ghetto


Parallellovgivning for parallelsamfund

Parallellovgivning for parallelsamfund

Når den halve regering demonstrativt rykker ud i Mjølnerparken i København for at lancere sin ghettoplan, så er det en magt- og strafdemonstration.

Kampen mod ghettoerne er slået fejl

Trods regeringens mål om at halvere antallet af ghettoer i de kommende år, går udviklingen den stik modsatte vej. Ifølge det nationale integrationsbarometer er antallet af udsatte boligområder de sidste par år steget, og yderligere 26 boligområder er i farezonen for at komme på regeringens sorte liste, viser en ny opgørelse. Den sidste analyse i Mandag Morgens serie “Integrationens frontløbere” viser, at antallet af udsatte boligområder kan nedbringes, hvis der sættes ind med mere social forebyggelse til og bedre samarbejde mellem de mange forskellige aktører på området. Når kommuner, boligselskaber, politi, sportsklubber og frivillige organisationer samarbejder, lykkes de gode viljer med at nedbringe kriminalitet og ledighed: ”Nu har jeg været i det her felt i 20 år, og der har været skrevet tykke rapporter om, hvor vigtigt det er med samarbejdet,” siger Birgitte Mazanti, der leder Center for Boligsocial Udvikling.
Samtidig er der også behov for at få spredt de gode erfaringer fra succesrige og effektive projekter mellem landets udsatte boligområder. Det mener bl.a. socialforsker Gunvor Christensen fra SFI, der har undersøgt de sociale indsatser. Og de gode initiativer, der dæmper ghettoernes massive sociale problemer, findes.
Mandag Morgen er dykket ned i de sociale indsatser og har udvalgt fem eksempler på metoder, der har skabt resultater. Læs om gevinsterne ved fodboldtræning, brandkadetter, fritidsjob og mentorordninger.