konkurrence


Made in China trykker de danske lønninger

Et nyt forskningsprojekt dokumenterer nu for første gang, at konkurrencen med Kina presser de danske lønninger. Hver gang kinesiske virksomheder erobrer en tiendedel af et dansk delmarked, falder reallønnen med 5 pct. blandt de lavtuddannede danskere i samme branche. “Når vi importerer kinesiske varer, importerer vi indirekte kinesisk arbejdskraft. Ansatte uden en videregående uddannelse bliver særlig hårdt ramt,” siger økonomiprofessor Jakob Roland Munch.

Danmark har brug for en ny udbudskultur

En ufleksibel og innovationsfjendsk udbudskultur koster Danmark milliarder af kroner hvert år.  EU er på vej med et nyt udbudsdirektiv, der skal bane vej for mere fleksible og innovative udbudsprocesser. Men Danmarks udbudskultur kan ikke ændres fra Bruxelles alene. Eksperter glæder sig derfor over, at det nye direktiv for første gang skal implementeres som en egentlig dansk udbudslov. De håber, at Folketinget vil bruge lejligheden til at gøre op med det juridiske og tekniske bureaukrati. 

Skærpet global kamp om skarpe hjerner

Uddannelsessektoren står over for dramatiske udfordringer de kommende år. Øget fokus på kompetencer og nye teknologiske muligheder for fjernundervisning placerer uddannelsesinstitutioner midt i en stadig mere hæsblæsende global konkurrence. Danmark har gode muligheder for at gøre uddannelse til en vækst- og eksportmotor. Men det kræver, at uddannelsesinstitutionerne rustes langt bedre til internationalisering, onlineundervisning og ikke mindst til at matche erhvervslivets kompetencebehov, viser Mandag Morgens 4D Foresight-analyse.

Ressourcekrisen kan kickstarte SMV’erne i konkurrencen

Flere danske SMV’er har indset, at fremtidens ordrer og kunder skal vindes på evnen til at håndtere materialer og ressourcer. De nøjes ikke kun med at spare på energi og vand, men genanvender materialer i deres produktion og sigter med tiden på at blive affaldsfri. Ifølge organisationer som OECD, World Economic Forum og EU er de på rette vej, for ressourceeffektivitet vil overhale løn som virksomhedernes vigtigste konkurrenceparameter. Udviklingen baner vej for innovation af nye produkter og forretningsmodeller. Men omstillingen er krævende, og de fleste klarer den kun med hjælp udefra. Danmark kan lære af Storbritannien og Tyskland, hvor offentlige investeringer i ressourceeffektivitet skaber gode tal på SMV’ernes bundlinje.

Innovation gennem vovemod

Til maj er det 86 år siden, Charles Lindbergh foretog sin skelsættende tur fra New York til Paris og reelt grundlagde den moderne luftfartsindustri. I dag kan vi stadig lade os inspirere af hans formel for succes.

Konkurrence fremmer innovation

Konkurrence og kontanter er stærke motivationsfaktorer. Op gennem historien har konkurrencer med pengepræmier banet vej for utallige teknologiske og videnskabelige gennembrud – fra mekaniske ure til moderne rumskibe. Den amerikanske regering udlodder systematisk pengepræmier for de bedste løsninger på ellers uløselige problemer. Nu overvejer uddannelsesminister Morten Østergaard at gøre statsfinansierede konkurrencer til en del af Danmarks kommende innovationsstrategi.

Skrappere konkurrenceregler skal styrke beskæftigelsen

Danmark har EU-rekord i forbrugerpriser. Nu har regeringen fremsat et nyt udspil, der skal styrke konkurrencen i dansk erhvervsliv. Skærpede straffe skal modvirke karteldannelse og prisaftaler. Samtidig skal en lang række brancher analyseres for at se, hvor der kan sættes ind med konkurrencefremmende initiativer. Erhvervsminister Annette Vilhelmsen har inviteret brancheorganisationerne med i arbejdet, men afviser, at de får vetoret. Øget konkurrence kan ikke bare sænke priserne til gavn for forbrugerne, men vil også styrke konkurrenceevnen og beskæftigelsen. 

Prispres kan tvinge mobilselskaber til fusioner

Indtjeningen halter i de danske mobilselskaber. Skarp konkurrence har presset priserne i bund, og selskaberne har forsømt at tilpasse deres forretning til den teknologiske udvikling. Både taletelefoni og sms-beskeder er på retur, men ingen af selskaberne tjener for alvor penge på den eksplosivt stigende datatrafik. Analytikere vurderer, at der ikke i længden er plads til fire store operatører på det danske marked, og forventer, at de kommende år byder på fusioner, opkøb og alliancer. Imens venter en ny generation af udfordrere i kulissen.

Dansk iværksætteri stagnerer

Danske iværksættere har fået sværere ved at skaffe kapital som følge af den globale økonomiske krise. Iværksætterindekset fra 2011 viser, at vi i Danmark halter efter de bedste OECD-lande, New Zealand og USA.

Team Danmark-støtte til de dygtigste elever?

Hvorfor har vi så svært ved at fejre toppræstationer i uddannelsessystemet, når tusinder gladeligt stimler sammen på Rådhuspladsen for at tiljuble de danske håndboldherre efter guldmedaljesejren ved EM?

Jagten på fremtidens produktionsmedarbejder

Mens den danske fremstillingssektor drænes for arbejdspladser, har seks produktionsvirksomheder i Region Sjælland sat sig for at bryde den onde cirkel. Virksomhederne har i fællesskab udviklet seks “verdensklasse-profiler”, der beskriver, hvilke kompetencer medarbejdere på alle niveauer skal besidde, hvis de skal konkurrere med lande som Polen, hvor lønniveauet er 80 pct. lavere. Innovationsevne, fleksibilitet og selvstændighed er nogle af danske medarbejderes vigtigste aktiver, viser de første erfaringer fra projektet.

Prioritér FoU-midlerne til tekniske uddannelser

Humanistiske og samfundsfaglige uddannelser omsættes ikke til nye patenter, afkast og bedre dansk konkurrenceevne. Derfor skal de teknisk videnskabelige uddannelsers andel af forsknings- og udviklingsmidlerne styrkes.