afgifter


Lavere priser og gamle vaner driver grænsehandel

Lavere priser og gamle vaner driver grænsehandel

Planlagte afgiftsstigninger i 2018 på de store grænsehandelsvarer som f.eks. slik og chokolade kan igen øge grænsehandelen. Sådan lyder det fra bl.a. Dansk Erhverv. ”Svært at lukke grænsehandelen helt ned,” siger ekspert.

Iskolde afgifter giver hovedpine i isbutikken

Iskolde afgifter giver hovedpine i isbutikken

Mængden af nødder i chokoladeisen og den nøjagtige vægt på kuglerne. Det skal mejeristen holde regnskab med, når du bestiller en vaffelis. Én stor afgift i stedet for flere små ville være bedre, siger lille isproducent.

Kunsten at kunne tælle til 90

Kunsten at kunne tælle til 90

Tøv en kende med at bruge alle pengene i det såkaldte råderum frem mod år 2025 på skattelettelser, som vælgerne ikke har råbt på. Pengene er ikke i statskassen endnu.

Den forkætrede selskabsskat

Den forkætrede selskabsskat

Skattelettelser til virksomhederne? Ja, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen, der forbereder en vækstpakke med skattelettelser til erhvervslivet. DI håber, at selskabsskatten sænkes til svensk niveau, men Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet siger nej.

Bøvl med afgifter reducerer arbejdsudbuddet

Bøvl med afgifter reducerer arbejdsudbuddet

Regeringen er klar med sanering af bøvlede afgifter. Dansk Erhverv og DI håber på den store oprydning, men indtil videre er der ikke afsat penge til at afskaffe en eneste afgift. Samtidig medfører afgifterne et skjult forbrug af arbejdstid, som ikke opgøres nogen steder, siger professor.

Kampen om råderummet

Kampen om råderummet

Et råderum på 33,5 mia. kr. frem mod 2025. Så mange penge kan politikerne i princippet råde over til nye tiltag. Men skal pengene bruges på skattelettelser, Forsvaret, lavere bilafgifter eller velfærd? Kampen om råderummets mange milliarder er skudt i gang.

Etisk Råd: Danskerne skal betale afgift af røde bøffer

Etisk Råd: Danskerne skal betale afgift af røde bøffer

Etisk Råd vil i næste uge foreslå at lægge en af­gift på oksekød for at reducere klimabelastningen fra Danmarks forbrug og produktion af fødevarer. På ver­densplan udgør fødevarerne en stadig voksende an­del af de klimaskadelige udledninger af CO2 og metan-gasser. Landbrug & Fødevarer erkender, at landbruget kommer til at reducere sine klimaskadelige udled­ninger markant i de kommende år. Men man synes, at en afgift på oksekød er en dårlig idé.

Private investeringer skal drive grøn omstilling

Investeringer i moderne teknologi er den vigtigste forudsætning for, at virksomheder kan minimere deres miljøbelastning og optimere ressourceforbruget. Men flere afgifter på energi kan bremse omstillingen.

Intelligente grønne afgifter vil styrke konkurrenceevnen

I stedet for at skære i energi- og miljøafgifterne kan smartere grønne afgifter sikre både miljø og konkurrenceevne. Ifølge en række eksperter er det muligt at designe indretningen af energi- og miljøafgifter på en sådan måde, at de opfylder deres formål om at mindske udledningen af miljøskadelige stoffer uden at forringe virksomhedernes konkurrenceevne. De opfordrer regeringen til at strømline de grønne afgifter og gøre op med årtiers tilfældige knopskydninger.

Bureaukrati tapper virksomhederne for konkurrenceevne

Løft blikket fra afgifterne og stil skarpt på administrationen af dem i stedet, opfordrer eksperter. I 2011 løb regningen for administrative byrder op i 23,4 milliarder kr., viser en opgørelse fra Erhvervs- og Vækstministeriet. Det svarer ifølge Dansk Industri til mere end 60.000 fuldtidsmedarbejdere i private administrative stillinger. Penge som kunne have været brugt på produktion og udvikling.

Klimaministeren rykkes for en plan for solenergien

Klimaminister Martin Lidegaard har bebudet et indgreb i solcelleøkonomien, der netop nu buldrer frem i de danske husholdninger. Men oppositionen anklager ministeren for at skade solcellesuccessen. Og de førende forskere på feltet opfordrer regeringen til først at formulere et mål for solcellernes andel af Danmarks fremtidige energiforsyning.