hospitaler


Regionsdirektør:

Regionsdirektør: "Vi styrer for meget og leder for lidt"

Som topchef for en koncern med 45.000 ansatte giver regionsdirektør Hjalte Aaberg sit bud på, hvordan sundhedsvæsenet skal styres på patienternes præmisser, hvorfor der skal luges ud i regler og vejledninger, og hvorfor han om nogle år hellere vil undersøges af en supercomputer som Watson end af en specialist.

Læger skal lege børn raske

Læger skal lege børn raske

Patienter og pårørende sidder med ved bordet, når der tages beslutninger om Rigshospitalets nye børnehospital, Børneriget. De har været med til at udforme fem bærende principper for det kommende byggeri. Det første princip handler om leg.

Crowdsourcing udvikler velfærd

Crowdsourcing udvikler velfærd

Rigshospitalet skal bygge nyt børnehospital og inddrager crowd-konkurrencer i planlægningen. Samtidig er Erhvervsstyrelsen på vej med nationalt pilotprojekt med crowd-konkurrencer. I USA og Canada har offentlige myndigheder og virksomheder udbudt crowd-løsninger siden 2010.

Norge har blandede erfaringer med statslige sygehuse

Venstres forslag om at erstatte regionerne med tre statslige sygehusfællesskaber minder om den norske sygehusreform fra 2002. Men Norge er nu ved at skrotte modellen. Erfaringerne har været blandede: Sygehusenes milliardunderskud er væk, men det skyldes bl.a., at budgetterne er blevet fordoblet. Samtidig har ønsket om ensartet behandling støt og roligt indsnævret det reginoale råderum. Nu er den borgerlige regering ved at forberede en ny national sygehus- og sundhedsplan. 

Sygehuse nedlægger tusinder af sengepladser

Mens antallet af patienter stiger, har regionerne de seneste fem år nedlagt hver ottende sengeplads på sygehusene. Fortsætter udviklingen, vil ca. 30 pct. af sengepladserne være forsvundet i 2020, viser en ny opgørelse udarbejdet for Mandag Morgen. Danske Patienter frygter, at patienterne taber.

Midtjyske sygehuse satser på kvalitet frem for kvantitet

Antallet af behandlinger på landets sygehuse stiger, og ventelisterne er på skrump. Motiveret af økonomiske tilskyndelser har sygehusene efter flere år endelig fået bugt med den enorme patientpukkel – men successen måles alene på kvantitet, mens ingen kender kvaliteten af behandlingen. Det skal nu være slut, mener man i Region Midtjylland. Her bliver ti afdelinger på fire hospitaler i en forsøgsperiode belønnet for vellykkede behandlinger, mere end på antallet af behandlinger. “Det er alt for gammeldags kun at fokusere på aktiviteter og behandlinger. Vi vil vise, at man kan fastholde den høje aktivitet, undgå at skabe længere ventelister og samtidig løfte kvaliteten ved at gøre det rigtige for patienterne,” siger formanden for Regionsrådet i Midtjylland, Bent Hansen (S). Forsøget “Ny Styring i et Patientperspektiv” skal bl.a. give patienterne mere sammenhængende behandlingsforløb, nedsætte antallet af unødvendige genindlæggelser og øge patienttilfredsheden. Det er inspireret af svenske hospitaler, der styrer økonomien ved hjælp af kvaliteten i behandlingen. Og her bliver både økonomien og patienternes tilfredshed bedre.

Patienterne har magten i England

Mens danske patienter klager for døve ører, har det engelske sundhedsvæsen systematiseret sin klagebehandling. Feedback og kritik fra britiske patienter omsættes straks på hospitalernes afdelinger – hvis succes bliver målt på tilfredse patienter.

Fokus på patientsikkerhed har reddet liv på hospitalerne

Fem danske sygehuse har i tre år arbejdet systematisk med at øge patientsikkerheden. Og nu viser resultaterne sig. Antallet af infektioner og dødsfald er nedbragt betydeligt. Tre af sygehusdirektørerne opfordrer nu til en national indsats, der hurtigst muligt udbreder erfaringerne fra projektet “Patientsikkert Sygehus” til hele landet. Regionernes formand tager opfordringen til sig: “Jeg hører, at man har brug for et politisk signal om, at patienternes sikkerhed er vigtig. Det er hermed givet.”

Behandling på patientens præmisser

På flere af landets hospitaler arbejder man med at styrke patientinddragelsen. To af dem er Aarhus Universitetshospital, der bl.a. møder HIV-patienter i et sommerhus, og Finsencentret på Rigshospitalet, der beder patienterne om feedback i 45 fokusgrupper. Begge steder er topledelsen stærkt engageret i forsøgene.

Behov for radikal nytænkning i sundhedsvæsenet

Ledende eksperter efterlyser fundamentale forandringer og en nytænkning af hospitalernes opgaver, så læger og sygeplejersker sætter patienten i centrum for deres egen behandling. Patientinddragelse skal ind i kernen af hospitalernes opgaveløsning, lyder opfordringen.

Effektivisering kan frigøre 50 milliarder

Effektivisering kan frigøre 50 milliarder

Projekter, der målrettet fokuserer på at strømline rutiner og arbejdsprocesser, har åbnet et skatkammer af effektiviseringsgevinster i den offentlige sektor. Eksperter vurderer, at der er store uforløste produktivitetsforbedringer på minimum 10 procent. Men frygt for nedskæringer og myter om, at høj produktivitet er lig dårlig kvalitet, bremser for gevinsterne.