kickstart


Nye tal: Kickstarten virker ikke

Regeringen kommer på en sisyfosopgave de næste seks måneder, hvis den skal nå i mål med sin kickstart af dansk økonomi. Den vurderer selv, at dens kickstart-initiativer har en effekt. Men i så fald skrider jorden under regeringen andre steder. De offentlige investeringer er nemlig stadig langt fra regeringens målsætninger – selv om disse er nedjusteret ad flere omgange. Dertil kommer faldende BNP og tilbageholdne forbrugere. Og et andet initiativ, investeringsvinduet, der gør det fordelagtigt for private virksomheder at investere, vil efter alt at dømme kun fremrykke helt nødvendige investeringer og dermed efterlade huller i 2014-2015. Imens tøver virksomhederne fortsat med at investere i Danmark. Det negative investeringsgab er nu vokset til 390 milliarder kr. Den maskine, man forsøger at kickstarte, er ved at løbe tør for benzin.

Regeringen viser vejen til 2020

Både på kort og lang sigt indeholder 2020-planen en række spændende initiativer, som kan hjælpe med at skabe ny vækst i Danmark. Men øget arbejdstid frem til 2015 kan ikke komme på tale.