forandringsledere


Kan 1 pct. forandre de 99 pct.?

 I 2028 vil verdens “gennemsnitsmenneske” være en 34-årig inder, hvert tredje menneske blive over 100 år og de fleste biler være førerløse. Disse og flere andre fakta var afsættet for Carlsbergfondets internationale fondsseminar i sidste uge. Formålet var at drøfte, hvordan forskningsfondene kan bidrage til at løse en række af klodens store udfordringer. Hvis en række af de store fonde kan samarbejde om løsningen er vi kommet et langt stykke vej. Og med den internationale konference har Carlsbergfondet taget et første skridt, som kunne føre til en spændende alliance mellem store forskningsfonde. Men én konference skaber ikke de store forandringer. Derfor bør Carlsbergfondet holde fast i initiativet, skriver chefredaktør Erik Rasmussen. Carlsbergfondet bør nu opfatte det både som en forpligtelse og en egeninteresse at forlænge og forstærke initiativet.

Socialt ansvar giver mening – også for bundlinjen

Socialt ansvar giver mening – også for bundlinjen

Socialt engagerede virksomheder præsterer bedre, viser en række under-søgelser. Alligevel har de fleste svært ved at tage skridtet fuldt ud. En række visionære forandringsledere tvinger i øjeblikket deres virksomheder væk fra industriparadigmet, der var præget af snævert fokus på kunder og ejere. Ikke kun for at tjene samfundet godt, men for at skabe en bedre forretning. De driver forretning med plads til tidligere kriminelle, handicappede og indvandrerkvinder. Deres mål er at styrke bundlinjen, mens de tager et samfundsansvar.