handelspolitik


USA’s Ruslands-sanktioner kan skabe handelskrig med EU

USA’s Ruslands-sanktioner kan skabe handelskrig med EU

USA er på vej med nye sanktioner mod Rusland uden at have talt med Europa først. Hvis Donald Trump gør brug af den nye lovs muligheder for at straffe europæiske selskaber, som handler energi med Rusland, vil det kunne udløse en regulær handelskrig mellem Europa og USA.

Mens verden er i brand sælger danske diplomater sko

Mens verden er i brand sælger danske diplomater sko

Kommercielle aktiviteter og budgetbesparelser betyder, at det danske diplomati ikke længere kan forsvare den regelbundne internationale orden, der ellers er i Danmarks interesse at bevare, siger professor bag ny bog om diplomati.

Danmark jager Brexit-lunser

Danmark jager Brexit-lunser

Dansk erhvervsliv ser konkrete muligheder for at profitere af den britiske udtræden af EU. De økonomiske og handelspolitiske konsekvenser af Brexit bliver mere opfattende, end selv de mest højrøstede EU-tilhængere advarede om før afstemningen. Dansk Erhverv er bekymret over stigende protektionisme i Europa og USA.

Taksøe-Jensen: Vi skal udnytte globaliseringen - ikke frygte den

Taksøe-Jensen: Vi skal udnytte globaliseringen - ikke frygte den

Mandag offentliggør ambassadør Peter Taksøe-Jensen sin rapport om Danmarks udenrigspolitik før 2030. Statsministerens ’udenrigspolitiske gransker’ løfter i et interview med Mandag Morgen sløret for hovedpointerne i planen. Danmark har efter hans opfattelse ikke gavn af en værdibaseret, aktivistisk udenrigspolitik, som den man førte i 2000’erne. I stedet bør Danmark forfølge sine nationale interesser ved at bidrage til at styrke EU, ligesom man bør bruge udviklingsbistanden som risikovillig kapital i vækstskabende projekter, der både gavner ulandene og danske erhvervsinteresser. Arktis og Østersøen skal også prioriteres højt, ligesom internationale emner bør flyttes længere op på dagsordenen i regeringens inderkreds.

Få handelspolitikken tilbage på sporet, Taksøe!

EU’s indre marked er blevet til en sovepude for Danmarks handelspolitisk. Vi satser på, at EU varetager vores interesser, men forsøger ikke at præge EU. Debatten om, hvad der er i dansk interesse, er ikkeeksisterende.

Kina og Sydkorea rykker tættere sammen

En af de stærke akser i den globale økonomi tager nu yderligere skridt til at fremme den økonomiske integration. Under det igangværende APEC topmøde i Beijing meldte Kina og Sydkorea sig klar til at lancere en bilateral frihandelsaftale.

Skat og energi varmer forholdet mellem EU og USA

USA og Europa har for alvor fundet hinanden igen 10 år efter den dybe krise i 2003. Washington og de europæiske hovedstæder spiller samme melodi, når det gælder international skattepolitik, energipolitik og bilateral handelspolitik. Danmark, der ligger lunt som skatteduks og potentiel skifergasproducent, er af Angela Merkel inviteret til at dele ud af sine erfaringer, når Europas absolutte top i juli mødes i Berlin for at tilrettelægge en fælleseuropæisk offensiv mod ungdomsarbejdsløsheden.