grøn vækst


Grønne byer til verdens største befolkning

Grønne byer til verdens største befolkning

Kina vil inden for de næste par år være blevet verdens største økonomi. Den kraftige industrialisering og urbanisering har imidlertid ført til et påtrængende behov for rette op og undgå miljøforringelser – ikke mindst i de hastigt voksende byer. Det skriver det danske innovationscenter i Shanghai.

Novo Nordisk har knækket CO2-kurven

Novo Nordisk har knækket CO2-kurven

GRØN OMSTILLING Novo Nordisk er blandt verdens mest klimaambitiøse virksomheder, og nyeste CO2-tal viser, at insulingiganten er godt på vej til at indfri ambitionerne.

Davos-manden skal på pension  – nu må værdikrigeren tage over

Davos-manden skal på pension – nu må værdikrigeren tage over

Værdikrigeren skal lede opgøret med den kapitalisme, der har skabt vores velstand, men som nu skal fornys for ikke at ødelægge sit eget værk. Det sker med opbakning fra World Economic Forum, som indleder opgøret i denne uge og markerer starten på værdiernes årti.

Vil Danmark være del af den grønne eller af den onde cirkel?

Vil Danmark være del af den grønne eller af den onde cirkel?

Kineserne, Google og Apple har for længst forstået det: Cirkulære økonomiske løsninger og grøn vækst er fremtiden. Begge dele har tidligere været danske styrkepositioner, men er det ikke længere. Hvis Danmark igen skal være førende inden for cirkulær økonomi, kræver det en fokuseret politisk strategi.

Verden kan løse både vækst- og klimakrise på samme tid

Teknologisk og økonomisk har verdenssamfundet mulighed for både at afbøde den truende klimakrise og skabe økonomisk vækst. Sådan lyder det opmuntrende budskab i en ny rapport fra den globale økonomi- og klimakommission. Hvis den politiske vilje er til stede, kan verden allerede i dag levere op til 96 pct. af de reduktioner i udledningerne, som kommer til at mangle, når de nationale indsatser i lægges sammen i forsøget på at holde temperaturstigningerne under 2 grader i 2030, lyder det. ”Man kan bygge vedvarende energi til stort set samme priser som kul og gas, samtidig med at der ligger store besparelser i at undgå forurening,” siger Michael Jacobs fra New Climate Economy.

GE-topchef: Danmark kan blive grøn accelerator

En energiunion i Europa er stadig blot en vision. Men det er ikke længere en drøm forbeholdt europæerne. Kapitalstærke amerikanske investorer kommer i stigende grad til Europa i forventning om enorme forretningsmuligheder. Det skete senest i sidste uge, da topchefen i General Electric, Jeff Immelt, var på inspirationsrejse i Danmark for at møde nøglepersoner fra den danske energielite og bl.a. deltog i et møde arrangeret af Mandag Morgen. Immelt mener, at Danmark kan spille en vigtig rolle som globalt accelerationslaboratorium for nye grønne teknologier.

Vækstrådgivere skal løfte dansk vandeksport

Miljøministeriets ansættelse af fem danske vækstrådgivere i fem nøje udvalgte lande skal styrke eksportambitionerne i den danske vandbranche og samtidig gøde jorden for en mere bæredygtig lokal vandudvikling i de enkelte lande. Rådgiverne skal med base på de danske ambassader i Sydafrika, Tyr­kiet, Vietnam, Kenya og Kina opbygge nye projekter og partnerskaber for derigennem bl.a. at promovere dansk vandteknologi.

Ny eksportmodel giver adgang til globale miljømilliarder

En ny eksportmodel kan hjælpe små cleantech-virksomheder ud på det boomende verdensmarked for klima-, miljø- og energiløsninger. De danske virksomheder har ofte stærke nicheprodukter, men den globale efterspørgsel retter sig i stigende grad mod totalløsninger. En ny konsortiemodel, hvor flere virksomheder går sammen med én stærk partner, kan være med til at kompensere for fraværet af stærke eksportlokomotiver. For den lille sjællandske vandvirksomhed BioKube har modellen givet adgang til et indisk vandrensningsprojekt til 400 millioner kr.

Klimakampen er rykket ind på den politiske midte

Det er værd at holde øje med New York i denne uge. Her finder et møde sted, som kan blive en skelsættende ny start for klimakampen. Når 130 stats- og regeringschefer i morgen mødes til det endags klimatopmøde, FN’s generalsekretær Ban Ki-moon har indkaldt til, er det en samling politikere, der er mere end sædvanligt enige. Samtidig mødes erhvervsledere fra hele verden for at diskutere klimaudfordringer, og hvordan erhvervslivet kan bidrage til at løfte dem. Kampen mod global opvarmning er således ikke længere en krig på holdninger mellem en rødgrøn klimabekymret lobby og blåsorte industri- og erhvervslobbyer. I sidste uge konkluderede rapporten “Better Growth, Better Climate” bl.a., at vækst og bæredygtig udvikling ikke er hinandens modsætninger. Forfatterne til rapporten er tunge folk som Jeremy Oppenheim fra McKinsey, klimaøkonom Nicholas Stern og Felipe Calderón, Mexicos tidligere præsident. EU’s klimakommissær, Connie Hedegaard, noterer sig, at det er verdens førende økonomer, der står bag. “Det gør større indtryk i det danske finansministerium, at det er folk fra McKinsey og OECD, der nu siger, at der er en god businesscase for den bæredygtige omstilling, end hvis det var en analyse fra Greenpeace, der sagde det samme,” siger Hedegaard.

Vaskeridirektørens vækstopskrift er bæredygtig

De Forenede Dampvaskerier er slået over i genbrugsbranchen. Lige nu investerer den familieejede virksomhed halvanden krone i bæredygtighed for hver krone, den tjener. En nødvendig investering i overlevelse, mener direktør Anders Thorgaard, som er en af de nye modige erhvervsledere, der ifølge bogaktuelle Steen Hildebrandt vinder fremtidens vækst, fordi de tør investere med hjertet.

Fire grunde til, at grøn omstilling er den nye vinderopskrift

USA, Kina og Europa har reelt stoppet arbejdet med at nå frem til en global og bindende klimaaftale. Men samtidig har de store verdensøkonomier reelt købt argumenterne om, at en omstilling til renere energiformer end fossile brændsler er nødvendig for kloden som helhed og for deres egen økonomiske konkurrencekraft. USA og Kina har kopieret store dele af EU’s ambitiøse klima- og energipolitik i deres nationale klimahandlingsplaner. Dermed er den grønne omstilling drevet af et væsentlig tungere momentum, end en FN-aftale nogensinde kan skabe.

Politisk usikkerhed og industriinteresser blokerer for grønne investeringer

Der er brug for en fordobling af det nuværende niveau for globale klimainvesteringer for at forebygge klimaforandringerne. Pengene er egentlig klar, men politiske, juridiske og bureaukratiske risici i både rige og fattige lande får velvillige investorer til at tøve med de grønne investeringer. Der er brug for strukturelle ændringer, privat-offentlige partnerskaber og koalitioner af villige grønne forkæmpere til at bane vej for de store klimainvesteringer, lyder konklusionerne fra ugens klimakonferencer i København.

Derfor satser Danmark og Løkke på grøn vækst

Mens Venstre går tilbage i meningsmålingerne efter sagen om Lars Løkke Rasmussens rejseafregninger som formand for GGGI, nyder Venstre-formanden statsminister Helle Thorning-Schmidts fulde tillid som Danmarks repræsentant i organisationen. Det vidner om den usædvanligt brede konsensus bag den grønne vækstpolitik, som Danmark har udviklet, siden Muhammed-krisen i 2006 sendte daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen i chok. Erhvervsorganisationerne, faglige organisationer, store virksomheder, store og små kommuner og de førende grønne ngo’er bakker op om den linje, som de seneste tre danske statsministre har gjort til Danmarks nye globale brand.

Ressourcestrategi kan skabe vækst og nye arbejdspladser

Regeringen vil fordoble mængden af genanvendt affald. Indfries målene, vil det udløse store milliongevinster og skabe mere end 3.000 nye arbejdspladser. Virksomheder håber, at regeringens ressourcestrategi kan bane vej for et gennembrud på eksportmarkedet.

Private investeringer skal drive grøn omstilling

Investeringer i moderne teknologi er den vigtigste forudsætning for, at virksomheder kan minimere deres miljøbelastning og optimere ressourceforbruget. Men flere afgifter på energi kan bremse omstillingen.

Investeringstørke før ny cleantechbølge

Investeringstørke før ny cleantechbølge

Investeringstørke, rekordbillige CO2-kvoter og global skifergaslimbo har kastet virksomheder, der udvikler cleantechløsninger, ud i en alvorlig krise. 2013 tegner til at blive endnu et år med faldende investeringer. Men eksperter beroliger med, at en ny, tredje investeringsbølge er på vej, næret af en stigende tendens til at ”bygge cleantech ind” i eksisterende produkter. ”Den næste investeringsbølge i cleantech tegner til at blive endnu større end den nuværende,” vurderer Richard Youngman, europæisk direktør for det anerkendte amerikanske analyse- og konsulenthus Cleantech Group. Men han understreger, at den nuværende bølge ”skal klinge af”, før den næste for alvor kan komme i gang.

Forandringsparathed og grøn vækst er vejen frem

Regeringens Vækstplan DK vil ikke bidrage nok til at skabe nye, danske arbejdspladser. Der er behov for yderligere initiativer og mod til at satse på danske styrkepositioner. Spørgsmålet er, om vi i virkeligheden er så omstillingsparate og fleksible, som vi tror.

Greentech-revolutionen er først lige begyndt

Greentech-revolutionen er først lige begyndt

Greentech-industrierne er de nye solopgangserhverv. Politikere og erhvervsledere overalt på kloden har indset, at ressourceeffektivitet er nøglen til ny vækst. Det globale greentech-marked står til at blive mere end fordoblet til 4.400 mia. euro i 2025. Men EU mangler en langsigtet europæisk energilovgivning og det blokere for et historisk investeringsboom. Kun stærkt grønt lederskab i Berlin, Bruxelles og København kan frisætte Europas og Danmarks fulde grønne vækstpotentiale, viser Mandag Morgens 4D Foresight-analyse af udsigterne for greentech-industrien frem mod 2020.