FN


Globale fora undersøger ny regulering til den digitale tidsalder

Globale fora undersøger ny regulering til den digitale tidsalder

Digitaliseringen forandrer samfundet og økonomien så grundlæggende og hurtigt, at de sædvanlige måder at styre på kommer til kort. Sammen med FN og World Economic Forum er Danmark i høj grad med til at sætte rammerne for en ny type internationalt samarbejde om regulering af teknologi.

Industrisamfundets katastrofale ledelsesparadigme

Industrisamfundets katastrofale ledelsesparadigme

De seneste 100 års ledelsesparadigme om kortsigtet produktivitet og økonomisk vækst har været med til at sende kloden på klimamæssig katastrofekurs. Det er på høje tid, at virksomheder og samfund skifter industrialiseringens produktivitetsmål ud med FN’s 17 mål for en bæredygtig verden.

Globalt vidensprojekt skal bringe verdenssamfundet tilbage på sporet

Globalt vidensprojekt skal bringe verdenssamfundet tilbage på sporet

En lille gruppe af erhvervsfolk, kunstnere og forskere arbejder i kulisserne på et ambitiøst FN-projekt, der har som mål at bremse populismen i verden, den stigende politiske polarisering og bølgen af fake news. Med en ny global vidensplatform skal hele verden informeres. I spidsen står danske Jimmy Maymann.

Ny bog: Danmark skal investere i flygtninge lokalt

Ny bog: Danmark skal investere i flygtninge lokalt

Forebyggelse af flygtningestrømme fra FN’s flygtningelejre kræver nyudvikling af indsatsen, og derfor bør Danmark sætte sig i spidsen for et paradigmeskifte i FN’s flygtningepolitik. Sådan lyder opfordringen i en ny bog fra Thomas Gammeltoft-Hansen, ekspert i flygtningepolitik.

FN kunne ikke have fået en bedre leder

FN kunne ikke have fået en bedre leder

I en tid præget af politisk populisme fra Rusland over Frankrig til Storbritannien og USA og et nyt moralsk nulpunkt i Syrien – takket være stormagternes kynisme – er det næsten ikke til at fatte, at det er lykkedes FN’s Sikkerhedsråd at enes om den uden sammenligning stærkeste og mest kapable af de forhåndenværende kandidater til posten som generalsekretær i FN efter sydkoreaneren Ban Ki-moon.

’Flygtningemagneten’ Danmark er en myte

’Flygtningemagneten’ Danmark er en myte

Danmark er blot nr. 74 på FN’s globale rangliste over lande, der modtager flest flygtninge i forhold til landenes økonomiske muskler. Og vi er nr. 34, når det handler om antal flygtninge i forhold til indbyggere. Men den politiske menu til efteråret står alligevel på nye stramninger af udlændingelovgivningen.

Startskud for den bæredygtige businessrevolution

Startskud for den bæredygtige businessrevolution

I denne uge mødes 800 virksomhedsledere fra hele verden i New York for at kickstarte en global bevægelse, der kan ’oversætte’ de 17 nye verdensmål om bæredygtighed til nye forretningsmuligheder. Roskilde-virksomhed viser vejen ved at gøre bekæmpelsen af oversvømmelser til et lovende globalt erhvervseventyr.

Businesscasen for ligestilling har aldrig været bedre

Businesscasen for ligestilling har aldrig været bedre

Ligestilling er en god forretning. Det står klart, netop som eksperter fra hele verden mødes til konferencen Women Deliver i Bella Center i København. McKinsey Global Institute konkluderer i rapporten ”How advancing women’s equality can add $12 trillion to global growth?”, at verdens lande frem mod 2025 kan øge deres samlede BNP med 12.000 mia. dollars, hvis alle lande i perioden bliver lige så gode til ligestilling som det bedste land i deres respektive regioner.

Erhvervsliv og ngo’er: Bæredygtig business er den bedste bistand

Erhvervsliv og ngo’er: Bæredygtig business er den bedste bistand

Danmark kan skabe udvikling og vækst i et hidtil uset omfang, hvis udviklingsbistanden bruges katalytisk og forstår at tiltrække privat investeringskapital. Dette er allerede sket i Kenya, hvor Google har købt en stor ejerandel af Afrikas største vindmøllepark, som Vestas er ved at opføre. Den danske stat og Danmarks førende virksomheder og ngo’er bør ifølge ambassadør Peter Taksøe-Jensen satse på at skabe slagkraftige eksportkonsortier, der kan byde ind med kommercielt bæredygtige løsninger på tre af de udfordringer, der er stillet op i FN’s 17 nye verdensmål, og som skal nås inden 2030. Dansk Industri, Folkekirkens Nødhjælp og PensionDanmark bakker op om planerne.

Ny nordisk ledelse – Norden og FN’s 17 verdensmål

Ny nordisk ledelse skal handle om at bringe al den viden, vi har om naturen, kloden, ledelse og pædagogik i spil, således at den viden bringes i anvendelse i forbindelse med ledelsesprocesser, der handler om en bæredygtig global udvikling – som det eneste realistiske udviklingsscenarium overhovedet.

De 17 verdensmål giver lys at styre efter

Man kan kun lede, hvis man har noget at styre efter. Verdensmålene repræsenterer et ledelsesfilosofisk og ledelsespraktisk indslag i en ellers kaotisk verden.

Mogens Lykketoft skal finde løsningen på alting

Mogens Lykketoft skal finde løsningen på alting

15. september tiltrådte Mogens Lykketoft posten som formand for FN’s Generalforsamlings halvfjerdsindstyvende samling, og den tidligere skatte-, finans- og udenrigsministers første store opgave bliver at lede topmødet i slutningen af denne uge, hvor stats- og regeringschefer skal vedtage FN’s 17 udviklingsmål for en bæredygtig verden, der skal nås inden 2030. Det er en opgave, der ville få mange garvede politikere til at ryste i bukserne, men ikke Lykketoft. 

“Jeg skal holde verdens ledere til ilden. Jeg skal minde dem om, at vi kan få en bedre verden, der hænger sammen, hvis vi økonomiserer med vores ressourcer, udnytter vores energi bedre og lægger vores produktion om, så den belaster mindre,” siger Mogens Lykketoft om den opgave, der venter ham i det kommende år.

Selv ser Lykketoft en lige linje fra sine unge år som fremadstormende socialdemokrat, over tiden som minister i skiftende regeringer, partiformand, formand for Folketinget og til nu. Nok skifter han i det kommende år Christiansborg ud med FN-bygningen i New York, men han har på ingen måde forladt det politiske projekt, der har været hans drivkraft hele vejen igennem. Han er stadig i politik for at udbrede det gode budskab om det socialdemokratiske velfærdssamfund med lighed, social harmoni og omsorg for de svageste.

“Nu skal jeg forsøge at få verden til at gennemføre FN’s bæredygtighedsmål om at udrydde fattigdom og bekæmpe den ekstreme ulighed, der er blevet opbygget de seneste år,” siger Mogens Lykketoft.

Fransk-amerikansk forbrødring i klimaets tegn

Obama støtter i en kronik skrevet sammen med Hollande de franske bestræbelser på at skabe momentum frem mod COP21-konferencen i Paris. Men har Obama genfundet troen på FN-systemet?

Nedsmeltning af CO2-handelen

FN opfordrer til CO2-stramninger, fordi Vesten svigter CO2-kreditterne. Det betyder færre klimainvesteringer i u-landene.

Riders on the storm

Gårsdagens stormvejr fik Familien Danmark og samtlige medieplatforme til at gyse af bekymring. Men den globale opvarmning, som vil give os endnu mere ekstremt vejr, er vi bedøvende ligeglade med. Hallo, Jorden kalder menneskeheden.

Dinosaurerne i Durban

I dag åbner FN’s klimakonference for 17. gang, men der er et afgørende problem: Det er de forkerte mennesker, der mødes.