klimaforandringer


Kære politikere, fortæl nu sandheden om, hvad klimakampen koster

Kære politikere, fortæl nu sandheden om, hvad klimakampen koster

Verden har ifølge fremtrædende forskere totalt undervurderet omkostningerne ved at løse klimaproblemerne. Det gælder også danske politikere, som knytter helt urealistiske forventninger til prisen på den grønne omstilling. Vi må indse, at vi ikke undgår at træffe svære økonomiske valg.

Listen over byer truet af oversvømmelser udvides

Listen over byer truet af oversvømmelser udvides

Nu har Kystdirektoratet lavet en ny status og områder i Danmark, der er i høj risiko for at blive oversvømmet ved kraftig regn. Oversigten laves for at give kommunerne mulighed for at planlægge initiativer.

Verdens topinvestorer marcherer ind i klimakampen

Verdens topinvestorer marcherer ind i klimakampen

Verdens mest indflydelsesrige investorer forenes nu i kampen for et bedre klima og vil presse klodens 100 mest forurenende virksomheder til at handle bæredygtigt. En række danske pensionskasser er med i initiativet. Paris var i sidste uge ramme om et topmøde, der kan ændre spillereglerne for at drive virksomhed.

Tech-optimisme i kapløb med klimakatastrofer

Tech-optimisme i kapløb med klimakatastrofer

I kapløbet om at undgå klimakatastrofer er udviklingen og udbygningen af vedvarende energi kommet godt op i fart. Sol- og vindkraft er i dag billigere at installere end kul- og naturgaskraftværker, og priserne falder hastigt. Fremtiden byder på en overflod af billig og ren energi, hvis vi altså når at omstille i tide, siger amerikansk fremtidsforsker.

Etisk Råd: Danskerne skal betale afgift af røde bøffer

Etisk Råd: Danskerne skal betale afgift af røde bøffer

Etisk Råd vil i næste uge foreslå at lægge en af­gift på oksekød for at reducere klimabelastningen fra Danmarks forbrug og produktion af fødevarer. På ver­densplan udgør fødevarerne en stadig voksende an­del af de klimaskadelige udledninger af CO2 og metan-gasser. Landbrug & Fødevarer erkender, at landbruget kommer til at reducere sine klimaskadelige udled­ninger markant i de kommende år. Men man synes, at en afgift på oksekød er en dårlig idé.

Verden kan løse både vækst- og klimakrise på samme tid

Teknologisk og økonomisk har verdenssamfundet mulighed for både at afbøde den truende klimakrise og skabe økonomisk vækst. Sådan lyder det opmuntrende budskab i en ny rapport fra den globale økonomi- og klimakommission. Hvis den politiske vilje er til stede, kan verden allerede i dag levere op til 96 pct. af de reduktioner i udledningerne, som kommer til at mangle, når de nationale indsatser i lægges sammen i forsøget på at holde temperaturstigningerne under 2 grader i 2030, lyder det. ”Man kan bygge vedvarende energi til stort set samme priser som kul og gas, samtidig med at der ligger store besparelser i at undgå forurening,” siger Michael Jacobs fra New Climate Economy.

Roskilde rocker den grønne omstilling

Det er ikke kun ex-Beatle sir Paul McCartney, der signalerer evergreen på årets Roskilde Festival. Også festivalen i sig selv er grønnere end nogen sinde og har indgået et ambitiøst partnerskab med forskere fra CBS, der kan give genlyd i den globale klimakamp. Forskningsprojektet, der bærer titlen Fra Rio til Roskilde, skal afkode, hvad der kan få forbrugere til at træffe bæredygtige valg. Og det er ifølge professor Esben Rahbek Gjerdrum Pedersen, direktør for Center for Coporate Social Responsibillity på CBS, en helt nødvendig, men overset betingelse for grøn omstilling.
”Det hjælper ikke, at man er i stand til at udvikle bæredygtige løsninger, hvis der ikke er nogen, som frivilligt gider at bruge dem,” siger Esben Rahbek Gjerdrum Pedersen.
Han vil sammen med forskningskolleger fra CBS og Aalborg Universitet, innovative virksomheder som Grundfos og Rockwool og en hær af frivillige gøre festivalen til verdens største laboratorium for motivation af bæredygtig adfærd. Projektet opnår stor anerkendelse fra en af verdens fremmeste energiforskere, professor og centerleder ved Center for Energiteknologier (CET) på Aarhus Universitet Benjamin Sovacool.
"Klimakampen er i dag alt for teknologifikseret. Det her projekt vil kunne levere værdifuld, ny information om hvordan de mennesker, der skal anvende teknologien, tænker og vælger,” siger Sovacool.

Asteroiden er landet

Hvis en asteroide havde kurs mod jorden og truede med at ødelægge civilisationen, ville verdens beslutningstagere for længst have været i højeste alarmberedskab for at redde planeten. Men når det gælder de globale klimaforandringer, diskuterer de stadig situationens alvor. Reelt er katastrofen allerede indtruffet. Klimaforandringernes voldsomme konsekvenser viser sig hver dag, og det er nu usandsynligt, at de globale temperaturstigninger kan holdes på to grader. Det er stadig ikke lykkedes at nedbringe det globale CO2-udslip. Og i løbet af de kommende 35 år vil milliardbefolkningerne i Indien og Kina syvdoble deres forbrug. Der er akut brug for en helt ny forbrugs- og industrikultur – og en ny form for klimakommunikation, der mobiliserer verdensbefolkningen til at lægge pres på deres ledere.

Fire grunde til, at grøn omstilling er den nye vinderopskrift

USA, Kina og Europa har reelt stoppet arbejdet med at nå frem til en global og bindende klimaaftale. Men samtidig har de store verdensøkonomier reelt købt argumenterne om, at en omstilling til renere energiformer end fossile brændsler er nødvendig for kloden som helhed og for deres egen økonomiske konkurrencekraft. USA og Kina har kopieret store dele af EU’s ambitiøse klima- og energipolitik i deres nationale klimahandlingsplaner. Dermed er den grønne omstilling drevet af et væsentlig tungere momentum, end en FN-aftale nogensinde kan skabe.

Fire grunde til, at verden aldrig får en bindende klimaaftale

De aktuelle COP19-forhandlinger demonstrerer, at den politiske vilje til at begrænse klimaforandringerne ikke står mål med problemets katastrofale omfang. Stormagterne USA og Kina ønsker ikke at afgive økonomisk suverænitet med en bindende global aftale, og billig energi er blevet en konkurrenceparameter i kampen om at tiltrække produktion og investeringer. Samtidig har klimaforskerne skabt urealistiske forventninger til, hvad FN-systemet kan levere af politiske løsninger.

Politisk usikkerhed og industriinteresser blokerer for grønne investeringer

Der er brug for en fordobling af det nuværende niveau for globale klimainvesteringer for at forebygge klimaforandringerne. Pengene er egentlig klar, men politiske, juridiske og bureaukratiske risici i både rige og fattige lande får velvillige investorer til at tøve med de grønne investeringer. Der er brug for strukturelle ændringer, privat-offentlige partnerskaber og koalitioner af villige grønne forkæmpere til at bane vej for de store klimainvesteringer, lyder konklusionerne fra ugens klimakonferencer i København.

En god strategi er en gennemført strategi

At gennemføre en ny organisationsstrategi får raketvidenskab til at ligne en legetime i en dansk børnehaveklasse. Med en gennemsnitlig succesrate på blot 30 pct. er der brug for at nytænke, hvordan strategier eksekveres.