konkurrenceevne


Fagbevægelsens trumfkort: Danmarks talent- og lønudvikling er i top

Fagbevægelsens trumfkort: Danmarks talent- og lønudvikling er i top

Nye tal fra Nationalbanken viser, at Danmarks lønkonkurrenceevne er den stærkeste i 20 år. Samtidig viser nyt benchmark, at Danmark er blandt de lande, der er bedst til at udvikle kompetencer til fremtidens behov. Tallene får 3F til at juble, mens DI klapper i som en østers på grund af OK17.

Velfærden er det oversete konkurrenceparameter

Valgkampen blev spildt på en ukonstruktiv debat om velfærd vs. vækst. For velfærd kan sagtens være en forudsætning for vækst. Men det forsømte vi i valgkampen, lyder det fra professor Ove K. Pedersen og tidl. overvismand Torben M. Andersen. Sammen med 23 andre medlemmer af Mandag Morgens Velstandsgruppe udfordrer de et af de mest fasttømrede økonomiske dogmer ved at påpege, at en effektiv og veludviklet velfærd kan være en forudsætning for en stærk konkurrenceevne.

Britisk ekspert: Sats på produktion, Danmark!

Hvem end, der vinder valget på torsdag, bør Danmarks nye statsminister satse mere på produktionsindustrien. Det siger den britiske erhvervsekspert Peter Marsh, der peger på, at der er brug for at gøre produktionserhvervene mere sexede og fremhæve dem i offentligheden for den værdi de har for landets konkurrenceevne. I dag er der alt for lidt viden og fokus på, hvad produktionserhvervene gør for Danmarks økonomi og konkurrenceevne. Det skal der gøres op med, siger Marsh.

Hvis Danmark var en elefant

I forrige uge sendte den ame­rikanske konsulentvirksomhed Boston Consulting Group (BCG) rapporten ”The Nordic Agenda: Trans­forming for the Next Wave of Succes” på gaden. Den anbefaler bl.a. at øge danskernes arbejdstid og slanke den offentlige sektor, hvis Danmark skal forblive konkurrencedygtigt. Men de teser og ikke mindst de data, der fremføres som dokumentation, kan der stilles spørgsmål ved. F.eks. fremhæves den store of­fentlige sektor som et problem uden blik for den høje produktivitet og arbejdsudbud, som den muliggør. Rapporten minder om fablen om de blinde vismænd, der sammen skal beskrive en elefant, men kun har fat i enkelte dele af dyrets anatomi, der gør det umu­ligt at stykke et fuldstændigt billede sammen. Noget kunne tyde på, at BCG kun har haft fat i dyrets bag­del og overset fordelene, skriver Mandag Morgens se­nioranalytiker, Martin Møller Boje Rasmussen, i ugens Opinionsanalyse.

Michael Porter: Danmarks offentlige sektor måler sine resultater helt forkert

Danmarks offentlige sektor måler sine resultater helt forkert, lyder den skarpe kritik fra den verdenskendte Harvard-pro­fessor Michael Porter. Det fører til ineffektivitet og går i sidste ende ud over vores konkurrenceevne, påpe­ger han i et interview med Mandag Morgen. Sygehuse og socialcentre leverer deres ydelser uden at ane, hvad der virker for borgerne.

Overbudsdans om erhvervslivets gunst

Der er politisk rift om erhvervslivets gunst. Da Venstre i sidste uge præsenterede sit erhvervsoplæg, var det med lovning om, at det skal være lettere at drive virksomhed i Danmark. Nogenlunde samme holdning indtager Socialdemokraterne. De to partier er enige om, at erhvervsvækst er forudsætningen for fremtidens velfærd. Og de bejler til erhvervslivet i næsten ens vendinger. Alligevel mener V, at partiets erhvervsudspil er nye toner: “Det hele adskiller sig. Hele tænkningen bag. Hele synet på erhvervslivet. Hele erkendelsen af, at vi er en lille økonomi, der skal have gode konkurrencevilkår for at kunne skabe danske arbejdspladser,” siger Venstres erhvervsordfører, Kim Andersen.

Konkurrencestatens fire ansigter

Konkurrencestaten er blevet et begreb i den danske debat, men den er ikke en entydig størrelse. Med afsæt i den nyeste forskning på feltet, tegner Mandag Morgen fire modeller for konkurrencestaten: eksportstaten, vækststaten, den sociale investeringsstat og den grønne investeringsstat. I deres rendyrkede form adskiller de sig ved forskellige opfattelser af, hvordan konkurrenceevne måles, hvordan den frembringes, og hvilken rolle den offentlige sektor skal spille. Analysen bygger på en phd-afhandling fra Mandag Morgens senioranalytiker Martin Møller Bøje Rasmussen, som viser at økonomer og embedsmænd i Tyskland, USA og de nordiske lande har arbejdet med fire forskellige definitioner af konkurrenceevne siden 1993.

Danske MBA-skoler er frontløbere på CSR

MBA-uddannelsernes ensidige fokus på profitmaksimering blev udnævnt til en af hovedskurkene bag finanskrisen. Siden er ansvarlighedens vinde blæst ind over topledernes yndlingsuddannelser. I dag konkurrerer MBA-skolerne nærmest om at være de mest ansvarlige. Det er et kæmpe plus for de danske MBA-uddannelser, der allerede i en lang årrække har haft bæredygtighed, ansvarlighed og etik på skemaet.

Eksperter advarer: National selvtilstrækkelighed truer Danmarks velstand

EU-skepsis, national isolationisme og et amputeret indre marked er blandt de største trusler mod Danmarks økonomiske og politiske udvikling frem mod 2030. Det siger en række af landets førende økonomiske og politiske eksperter op til weekendens valg til Europa-Parlamentet, der tegner til at give stor fremgang til EU-skeptikere. Eksperterne advarer mod økonomiske konsekvenser for Danmark ved et vingeskudt europæisk samarbejde – ikke mindst i perioden frem mod 2030, hvor Europa må forvente lavvækst, skærpet global konkurrence fra udviklingslande med høj vækst samt et Kina, som overtager førertrøjen som verdens økonomiske supermagt. Isolationisme kan igen gøre Danmark til en småstat, lyder det.

Massivt behov for den skjulte vækstfaktor

Vi sælger færre varer til udlandet end vores nabolande, konkurrenceevnen falder, og vi genskaber ikke de mange job, der gik tabt under krisen. En række nye analyser cementerer, at Danmarks udfordringer tårner sig op. Der er derfor hårdt brug for en ny tilgang til vækst og jobskabelse i Danmark.

Her er Danmarks hemmelige væxtfaktor

Her er Danmarks hemmelige væxtfaktor

Fokus på lokale styrker og kulturtræk kan sparke ny gang i job- og vækstskabelsen og være et effektivt våben i den internationale konkurrence. Det viser en analyse, som den regionale udviklingsorganisation REG LAB offentliggør i næste uge. Analysen bygger på den hidtil største kortlægning af vækstkulturer i Danmark og er et opgør med den hidtidige vækst- og erhvervsindsats. ”Der ligger et kæmpe uudnyttet potentiale i at versionere vækstpolitik langt mere efter lokale vækstkulturer,” siger direktør i REG LAB Bjarne E. Jensen.

Innovation er vigtigere end lavere skat

Den danske debat om konkurrenceevnen skal nytænkes grundlæggende og bør fokusere langt mere på at udvikle innovations- og omstillingsevnen frem for bare at sænke løn- og skatteniveauet.  Det kan man udlede af en ny banebrydende bog om konkurrenceevnen, som professor ved Columbia Business School Rita Gunther McGrath. Mandag Morgen har talt med hende og bedt hende give en fremsynet opskrift på, hvordan man styrker virksomheders og nationers konkurrencekraft.

På sporet af fremtidens konkurrenceevne

Michael Porter og Harvard Business School står bag nyt banebrydende initiativ, Social Progress Index, som måler et samfunds evne til at skabe livskvalitet for borgerne. Dette aktualiserer debatten om udviklingen af helt nye konkurrencemodeller. Der er tale om et valg mellem tre forskellige typer økonomier. Formålet med udviklingen af indekset er at tilvejebringe et mere informeret og analytisk grundlag for at kickstarte den politiske debat om ikke blot, hvad lande skal leve af i fremtiden, men også hvad de skal leve for. På den måde giver SPI de politiske beslutningstagere et mere nuanceret og kvalificeret afsæt for at drøfte forholdet mellem økonomisk vækst, konkurrenceevne og social robusthed.

IMD: Genindustrialiser dansk erhverv og kom ud af andedammen

Danmark skal tage langt hårdere fat for at omstille sig fra at være et hjemmemarkedsorienteret forbrugssamfund til at være et eksportorienteret produktionssamfund. Ellers får vi aldrig gang i den økonomiske vækst. Økonomiprofessor ved den schweiziske handelshøjskole IMD, Stéphane Garelli, lægger ikke fingrene imellem i dette eksklusive interview om, hvordan Danmark skal gribe sin vækstudfordring an.

Dansk konkurrenceevne har stået stille siden 1997

Dansk konkurrenceevne har stået stille siden 1997

Danmark scorer en 12.-plads på den anerkendte schweiziske handelshøjskole IMD’s seneste ranking af verdens nationers indbyrdes konkurrenceevne. Dermed står vi stort set samme sted i den internationale konkurrence, som vi gjorde i 1997. Samtidig er både Sverige og Tyskland skøjtet op ad listen og figurerer i dag på henholdsvis en fjerde- og en niende-plads. En udvikling, der også afspejler sig i landenes økonomiske væksttal, hvor begge vore naboer er i komfortabelt plus, mens Danmark for snart tredje år i træk svinger omkring nulvækst.

Organisationer: Danmark overfortolker EU-regler for milliarder

Danmark har været alt for forhippet på at være foregangsland i EU. Politikerstanden og embedsværket overfortolker reglerne fra Bruxelles. Det går hårdt ud over dansk erhvervsliv, som hver dag står op til strengere krav end konkurrenterne i de andre medlemslande, lyder advarslen fra en række af landets største erhvervsorganisationer. Hvert år koster de danske overfortolkninger et større milliardbeløb, lyder vurderingen.

Regeringen vil luge ud i overdrevne EU-regler

Regeringen vil luge ud i overdrevne EU-regler

Regeringen vil styrke konkurrenceevnen ved at slække på en række EU-regler i Danmark. Det kan bl.a. føre til, at EU-miljøkrav fremover vil blive slækket. Ifølge erhvervslivets organisationer koster det danske virksomheder milliardtab, at Danmark i en række tilfælde overopfylder EU-lovgivningens krav. Disse argumenter møder nu velvilje i regeringen, som gennem et nyt kontor i Finansministeriet vil sikre, at EU-lovgivning fra særligt Erhvervs-, Miljø- og Fødevareministeriet implementeres således, at det ikke skader virksomhedernes konkurrenceevne.