afbureaukratisering


Velfærd for lovgivningens skyld, ikke for borgernes

Velfærd for lovgivningens skyld, ikke for borgernes

Trods talrige politiske initiativer gennem årtier halter det fortsat med at levere god velfærd, når opgaven går på tværs. Folketinget vedtog banebrydende lov for at skabe sammenhæng i indsatsen lige før sommer. Eksperter har et kontroversielt bud på en løsning.

Løhde udskyder kæmpereform

Løhde udskyder kæmpereform

Innovationsministerens drejebog til den formentlig største reform af den offentlige sektor i 10 år begynder at tage form. Den vil bestå af fem-seks store delreformer og udspil, der får omfattende konsekvenser for de 800.000 offentligt ansatte. Selve reformen er dog udskudt til efteråret.

Nu skal der ryddes op i millioner af handleplaner for udsatte borgere

Nu skal der ryddes op i millioner af handleplaner for udsatte borgere

Hvert år laver kommunerne over 900.000 handleplaner til folk. Nu vil regeringen rydde op i de mange planer og give kommunerne mulighed for at lave en samlende plan. Lovforslaget får masser af roser fra alle hjørner af samfundet. Men regeringen er langt fra at være i mål.

Operation regelstorm: 1200 forslag til oprydning i regeljunglen

Operation regelstorm: 1200 forslag til oprydning i regeljunglen

Det er væltet ind med forslag til landets ministerier om regler, som enten kan forenkles eller helt afskaffes. Nu er ministerierne gået i gang med at sortere i de mange forslag. Operation regelstorm bliver en central del af innovationsminister Sophie Løhdes store reform af den offentlige sektor.

Løhdes kampagne mod regler og proceskrav ligner en fuser

Løhdes kampagne mod regler og proceskrav ligner en fuser

Med sin Sammenhængsreform vil regeringen reducere den tid, som medarbejderne bruger på proceskrav og registreringer. Erfaringer fra tidligere kampagner er ikke gode. Trods kampagnerne er regelmængden steget. ”Der findes ikke noget quick fix,” siger Ninna Thomsen, sundhedsborgmester i Københavns Kommune.

"Vi skal styre på en anden måde med mere fokus på kvalitet"

En af Danmarks tungeste departementschefer på velfærdsområdet efterlyser afbureaukratisering på beskæftigelsesområdet. Fremover skal sundhedsvæsenet også styres langt mere efter resultater og værdier for patienten. Næsten 1.100 af velfærdens frontløbere havde torsdag sat hinanden stævne for at debattere og hente inspiration på Velfærdens Innovationsdag arrangeret af Mandag Morgen.

Minister for fornyelse skal kæmpe med Finansministeriets rutiner

Minister for fornyelse skal kæmpe med Finansministeriets rutiner

For første gang får fornyelsen af den offentlige sektor sin helt egen minister. Et stort plus, siger fremtrædende eksperter. Men fornyelsen skal stort set ske med de samme redskaber, som forgængeren Helle Thorning-Schmidt benyttede. Papirvældet lever fortsat i bedste velgående.

Kampen mod bureaukratiet er gået i stå

Kampen mod bureaukratiet er gået i stå

Flere års fald i de administrative udgifter er stoppet, og der bliver ikke længere flyttet ressourcer fra kolde til varme hænder. Samtidig klager offentligt ansatte over unødigt bureaukrati. Paradoksalt nok ved ingen, om styringen af den offentlige sektor er den bedst mulige. Britisk forskning siger nej.

Stram styring af den offentlige sektor er et dyrt bekendtskab

Stram styring af den offentlige sektor er et dyrt bekendtskab

Gennem 30 år har tanker fra New Public Management skullet gøre den offentlige sektor mindre bureaukratisk og mere effektiv. Men der er sket lige det modsatte. ”New Public Management har fordyret den offentlige sektor,” siger den internationalt anerkendte britiske Oxford-professor.

Opråb fra rådhusenes maskinrum

Reformerne af folkeskolen og beskæftigelsesområdet har vist, at det er muligt at reducere detailstyring og bureaukrati i kommunerne. Derfor opfordrer Henrik Kolind, nyvalgt formand for Kommunaldirektørforeningen, den kommende regering til at sætte yderligere turbo på.

Vestager kan lære af Obamas kamp mod bureaukrati

Tre år efter regeringens tiltræden har tillidsreformen ikke flyttet sig, og frustrationerne er kun vokset. Men indenrigsminister Margrethe Vestager kan lære af Obama-regeringen, der systematisk har knækket bureaukratiet. Harvardprofessor Cass Sunstein stod i spidsen for den amerikanske afbureaukratisering. I bogen “Simple: the Future of Government” beskriver han kampen.

Den offentlige leders fem nye ansigter

Nye krav til den offentlige leder om at skabe velfærden i samarbejde med borgerne og det omgivende samfund forvandler også velfærdslederens opgaver. En ny rapport, som Mandag Morgen har lavet sammen med 36 partnere fra velfærdssamfundets frontlinje, tegner velfærdslederens fem nye ansigter: Udforskeren, Initiativdyrkeren, Meningsskaberen, Netværkssmeden og Effektjægeren.

Ledere til kamp mod bureaukratiet

Vi drukner i bureaukrati og unødig kontrol, lyder kommunernes anklage mod staten. Men på jobcentrene i Hedensted og Viborg har lederne fundet en effektiv kur mod det bureaukrati, som deres kolleger synes drukner både servicen og arbejdsglæden. Resultatet er hurtigere job til de ledige og mere tilfredse ansatte. Vores mål er ikke at opfylde lovens krav, men at få flest ledige i job og uddannelse, siger beskæftigelseschef H. C. Knudsen i Hedensted. Hans jobcenter er en ”kanon” arbejdsplads, siger tillidsrepræsentanten.

Kommunalt oprør mod statens overstyring breder sig

Skolelederne, socialcheferne, socialrådgiverne, miljøcheferne og FTF slutter sig nu til kommunaldirektørernes oprør mod statslig detailstyring. Område for område, fra skoler og jobcentre til naturgenopretning, oplever de, at statens kontrol og dokumentationskrav går ud over effektiviteten, fagligheden og i sidste ende  kvaliteten af den service, de leverer. “Jeg har ikke kunnet finde noget, der går i den rigtige retning. Tværtimod er der mere og mere detailstyring,” siger socialchefernes formand, Ole Pass. De kommunale ledere og ansatte får nu støtte fra et folketingsflertal udenom regeringen. Fra Enhedslisten til Liberal Alliance kræver kommunalordførerne, at økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager skruer ned for overstyringen.

Kommunale topchefer i opgør med Corydon

Kommunale topchefer i opgør med Corydon

Fingrene væk, I drukner velfærden i bureaukrati! Sådan lyder den skarpe kritik fra landets kommunaldirektører i et usædvanligt åbenmundet angreb på finansminister Bjarne Corydon og de øvrige ”kommunale” ministre. Kommunaldirektørernes nødråb er et wakeup call til Corydon før forhandlingerne om kommunernes økonomi. Kontrolregimet skader ligefrem den velfærd, kommunerne kan yde borgerne, klager de kritiske direktører.

Produktivitetskommission: Se bare at komme i gang

De offentlige ledere og medarbejdere skal bestemme mere selv og have større frihed til at løse velfærdsopgaverne. Til gengæld skal de også holdes ansvarlige for, om de når resultaterne. Pædagoger, sygeplejersker og hjemmehjælpere skal have en økonomisk bonus for at skabe gode resultater. Og parterne på det offentlige arbejdsmarked bør se med friske øjne på overenskomsterne. Det anbefaler Produktivitetskommissionen, der dog også fremhæver en række eksempler på, hvordan det allerede kan gøres bedre i dag.

Før regeringens reform: Jobcentre drukner i regeltyranni

Før regeringens reform: Jobcentre drukner i regeltyranni

Trods regeringens ønske om afbureaukratisering er der stadig 22.408 sider med love og cirkulærer, der regulerer arbejdet på landets jobcentre. ”Medarbejderne knokler, men med det forkerte,” siger borgmester, mens medarbejdernes produktivitet falder. Før sommer aftalte regeringen et opgør med regeltyranniet med fagforeninger og kommuner. Den kommende reform af jobcentrene bliver afgørende for regeringens troværdighed.

Bureaukrati tapper virksomhederne for konkurrenceevne

Løft blikket fra afgifterne og stil skarpt på administrationen af dem i stedet, opfordrer eksperter. I 2011 løb regningen for administrative byrder op i 23,4 milliarder kr., viser en opgørelse fra Erhvervs- og Vækstministeriet. Det svarer ifølge Dansk Industri til mere end 60.000 fuldtidsmedarbejdere i private administrative stillinger. Penge som kunne have været brugt på produktion og udvikling.

Kommuner til kamp mod bureaukratiet

Over hele landet jagter kommuner paragraffer og dokumentationskrav som aldrig før. Embedsmænd på rådhusene og ledere i børnehaver og på skoler er sammen med faglige organisationer nået længere med konkret afbureaukratisering end diverse ministre. VK-regeringens opgør med afbureaukratiseringen løb ud i sandet og SRSF-regeringen forbereder stadig sin indsats for tillid- og afbureaukratisering. ”For første gang i min tid som leder tror jeg på afbureaukratisering,” siger skoleleder på 20. år.

Tillid skal afløse bureaukrati

Regeringen lægger op til en stor modernisering af den offentlige sektor, men det kniber med at realisere de gode hensigter. Endnu en kampagne om afbureaukratisering er ikke nok. Vi har brug for at ændre hele den måde, som den offentlige sektor styres på.