forebyggelse


10 tendenser for fremtidens sundhedsvæsen

10 tendenser for fremtidens sundhedsvæsen

Det danske sundhedsvæsen står over for kæmpemæssige udfordringer. Nye behandlingsformer samt flere ældre og kronikere sender udgifterne på himmelflugt. Patienterne skal tage større ansvar for deres egen behandling, og sundhedsekspert efterlyser en stor, fælles, national strategi.

Adgang forbudt til guldminen af sundhedsdata

Adgang forbudt til guldminen af sundhedsdata

Sundhedsdata er big business. Danmark risikerer at blive løbet over ende af store private teknologimastodonter som Google, Apple og Microsoft, hvis vi ikke handler nu, advarer eksperter. Ni ud af ti danskere vil gerne dele deres sundhedsdata med læger og hospitaler.

Dyre patienter med dårlige liv

Dyre patienter med dårlige liv

Regioner og sygehuse bruger store dele af deres budgetter på meget små grupper af patienter. Det får patienterne sjældent et bedre liv af. Nu vil Hospitalsenheden Horsens basere nye tilbud til patienterne på big data, mens Bornholms Hospital vender op og ned på etablerede rutiner for at skabe bedre resultater.

Stop patienterne før de kommer på sygehuset

Stop patienterne før de kommer på sygehuset

Fremover skal sygehuse ikke bare behandle mere, men også hjælpe patienter til at undgå behandlinger. Sygehusene befinder sig midt i omstillingen fra et fokus på behandling til et bredere fokus på befolkningens sundhed.

Danskerne går foran politikerne om forebyggelse

Danskerne går foran politikerne om forebyggelse

Politikerne skal udnytte, at så mange danskere ifølge en ny rapport er parate til at stramme lovgivningen for at styrke forebyggelsen på sundhedsområdet. Det var budskabet fra eksperter på en konference om forebyggelse afholdt af Mandag Morgen og Trygfonden mandag.

Rygerne ryger uden for døren

Rygerne ryger uden for døren

Der bliver længere mellem hjem med askebæger. Hos tre ud af fire danskere må der ikke ryges indenfor. Næsten alle har en rygepolitik. Et stort flertal bakker op om den ellers så omstridte rygelov. Rygning i arbejdstiden splitter danskerne.

Det sunde liv: Vi er både til bajere og broccoli

Det sunde liv: Vi er både til bajere og broccoli

Jagten på det sunde liv er blevet lidt for meget for mange danskere. Seks ud af ti danskere mener, at samfundet er præget af sundhedshysteri. Vores definition af et sundt liv handler lige så meget om at nyde livet som at undgå den suverænt største dræber – rygning.

Danskerne vil holde unge væk fra cigaretter og alkohol

Danskerne vil holde unge væk fra cigaretter og alkohol

Hele 85 pct. af danskerne støtter målet om en røgfri generation i 2030. Danskerne er indstillet på at tage det hårde skyts i brug for at få unge til at kvitte tobakken og skære ned på alkoholen. Det viser stor undersøgelse om forebyggelse. Vi er mere indstillet på at stramme lovgivningen, end politikerne er.

Social milliardindsats sker i blinde

Mens vi tager det for givet, at lægens medicin er gennemtestet og har dokumenteret effekt, så er det langtfra tilfældet med den kur, vi tilbyder samfundets socialt udsatte. Her hersker metodefrihed over dokumentationskrav, og i de fleste tilfælde aner de sociale myndigheder ikke, om metoderne virker. Men uden en vidensbaseret tilgang, får Danmark aldrig bugt med den tunge sociale arv, som betyder, at vi taber hvert femte barn til et liv på kanten. Det mener en række af landets førende eksperter i socialt arbejde, som efterlyser mere forebyggelse og mere evidens i den sociale indsats. Vi bruger flere penge på socialt arbejde, end vi bruger på skoler, sygehuse og universiteter tilsammen. Men vi gør det alligevel i blinde, siger de.

Herning sender udsatte børn i skole

Danmark kæmper med at bryde den sociale arv, og uddannelse er nøglen. Men kun hvert femte barn, der havner i anbringelse, får en ungdomsuddannelse. Det har man taget konsekvensen af i Herning Kommune, så her lykkes det nu for mere end tre ud af fem.

Velfærdsledere: Stop de kommunale lappeløsninger

Velfærdsledere: Stop de kommunale lappeløsninger

Bekæmp den stigende ungdomsarbejdsløshed og styrk den sociale og sundhedsmæssige forebyggelse. Sådan lyder den overraskende opfordring fra godt 1.000 nøglepersoner fra velfærdssamfundets frontlinje forud for kommunalvalget. De efterspørger en nytænkning af den danske velfærdsmodel, så dyre og kortsigtede lappeløsninger afløses af forebyggelse, der kan spare samfundet for milliardomkostninger og give store menneskelige gevinster.

Samfundet kan tjene på at bekæmpe kriminalitet

Samfundet kan tjene på at bekæmpe kriminalitet

En ny beregningsmodel viser, hvilke kriminalpræventive indsatser der bedst kan betale sig for samfundet. Det nye værktøj kan bruges af både politikere, sagsbehandlere, politi og andre interesserede til at prioritere de projekter med størst økonomisk gevinst. En cost-benefit-analyse af tre konkrete projekter dokumenterer samfundsøkonomiske gevinster på 300 millioner kr. 

Forebyggelse begynder på fosterstadiet

Kommende forældre i Holstebro bliver testpersoner i et perspektivrigt forebyggelsesprojekt, der kan spare samfundet for milliarder af kr. Private virksomheder og frivillige organisationer skal hjælpe til med at klæde de nye forældre bedre på, så børn får den bedste start på livet. Erfaringerne fra Sverige viser, at hvis bare ét barn kan undgå et liv på samfundets sidelinje, er udgifterne tjent hjem igen hele 3,4 gange. Flere kommuner som Greve, Herning og Furesø overvejer at lave en lignende model.

Sundhedsordninger giver større lighed

Regeringen lægger op til et opgør med private sundhedsforsikringer. Men der er grund til at skelne mellem sundhedsforsikringer, der giver adgang til privathospitaler og ordninger, der styrker den forebyggende indsats.