovationsmaskine hjælper New Yorks skoler

Som konsekvens af dårlige resultater i New Yorks skoler, har bystyret etableret organisationen iZone. Den har ledet skolerne igennem en gennemgribende forandring, hvor ansvar og frihed er gået hånd i hånd. Nu venter det næste paradigmeskifte.

Farvel til den store velfærdsblokering

Der er behov for en mere åbenhjertig og fordomsfri velfærdsdebat i Danmark, hvor alle parter viser vilje til at slagte egne hellige køer i stedet for dogmatisk at klamre sig til sine gamle ideologiske højborge.