anbringelser


Mette Frederiksen skal til børneeksamen

Mette Frederiksen skal til børneeksamen

POLITIK OG VELFÆRD Mette Frederiksen vil være børnenes statsminister. Det har hun lovet før valget og i sin nytårstale. Nu skal hun levere varen. Men et kontroversielt krav har skygget for helt nødvendige reformer, siger en række aktører. Samtidig tyder økonomien på, at regeringen må skrue ned for sine ambitioner. 

Mindre bureaukrati og tættere menneskelig kontakt

Mindre bureaukrati og tættere menneskelig kontakt

POLITIK OG VELFÆRD Frikommuneforsøg fritager socialrådgivere for omfattende dokumentationskrav i arbejdet med udsatte familier. Det har øget både børns og voksnes trivsel og medarbejdernes tilfredshed med arbejdet.  

Sæt uddannelse først

Sæt uddannelse først

POLITIK OG VELFÆRD En god skolegang er den største beskyttelsesfaktor for anbragte unge. Fagfolk opfordrer til at sikre, at uddannelse og dannelse kommer til at spille en central rolle i regeringens nye reform. 

Fortsat hjælp efter barnet fylder 18 år

Fortsat hjælp efter barnet fylder 18 år

POLITIK og VELFÆRD Mange unge tabes på gulvet, når de fylder 18 år og skal til at stå på egne ben. En stribe centrale aktører opfordrer regeringen til at udvide støtten til anbragte unge, helt op til de er 25 til 30 år. 

Anbragte børns formand: Giv os et stærkere fundament i livet

Anbragte børns formand: Giv os et stærkere fundament i livet

POLITIK OG VELFÆRD Anbragte børn bliver i hele opvæksten karakteriseret gennem deres tab, traumer og udfordringer. Den kommende barnets lov bør skifte fokus og sigte efter at give anbragte børn en opvækst, der danner dem som mennesker, mener formanden for De Anbragtes Vilkår, David Adrian Pedersen. 

Anbragte børns skæbne afhænger af bopælen

Anbragte børns skæbne afhænger af bopælen

Hvert eneste år anbringer kommunerne i gennemsnit godt 1 pct. af alle børn. Forskellene fra kommune til kommune er dog store, men ingen ved, hvad der giver det bedste resultat for barnet.

Roskilde samarbejder sig til færre anbragte børn

Færre børn bliver fjernet fra deres hjem, efter at socialrådgiverne i Roskilde Kommune er begyndt at samarbejde med de udsatte familier om en bedre hverdag i hjemmet. De nye, enkle metoder sparer millioner i en række af landets kommuner, og børnene bliver boende hos deres forældre. "Vi lykkes lidt mere, det er meget motiverende," siger en socialrådgiver i Roskilde. Et flertal af kommunerne anbringer nu færre børn, mens 41 kommuner anbringer stadigt flere børn uden for hjemmet. På landsplan er antallet af anbringelser faldende.