euro


Pragmatisk, grænsende til det principløse: Mød euroens kronprins

Pragmatisk, grænsende til det principløse: Mød euroens kronprins

Jens Weidmann, chef for den tyske Forbundsbank og Merkel-mand til fingerspidserne, køres nu i stilling som chef for Den Europæiske Centralbank, ECB, selv om der er mere end to år til, at posten bliver ledig. Udpegningen skal ses i lyset af det store tysk-franske kompromis om EU’s fremtid, som ventes til efteråret.

Tyskland og Frankrig varmer op til dybe EU-reformer

Tyskland og Frankrig varmer op til dybe EU-reformer

Tyskland og Frankrig ventes inden udgangen af året at foreslå et nyt historisk integrationsspring i EU. Kompromiset ligger i, at Tyskland indvilger i at styrke eurozonen, som Frankrig ønsker, mens Frankrig på sin side giver EU den militære troværdighed, som Tyskland ikke kan levere, mener eksperter.

EU er på vej ind i et politisk-økonomisk sporskifte

EU er på vej ind i et politisk-økonomisk sporskifte

EU-Kommissionen er langt mere åben for debat i dag end for fem år siden, siger Margrethe Vestager. Både i forhold til fælles finanspolitik og en mere protektionistisk handelspolitik debatterer EU-landene nu integrationsideer, der er potentielle håndgranater i den danske Europadebat.

Tysk topprofessor: Højere løn til tyske arbejdere vil styrke euroen

Tysk topprofessor: Højere løn til tyske arbejdere vil styrke euroen

Euroen er en politisk slagmark for dybt forskellige politisk-økonomiske filosofier i først og fremmest Tyskland og Frankrig. Danmark og andre små lande bør deltage i debatten om euroens fremtid, siger Princeton-professor Markus Brunnermeier. Han mener, at Tyskland bør give sine arbejdere højere løn. For sin egen og for Europas skyld.

Højere løn i Tyskland kan give flere job i Danmark

Højere løn i Tyskland kan give flere job i Danmark

Hvis forslaget om højere timeløn til tyske arbejdere vinder gehør, vil det have en positiv effekt på bl.a. danske slagteriarbejdspladser, mener næstformanden i Fødevareforbundet NNF, Jim Jensen.

Eurozonen sætter takten for det indre marked

EU’s indre marked er på vej ind i en ny fase, hvor politisk integration afløser tekniske harmoniseringer som den afgørende vækstmotor. Eurolandene er gået til angreb på tabuer som skat, arbejdsmarked og velfærd for at styrke den europæiske konkurrenceevne. De kommende år vil aflive forestillingen om, at det indre marked er en apolitisk arena, der kan isoleres fra det øvrige europæiske samarbejde. Den erkendelse kommer til at gøre ondt i lande som Storbritannien og Danmark, der må vænne sig til en mere perifer rolle – politisk som økonomisk.

Nervøst sammenbrud

Euroen balancerer på kanten af et nervøst sammenbrud, efter at det nu står klart, at den spanske regering får svært ved at skaffe udenlandsk kapitral til at redde Bankia. Behovet for vidtgående politiske reformer af den europæiske konstruktion har aldrig været større og mere presserende. Hvis ikke andre tager initiativet, bør det danske EU-formandskab ikke sidde passivt tilbage.

Ingen håber på århundredets skilsmisse

Trods udbredt krisebevidsthed førte weekendens EU-topmøde kun til nogle få, men potentielt vigtige skridt i retning af et stærkere mellemstatsligt samarbejde om den europæiske finanspolitik.

Nyt finanspolitisk fokus i EU

Tanken om at fokusere på EU-landenes strukturelle underskud i stedet for det faktiske er god, og bløder op på de stive Maastricht-kriterier. Men i praksis kan beregningen vise sig at være meget svær at gennemføre.

Antitysk demagogi på Rådhuspladsen

Politikens lederredaktør er faret vild i den røde populisme, når han sammenligner Angela Merkel med Margaret Thatcher. Tysklands kansler udviser i øjeblikket stort politisk mod i sine bestræbelser på at redde både euroen og Europas sociale markedsøkonomi.

Tyskland er problemet

Løsningen på den europæiske krise har længe heddet Tyskland. Men den økonomiske disciplin, som tyskerne prædiker, er dybt skadelig for Europa. Dydens smalle vej fører ikke til frugtbart samarbejde, men til misvækst og mistillid. Derfor skal vi holde op med at tænke som tyskere.

Fare for nyt udbrud af eurosclerose

Netop som eurosamarbejdet for alvor skal bestå sin lakmusprøve og udvikle sig i en ny og holdbar konstruktion, truer den tiltagende mistillid med at kaste os ud i ny økonomisk ustabilitet og tilbagegang.

Masken er faldet hos Samuelsen

Liberal Alliance er endegyldigt trådt i karakter som et antieuropæisk populistparti. Borgerlige EU-skeptikere bør læse det nye europapolitiske oplæg fra Angela Merkels CDU.

Er euroen min støtte værd?

Krisen har rystet min tro på euroen som lokomotiv for større europæisk integration. Så hvad svarer jeg, når sønnen spørger, om jeg fortsat støtter Danmarks deltagelse i euroen?

Grækenland, euroen og den nye Europa-orden

Ugens vigtigste begivenhed på eurofronten er, at Grækenlands konservative oppositionsleder Antonis Samaras har opgivet sit krav om en genforhandling af vilkårene i den krisehjælp, som Grækenland får fra EU og IMF.

Europas skæbnedage

Søndagens europæiske topmøder gav ikke et klart svar på den truende græske statsbankerot og den stadig farligere europæiske bankkrise. Europas finanssystem trænger til en gennemgribende reform, men kan stats- og regeringscheferne levere svaret på onsdag? Og kan det politiske vakuum skabe ny turbulens i finansmarkedet?