familievirksomheder


Ekspert i ejerskab: Virksomhederne kan faktisk påvirkes

Ekspert i ejerskab: Virksomhederne kan faktisk påvirkes

Colin Melvin har 20 års erfaring med at udøve aktivt ejerskab på vegne af pensionkasser over hele verden, heriblandt PensionDanmark. Undervejs har han grundlagt verdens førende firma på området og været involveret i udarbejdelsen af anbefalinger i regi af både den britiske regering og FN, og hans aftryk vil efter al sandsynlighed vise sig på de anbefalinger for aktivt ejerskab, vi om et års tid får i Danmark. Han ser grundlæggende sin opgave som korrektion af en markedsfejl: Virksomhederne sætter pris på en dialog med sine investorer, men en kortsigtet finansindustri interesserer sig kun for næste kvartals afkast. Melvin og hans stab har derfor gjort det til deres opgave at udfylde denne mangel ved at rejse væsentlige spørgsmål for forretningsmodellen overfor topledelsen af de selskaber, som en række af verdens største pensionskasser ejer andele af. Og det er et arbejde, der kræver investeringer i de rette kompetencer og erfaringer for at lykkes.

Dom: De har begge ret, men kun delvist

I februar i år ophævede skatteministeren fra den ene dag til den anden et cirkulære, der igennem 32 år var blevet brugt til at værdiansætte virksomheder ved generationsskifte. Mens Peter Foss, medejer i industrikoncernen Foss, kalder afskaffelsen en kæmpe væksthæmmer, mener skatteminister Benny Engelbrecht, at han har afskaffet en regel, der var i strid med loven. Mandag Morgen har bedt fem skatte- og selskabsretseksperter vurdere argumenterne – og trods indbyrdes uenighed er eksperterne enige om én ting: Begge parter har ret.

Forsvar: Virksomheder misbrugte formueskattekurs

Vi har lukket et skattehul og sat en stopper for, at familieejede virksomheder kan slippe af sted med at betale for lidt i skat ved generationsskifte, siger skatteminister Benny Engelbrecht (S) som svar på kritikken fra Peter Foss.

Afskaffelse af formueskattekursen: skattehul eller væksthæmmer?

Hvem har ret – virksomhederne eller skatteministeren? Det er spørgsmålet, efter at skatteminister Benny Engelbrecht i februar i år valgte at afskaffe muligheden for at familieejede virksomheder kan generationsskifte via den såkaldte formueskattekurs.

Udenlandske virksomheder under pres i Kina

Kina udsætter store udenlandske virksomheder for hårde metoder, når de bliver undersøgt af det nationale antimonopolbureau. Det internationale erhvervsliv føler sig presset og mistænker den kinesiske regering for at ville skabe plads til kinesiske virksomheder. Det truer det gode forretningsklima i Kina.

Bølge af generationsskifter er Danmarks store vækstchance

Bølge af generationsskifter er Danmarks store vækstchance

Dansk erhvervsliv står over for et regulært hamskifte, når 24.000 familieejede danske virksomheder inden for en årrække skal have nye ejere – og dermed også ofte nye ledere. Antallet er rekordhøjt og skyldes en kombination af, at store iværksætterårgange fra efterkrigstiden nu nærmer sig pension, og at mange generationsskifter er blevet udskudt pga. krisen. Det rekordhøje antal ejerskifter er knald eller fald for dansk vækst, vurderer eksperter: Går det godt kan de sende Danmark op i den globale væksts superliga. Går det skidt er næsten 480.000 job på spil.

Invester i uddannelse eller betal prisen

Alt for mange mennesker står reelt uden de rette kvalifikationer til at få et job. De private og offentlige virksomheder er de eneste, som på den korte bane kan vende denne udfordring til et potentiale. Men det kræver investeringer.

På date med drømmekunden

Med en iver, som er et datingsite værdigt, jagter virksomheder nye kunderelationer, som kan sikre salg og omsætning. Men det er værd at bruge tid på det rette match i stedet for at jage de hurtige knald.

Når olieselskabet bliver den lille mand

Det kan være svært at få politikere og medier i tale, hvis man er en stærk virksomhed, der kommer i klemme i den politiske maskine. Men også virksomhedernes økonomiske interesser kan være af stor demokratisk betydning, og så har de brug for lobbyister til at føre deres sag.

Eksportens topchefer har globalt dna

Eksportens topchefer har globalt dna

Dygtig ledelse er afgørende for, at en virksomhed får global succes på eksportmarkederne. Derfor har Mandag Morgen bedt landets førende headhuntere og ledelseseksperter om at analysere topcheferne i de 30 danske eksportvirksomheder, der er udvalgt som forbilleder i Danmarks Eksportkanon. Vi tegner toplederens dna-kort med i alt 11 vigtige karakteristika og portrætterer fem kendte og mindre kendte topledere, som ifølge headhunterne hver repræsenterer en af fem arketyper: Den modige, Den engagerede, Strategen, Den innovative og Den eksekverende. Headhunterne peger bl.a. på internationalt udsyn, mod til at skifte retning i en fart og næse for innovation som nogle fælles træk og karakteristika hos topcheferne i de mest succesfulde danske virksomheder.

Kunden er død

Hvis virksomhederne for alvor vil i dialog med deres kunder og involvere dem i udviklingen af nye produkter, må de gøre op med selve kundebegrebet. I stedet skal de udvikle bæredygtige og langsigtede ejerskabsmodeller.

Private investeringer skal drive grøn omstilling

Investeringer i moderne teknologi er den vigtigste forudsætning for, at virksomheder kan minimere deres miljøbelastning og optimere ressourceforbruget. Men flere afgifter på energi kan bremse omstillingen.

Fondsejede virksomheder klarer krisen bedst

Fondsejede virksomheder klarer krisen bedst

De erhvervsdrivende fonde har klaret sig bedre gennem kriseårene end ikke-fondsejede virksomheder. Det viser en ny undersøgelse fra CBS. Undersøgelsen bekræfter de muligheder og styrker, som ligger i den danske fondsmodel. På grund af en række skattemæssige barrierer har der i de seneste mange år ikke været oprettet nye større fonde. Det forsøger regeringen nu at modvirke ved som del af sin vækstplan at foreslå en lempelse af skattereglerne, så fondsejerskab igen kan blive en attraktiv model for førende danske virksomheder. Vedtages forslaget, kan det vise sig værdifuldt for en række store danske virksomheder – og dermed også for dansk økonomi.

MBA’eren skal have nye udfordringer

”Når man står med en MBA i rygsækken efter to års pres med både arbejde og studie, så er man klar til at få nye udfordringer i sit job. Det skal virksomheden være klar over. Ellers er det spildte kræfter, og den nyuddannede søger sine udfordringer eksternt,” lyder det fra Lone Ryevad Boysen, der er admission manager på Executive MBA-uddannelsen på CBS. Både CBS, DJØF og Lederne opfordrer virksomhederne til at planlægge medarbejderens kommende arbejdsopgaver, allerede inden MBA-forløbet starter.