konkurrencestat


Hov, sagde vi lige farvel til konkurrencestaten?

Hov, sagde vi lige farvel til konkurrencestaten?

ØKONOMI Coronakrisen er også en økonomisk krise og en idékrise. På ingen tid er gamle dogmer styrtet i grunden, og for første gang i årtier har etik trumfet økonomi som det vigtigste politiske pejlemærke. Er det et farvel til den udskældte konkurrencestat?

Ove K. Pedersen: Konkurrencestaten skal reformeres

Ove K. Pedersen: Konkurrencestaten skal reformeres

Der bliver fokuseret for meget på at gøre selv psykisk udsatte til konkurrencestatens fodsoldater, siger professor Ove K. Pedersen, der står bag den omdiskuterede bog ’Konkurrencestaten’ fra 2011. Nu er han klar med en ny og mere selvkritisk opfølger, hvor han opfordrer til reform af konkurrencestaten.

Ove K. Pedersen:

Ove K. Pedersen: "Konkurrencestaten står ideologisk nøgen"

I sin nye bog erkender Ove K. Pedersen, at der er negative konsekvenser ved konkurrencestaten, som derfor har brug for reformer. Men mest af alt har konkurrencestaten brug for en ideologi og offensiv politisk opbakning fra den politiske midte. Alternativet er politikerlede, meningsløshed og populisme.

En globaliseret vindernation

Danmark er et af de lande, der har klaret sig bedst gennem globaliseringens første 25 år. Kombinationen af en lang række styrkepositioner, der er udviklet over mange år, har gjort Danmark til en de mest robuste økonomier. De kommende år vil vise, hvor robust den er.

Sustainia – Mandag Morgens globale brohoved

Det begyndte med en hæfteklamme i hjørnet. 25 år senere har Ugebrevet udviklet sig til en vidtforgrenet virksomhed med stærke internationale aktiviteter, herunder virksomheden Sustainia, der formidler løsninger på globale udfordringer. Se rejsen fra lille ugebrev til international innovationstank.

Supermodel eller et forsømt foregangsland?

Udlandet er ikke i tvivl og hylder i disse år de nordiske landes unikke styrker. Herhjemme er meningerne om Danmarks udfordringer og muligheder derimod mange. Problemet er, at vi mangler vores egen analyse, og det kan blive kostbart. Her gives to bud på den dansk/nordiske model og de udfordringer, vi står over for. 

Danmark i globaliseringens anden fase

Globaliseringen går ind i sin anden fase, og Danmark går med. Men hvad er egentlig Danmarks muligheder for at udnytte sine styrker i denne nye fase? Der er brug for at justere vinderstrategien for at fortsætte den danske succes.

25 hjerner på vigtig mission: Find fremtidens velstand

Mandag Morgen præsenterer Velstandsgruppens 25 medlemmer, deres opgaver, og hvordan gruppens indsigt skal i spil over det kommende år. Den repræsenterer alle de vigtigste samfundsvidenskaber, som for første gang er fælles om en enkelt opgave. Seks af medlemmerne præsenterer deres bud på tidens mest presserende samfundsdagsordener.  

På sporet af en uopklaret succes

Fire myter dominerer debatten om Danmarks konkurrenceevne og blokerer for vores forståelse af, hvad det i virkeligheden er, der har skabt den danske velstand, og især hvad der skal fastholde og udvikle den. Nu er udfordringen at løse gåden. Heri ligger nøglen til fremtidens velstand.

Corydon: Vi må nytænke Danmarks konkurrenceevne

Konkurrenceevne består i langt mere end høj produktivitet. Det slår finansminister Bjarne Corydon (S) fast i dette interview med Ugebrevet Mandag Morgen, hvor han – for første gang siden han startede debatten om Danmark som konkurrencestat – udfolder sin vision for en dansk konkurrencestat. Corydon kalder den for den nordiske konkurrencestat, og den er kendetegnet ved, at offentlige investeringer i børnepasning, ældrepleje, sundhed og overførselsindkomster udgør en vigtig kilde til konkurrenceevne. Dermed gør finansministeren op med de mest toneangivende økonomiske institutioner i Danmark – inklusiv hans eget finansministerium – som hidtil har været meget optagede af Danmarks produktivitet og stagnerende produktivitetsvækst som værende den største trussel mod fremtidens velstand og konkurrenceevne. Produktivitet er vigtigt, men det er alt for snævert og ikke nok at sætte lighedstegn mellem produktivitet og konkurrenceevne, mener ministeren.

Konkurrencestatens fire ansigter

Konkurrencestaten er blevet et begreb i den danske debat, men den er ikke en entydig størrelse. Med afsæt i den nyeste forskning på feltet, tegner Mandag Morgen fire modeller for konkurrencestaten: eksportstaten, vækststaten, den sociale investeringsstat og den grønne investeringsstat. I deres rendyrkede form adskiller de sig ved forskellige opfattelser af, hvordan konkurrenceevne måles, hvordan den frembringes, og hvilken rolle den offentlige sektor skal spille. Analysen bygger på en phd-afhandling fra Mandag Morgens senioranalytiker Martin Møller Bøje Rasmussen, som viser at økonomer og embedsmænd i Tyskland, USA og de nordiske lande har arbejdet med fire forskellige definitioner af konkurrenceevne siden 1993.