filantropi


Danske fonde går fra velgørere til samfundsaktører

Danske fonde går fra velgørere til samfundsaktører

De filantropiske fonde i Danmark har en enorm indflydelse, når det gælder forskning, kultur og dele af socialsektoren. Men vil næste generation af formueejere overhovedet finde det attraktivt at vælge fondsejet? Ny bog beskriver fondenes verden set indefra og sætter deres samfundsrolle til debat.

Filantropi og business som katalytisk cocktail

Filantropi og business som katalytisk cocktail

Stadig flere fonde og filantropiske foreninger rundt omkring i verden retter blikket mod de private virksomheder for at finde potentielle samarbejdspartnere. Hvis markedet bliver en del af løsningerne, kan det give både markant effekt og varige forandringer.

Ny venturefond lokker investorer til med filantropi

Ny venturefond lokker investorer til med filantropi

En nystiftet venturefond vil lokke investorer til med løfter om filantropi og altruisme, men spørgsmålet er, om det er muligt at skabe afkast med de principper i højsædet. Samtidig kan ønsket om flere investeringer i danske virksomheder skade resultaterne, advarer en erfaren venturekapitalist.

Realdania: ”Vi skal være forandringsagenter”

En af Danmarks største filantropiske supertankere – Realdania – ønsker at være katalysator for ny viden om gode løsninger på samfundets fælles udfordringer. En viden, som skal deles mellem forskellige samfundsaktører – offentlige og private – fordi problemerne bedst løses på tværs af gamle sektorer. Der er hårdt brug for nye samfundsalliancer, lyder det fra Realdanias adm. direktør, Jesper Nygård. Derfor søsatte Realdania i slutningen af sidste måned tre såkaldte Collective Impact-grupper, som skal identificere nye løsninger på aktuelle problemer i samfundet. ”Realdania er en professionel filantropisk forening, som har gjort det godt i de første 12-13 år. Min opgave er nu at føre os sikkert gennem teenageårene. Vi skal udvikle vores kompetencer og fokusere skarpere på en problemdrevet tilgang, som inden for vores fokus på det byggede miljø kan hjælpe til at finde konkrete løsninger på nogle af de udfordringer, vi i dag står over for,” siger Jesper Nygård i et interview med Mandag Morgen.

Mod en ny model for filantropien

Mandag Morgen og Realdania har gennemført en rundbordsdiskussion med direktører og bestyrelsesformænd fra en række af de største fonde i Danmark med henblik på at kvalificere debatten om katalytisk filantropi – og få deres perspektiver på, hvorvidt modellen kan anvendes  af den danske fondssektor. Når det gælder fremtiden for den katalytiske filantropi i Danmark identificerede deltagerne følgende muligheder og barrierer som de vigtigste.

Mark Kramer: “Det kræver mod at gå denne vej”

Trods voksende interesse for den katalytiske filantropi er modellen ikke særlig udbredt. Skal det ændres, vil det kræve et opgør med en række barrierer. Det drejer sig bl.a. om at skabe større klarhed om modellens fordele og ulemper, at gøre op med den traditionelt lukkede fondskultur og at ændre omverdenens opfattelse af fondenes rolle i samfundet.

Behov for en helt ny tænkning og kultur

Katalytisk filantropi ændrer fundamentalt spillereglerne for de filantropiske fonde, der ønsker at blive synlige og ambitiøse samfundsudviklere. Den nye form for filantropi kalder på nytænkning, nye arbejdsformer og udvikling af fondenes kompetencer. Mandag Morgen har identificeret fem grundlæggende forudsætninger, der er afgørende for succes på dette område.

Lynguide til katalytisk filantropi

Den katalytiske filantropi udstikker linjerne for en ny model for filantropisk arbejde. Dette ses tydeligt hos frontløberne på området, som har nydefineret deres rolle og taget helt nye arbejdsredskaber i brug. Dermed fremstår de som rollemodeller for en ny filantropisk kultur, der baserer sig på en fælles forståelse og et fælles begrebsapparat, som tegner rammen for deres aktiviteter.

Filantropiske fonde kan forandre samfundet

Filantropien er i disse år ved at påtage sig en helt ny rolle. I spidsen står nogle af verdens førende erhvervsfolk og politikere. De repræsenterer en ny generation af filantroper, der har sagt farvel til den gavmilde mæcen til fordel for en business-orienteret partnerrolle. Den katalytiske filantropi er stadig i sin vorden, og erfaringer er fortsat overvejende begrænset til USA. Men den katalytiske filantropi er godt på vej til at blive fremtidens filantropiske model, der kan øge værdien af fondenes arbejde markant.

Flemming Borreskov: Realdania vil forny filantropien

Bundlinjen og afkastet til aktionærerne er som regel vigtige mål, når man skal afgøre en topchefs performance. Men hvad er succeskriterierne for en direktør i en filantropisk virksomhed? For administrerende direktør i Realdania Flemming Borreskov er det udviklingen af en helt ny form for filantropisk tankegang, der kan bane vej for samfundsmæssige forandringer.

Internationale frontløbere definerer best practice

Bill & Melinda Gates Foundation, Kresge Foundation og Ford Foundation er alle eksempler på den nye generation af fonde. De repræsenterer en ny måde at tænke filantropi på, hvor den katalytiske filantropi er en af de primære modeller i deres arbejde. I Danmark er erfaringerne stadig meget begrænsede. Men enkelte danske fonde har igangsat projekter, hvor de arbejder ud fra den katalytiske model.

Frontløberne afgør fremtiden for den katalytiske filantropi

De kommende 10 år vil blive skelsættende for fremtidens filantropi. Megatrends som globale kriser, sektoropbrud og globalisering skaber behov for nye aktører, der kan drive udviklingen af fremtidens samfund. Det taler for, at den katalytiske filantropi vil blive den dominerende model i den brede fondssektor. Succesen er dog ikke givet på forhånd, men vil afhænge af, om frontløberne inden for området fortsat vil kunne dokumentere modellens filantropiske værdi. Det viser Mandag Morgens strategiske analyse af den katalytiske filantropi, som beskriver mulighederne for modellen de kommende 10 år.

Fra mæcen til katalytisk partner

Filantropien er i disse år ved at påtage sig en helt ny rolle. I spidsen står nogle af verdens førende erhvervsfolk og politikere. De repræsenterer en ny generation af filantroper, der har sagt farvel til den gavmilde mæcen til fordel for en business-orienteret partnerrolle. Den katalytiske filantropi er stadig i sin vorden, og erfaringer er fortsat overvejende begrænset til USA. Men den katalytiske filantropi er godt på vej til at blive fremtidens filantropiske model, der kan øge værdien af fondenes arbejde markant.