forandringsledelse


Kære leder, du kan ikke regne fremtiden ud

Kære leder, du kan ikke regne fremtiden ud

Den agile organisation er ikke en fast model, en løsning eller et produkt. Det er en tilstand, hvor organisationen tør eksperimentere mere og forudsige mindre, og hvor man tør producere færre svar og stille flere spørgsmål.

Grundfos: Vi kan lære af startups

Grundfos: Vi kan lære af startups

Pumpevirksomheden vil have en tættere dialog med sine slutbrugere, men det kræver en anden tankegang, end man som ingeniørtung virksomhed har været vant til, siger Marianne Kjeldsen Knudsen, head of digital commercial offerings. Hun mener, at Grundfos kan tage ved lære af den måde, mange startups innoverer på.

Designledelse - nysgerrighed som nøglen til forandring

Designledelse - nysgerrighed som nøglen til forandring

Designledelse er en ny måde at anskue problemer og løsninger på. Her er brugerne med til at påvirke, hvordan det endelige produkt kommer til at se ud, og det skaber helt nye muligheder for forandring. Det har direktør for Dansk Design Center Christian Bason skrevet en bog om.

Sådan fastholder du dine troløse ansatte

Sådan fastholder du dine troløse ansatte

Ledelsen skal have øje for to ting, som har stor betydning for virksomheder og for forandringsprocesser: Det stadig mere avancerede teknologiske og digitale landskab og den nye generation af millennials.

Stærke hverdagshistorier hjælper forandringen på vej

Hvad har Christian fra Rødovre Kommunes genbrugsstation, Tommy fra Jobcentret og Heidi og Tommy fra børne- og familieafdelingen til fælles? De er alle eksempler på gode historier fra hverdagen, som via deres daglige arbejde viser, hvordan Rødovre Kommunes nye strategi kan foldes ud i praksis til glæde for både medarbejdere og borgere.

ISOVER polstrer sig til fremtiden

Da finanskrisen i 2008 ramte Danmark, kunne det mærkes i Vamdrup, hvor isoleringsvirksomheden Saint-Gobain ISOVER på få år mistede en betragtelig del af sin omsætning. Men i stedet for at holde sig krampagtigt til den hidtige forretningsmodel, satte ISOVER gang i en innovationsproces, der med strategisk design løftede virksomheden ind i fremtiden. Løsningen blev større byggekoncepter, og i dag tilpasser virksomheden løbende sine koncepter, så de passer til kundernes behov.