fagbevægelse


En million lønmodtagere kræver pensionsreform for nedslidte kolleger

En million lønmodtagere kræver pensionsreform for nedslidte kolleger

Nedslidte lønmodtagere skal kunne trække sig tidligere tilbage fra arbejdslivet, lyder opfordringen fra en stribe af LO-fagbevægelsens topfolk. De frygter, at Folketinget i den kommende valgperiode endnu engang vil sætte pensionsalderen op, uden samtidig at indrette arbejdslivet så danskerne kan holde til det.

Blockchain-udsatte brancher ser lyst på den digitale fremtid

Blockchain-udsatte brancher ser lyst på den digitale fremtid

Blockchain er et effektiviseringsværktøj, der kan koste mange job i den offentlige og den private sektor. De ansattes organisationer er dog ikke bekymrede. Når gamle job forgår, opstår der nye, og det kan skabe nye muligheder for de ansatte, lyder meldingen fra HK, FSR og Djøf.

FTF: Offentligt ansatte styres med for hård hånd

FTF: Offentligt ansatte styres med for hård hånd

Mange ansatte i velfærdens frontlinje oplever så mange mål og krav, at det begrænser dem i at løse deres opgaver. Det viser ny undersøgelse blandt flere end 1.800 offentligt ansatte. Nu vil FTF have regeringen til at rydde op i de mange mål og opfordrer til at inddrage medarbejderne i processen.

LO-FTF – et politisk parti med 1,5 mio. medlemmer?

LO-FTF – et politisk parti med 1,5 mio. medlemmer?

Fagbevægelsens nye mastodont vil kæmpe for så mange mærkesager, at det nærmest minder om et politisk parti, mener professor emeritus Ove Kaj Pedersen. Om det vil føre til flere LO-FTF-medlemmer, er dog mere tvivlsomt.

Storfusion skal genrejse fagbevægelsen

Storfusion skal genrejse fagbevægelsen

Til april skal de delegerede i de to hovedorganisationer LO og FTF ved to synkrone kongresser tage stilling til, om de vil slå pjalterne sammen eller fortsætte hver for sig. Lige nu tyder alt på et ja til fusionen hos begge organisationer, men selv et ja bliver svært at håndtere, mener forskere.

Formand for ekspertgruppe: Trepartsaftale bør kun være startskuddet

Formand for ekspertgruppe: Trepartsaftale bør kun være startskuddet

Formanden for regeringens ekspertgruppe for efteruddannelser, Stina Vrang Elias, roser isolerede elementer af den nye trepartsaftale om fremtidens voksen- og efteruddannelse. Men overhalingen af systemet må ikke stoppe her, hvis det skal imødegå udfordringerne på fremtidens arbejdsmarked.

Presset LO-boss: Ny teknologi kan bevare arbejdspladser

Presset LO-boss: Ny teknologi kan bevare arbejdspladser

Fagbevægelsen styrtbløder. Hver eneste time, året rundt, mister Danmarks største faglige fællesskab, LO, mellem 3 og 4 medlemmer. Samtidig er LO-medlemmer blandt dem, der er i størst risiko for at blive erstattet af robotter. LO-formand Lizette Risgaard vil sætte en prop i hullet ved at omfavne ny teknologi.

Platformsekspert: Fagforeningerne hænger fast i det industrielle arbejdsmarked

Platformsekspert: Fagforeningerne hænger fast i det industrielle arbejdsmarked

I Sverige foreslår fagforbundet Unionen at regulere platformsøkonomien med digitale standarder, der kan implementeres i platformenes apps. Idemanden bag er 30-årige Fredrik Söderqvist. Tiden er ikke til forældede vaner fra det industrielle arbejdsmarked. Det er tid til nytænkning, mener han.

Danske fagforeninger omfavner platformsøkonomien

Danske fagforeninger omfavner platformsøkonomien

Fagbevægelsen vil ikke bekæmpe platformsvirksomheders indtog på det danske arbejdsmarked. I stedet skal de omfavnes for at sikre sociale rettigheder til det stigende antal løsarbejdere. Samtidig gør fagbevægelsen sig klar til eksistentiel diskussion af egen rolle i fremtiden.

Fagbevægelsens trumfkort: Danmarks talent- og lønudvikling er i top

Fagbevægelsens trumfkort: Danmarks talent- og lønudvikling er i top

Nye tal fra Nationalbanken viser, at Danmarks lønkonkurrenceevne er den stærkeste i 20 år. Samtidig viser nyt benchmark, at Danmark er blandt de lande, der er bedst til at udvikle kompetencer til fremtidens behov. Tallene får 3F til at juble, mens DI klapper i som en østers på grund af OK17.

Nybrud på arbejdsmarkedet: Lønrabat giver langtidsledige jobgaranti

Nybrud på arbejdsmarkedet: Lønrabat giver langtidsledige jobgaranti

Rengøringsvirksomheden Elite Miljø giver jobgaranti, og 3F tillader ansættelse til en lavere løn. De to parter bryder dermed gængse normer i håb om at trække flere langtidsledige i job. Det sker på et tidspunkt, hvor mange virksomheder oplever rekrutteringsproblemer.

Den danske rendestensmodel

Selvom fagbevægelsen truer Ryanair, vognmænd og hele industrier med blokader og strejker i kampen for dansk løn og ordnede arbejdsforhold i Danmark, vokser arbejdsmarkedets rendesten. I nogle brancher er under halvdelen af de ansatte medlem af en fagforening, og det burde få alarmklokkerne til at ringe, mener eksperter. Den danske model gælder kun de privilegerede lønmodtagere på det organiserede arbejdsmarked. I de grå dele af arbejdsmarkedet – på gartnerier, restauranter, i rengøringsfag og reklamebranchen – knokler en samfundsklasse af hårdtarbejdende, dårligt betalte unge studerende, emigranter, fag- og ufaglærte med løs tilknytning til arbejdsmarkedet uden ret til pension, ferie og socialt sikkerhedsnet. ”Vi har ikke et alvorligt problem på samfundsniveau endnu, men faren er der,” siger Bent Greve, arbejdsmarkedsforsker og professor ved Roskilde Universitet. Det tegner konturerne af en rendestensmodel.

3F og FTF: Tiden er ved at løbe fra danske lastbiler og fly

LO-formand Harald Børsting vakte op­sigt, da han for nylig sagde, at Danmark ikke par­tout skal have sin egen luftindustri. Det udsagn får nu opbakning fra andre dele af fagbevægelsen. “Hvis virksomhederne ikke kan betale ordentlig løn, kan de ikke konkurrere fra Danmark,” sagde 3F-formand Per Christensen på et debatmøde hos Mandag Mor­gen i sidste uge, hvor også FTF-formand Bente Sorgenfrey slog fast, at det kan blive konsekvensen.

Fagforbund kom tre år for sent til slaget med Ryanair

Den danske fagbevægelse havde mulighed for at tage opgøret med Ryanair i 2012, hvor selskabet begyndte at flyve fra Billund. Men den havde ikke styrken, og forbundene kunne ikke blive enige om at sige nej tak til nye arbejdspladser. Arbejdsmarkedsforskere mener, at det svækker fagbevægelsens kamp i dag, at man ikke tog kampen om dengang. 3F erkender, at man burde have stoppet Ryanair dengang.  

Den danske model taber flyvehøjde

Den danske model taber flyvehøjde

Udenlandske virksomheder er gået til angreb på den danske model og forsøger at underbyde de danske overenskomster. Pressede fagforeninger står i et evigt dilemma mellem færre arbejdspladser og dårlige arbejdsvilkår. Men den kamp, der foregår i flykabiner, gartnerier og på byggepladser, kan give dem ny luft under vingerne.

Arbejdsmiljøprofessorer: Fagforeninger bruger syge i politisk kamp

Når fagforeningerne anmelder stress, depression, udbrændthed og andre psykiske lidelser som arbejdsbetingede sygdomme, skader de ifølge landets førende eksperter i arbejdsmiljø deres medlemmer. Fagforeningerne gør det for at få de “nye” lidelser anerkendt som arbejdsbetingede. Men samtidig er chancen for at vinde sager om psykiske skader ufattelig lille, netop fordi sygdommene ikke er anerkendt som arbejdsrelaterede. Samtidig viser forskning, at anmeldelsen gør det sværere for den syge at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Fagforbundet FOA og hovedorganisationen FTF afviser kritikken over for Mandag Morgen. Vi fører sagerne for at skaffe vores medlemmer de erstatninger, de har krav på, og for at presse systemet til forandring, lyder det bl.a. fra FTF-formand Bente Sorgenfrey.

Kommuner kvæler de frivilliges engagement

Kommunerne trækker i stigende grad på frivillige til at løse specifikke velfærdsopgaver. Og flere og flere kommuner rekrutterer de frivillige direkte til det ulønnede arbejde – med jobopslag og kontraktlignende forhold. Den udvikling får nu landets største frivlligorganisationer og en række forskere til at advare om, at “kommunaliseringen” ødelægger borgernes lyst til at give en frivillig hånd. Dansk Røde Kors og Ældre Sagen kritiserer kommunerne for at mangle forståelse for, hvad der driver de frivilliges engagement. Når kommunen selv hverver frivillige, og de frivilliges opgaver minder for meget om decideret arbejde, står de frivillige af, lyder det. “Når man siger, at vi har brug for frivillige til at løse den og den opgave, uden nogen form for dialog med den frivillige, som man øjensynligt ikke kan have mødt endnu, så er der tale om gratis arbejdskraft og ikke en frivillig indsats,” siger Anders Ladekarl, generalsekretær for Røde Kors. Han bakkes op af professor på RUC, Thomas P. Boje: “Hvis fru Hansen går hen i frivillighedscentralen og får udstukket en opgave som besøgsven, så er det et job, og det er en glidebane.” KL deler ikke bekymringen. Det er en fordel, når kommunerne rekrutterer selv, siger chefkonsulent Jacob Møller, for så kan de få præcis dem, de har brug for.

Storfusion skal give fagbevægelsen ny magt

En historisk fusion mellem LO og FTF med tilsammen 1,5 millioner medlemmer har aldrig været nærmere end i dag. Alle forbundsmændene i LO-familien havde sagen på bordet i sidste uge. På torsdag kommer turen til FTF-toppen. Et ægteskab skal give fagbevægelsen nyt liv: Flere muskler over for arbejdsgiverne, øget politisk indflydelse og et stop for de senere års styrtblødning blandt især LO-medlemmerne. Det vurderer eksperter og forbundsformænd over for Mandag Morgen. Men først skal en række kontroversielle spørgsmål besvares. Vil sygeplejersker og lærere f.eks. sympatistrejke for smedene? Og skal en ny enhedsfagbevægelse egentlig være forlovet med Socialdemokraterne?

Polarisering presser den danske model

Indtil nu har den danske model sikret gode løn- og arbejdsforhold til alle. Fremover vil det først og fremmest gælde for de bedst uddannede, mens de ufaglærte presses ud af private job og næppe bliver opsuget af et offentligt arbejdsmarked under økonomisk pres. Samtidig bliver kampen om velfærdens milliarder et opgør mellem den veluddannede middelklasse, der kræver bedre service, og de ufaglærtes behov for trygheden fra overførsler. Polariseringen underminerer den danske model og splitter det danske samfund.

Klanlederen Bondo og herskeren Corydon

Det aktuelle kamp mellem Danmarks Lærerforening og centralmagten på Slotsholmen er en strid mellem to grundlæggende forskellige syn på verden. Arbejdstiderne er et afgørende strategisk højdedrag.

Vi skal være sammen om samfundet

Fremtidens fagbevægelse bør være en vigtig bidragyder til nye løsninger på samfundets største udfordringer. Derfor vil jeg lægge op til samarbejde med LO og AC, når FTF’s kongres åbner onsdag formiddag.