landbrug


Tre visioner for et CO2-neutralt landbrug

Tre visioner for et CO2-neutralt landbrug

GRØN OMSTILLING Landbruget er en af de helt store klimasyndere, og et CO2-neutralt landbrug kan virke som en fjern utopi. Tre aktører kommer her med deres bud på, hvordan Danmark kan leve op til målet om CO2-neutralitet i 2050.

Bo Lidegaard: Det kan historien lære os om nutidens landbrugskrise

Bo Lidegaard: Det kan historien lære os om nutidens landbrugskrise

Hvordan man kan bruge det historiske Kanslergadeforlig fra 1933 som inspiration til et nyt bredt forlig mellem by og land om et kriseramt landbrugserhverv? Bo Lidegaard, historiker og tidligere rådgiver for to Venstre-statsministre, giver her sit bud.

Ny topchef i Landbrug & Fødevarer:

Ny topchef i Landbrug & Fødevarer: "Landbruget har servepligten i klimadebatten"

Anne Arhnung, Landbrug & Fødevarers nye topchef, er stærkt optaget af at melde landbruget offensivt ind i debatten om bæredygtighed og grøn omstilling. ”Dansk landbrug er blandt de mest klimaeffektive i verden. Det skal vi være stolte over, og det skal vi tjene penge på,” siger Arhnung, der erkender, at erhvervet til tider har reageret uhensigtsmæssigt på krav fra resten af samfundet.

"Vi har ikke tid til at skændes. Vi bliver nødt til at få det her til at lykkes."

Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, fremlagde i begyndelsen af februar sammen med formanden for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, et banebrydende politisk udspil, der skal gøre landbruget mere klimavenligt. I dette interview fortæller hun om reaktionerne på udspillet og om, hvordan det gik til, at de to arvefjender fandt sammen om at lave udspillet.

Danmark har brug for et grønt Kanslergadeforlig

Danmark har brug for et grønt Kanslergadeforlig

Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer har begravet stridsøksen. Det åbner mulighed for et nyt historisk forlig som det fra Kanslergade i 1933. Måske kan det løse landbrugets dobbelte gældsbyrde – til klimaet og til banken.

Klimafreden er snart forbi for danske landmænd

Klimafreden er snart forbi for danske landmænd

Dansk landbrug er et af de mest klimaeffektive i verden. Men det er animalsk, intensivt og stærkt klimabelastende. Hvis dansk fødevareproduktion skal være klimaneutral i 2050, skal der ske store forandringer.

Milliardgælden vil transformere dansk landbrug

Milliardgælden vil transformere dansk landbrug

Dansk landbrug har en samlet gæld på over 300 mia. kr. Nationalbanken anbefaler "rå kapitalisme", der lader de svageste landbrug dø. Landbrugsrevisor forudser konkurser og sammenlægninger af gårde i så stort et omfang, at unge landmænd ikke længere kan blive selvejende.

Tænketanken Frej bygger bro mellem landmænd og miljøforkæmpere

Tænketanken Frej bygger bro mellem landmænd og miljøforkæmpere

Tænketanken Frej er på kort tid blevet mødested for centrale aktører i den danske landbrugs- og fødevaresektor. Den er stiftet af bl.a. Marie-Louise Boisen Lendal og Iben Krog Rasmussen, der begge er kandidater i statskundskab, opvokset på landet og i midten af 20’erne. I dag er Frej blevet en bevægelse med over 60 frivillige.

Andelstanken er en spændetrøje for landbrugets grønne omstilling

Andelstanken er en spændetrøje for landbrugets grønne omstilling

ANALYSE: Mens globale frontløbere i fødevareindustrien investerer i udvikling af kunstigt kød og plantebaserede alternativer til produkter fra dyr, tøver Danish Crown og Arla. Det er kun naturligt, når nu ejerne lever af at opdrætte dyr til fødevareproduktion. Men det kan blive et problem.

Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd på rente-coke

Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd på rente-coke

REPORTAGE: Bæredygtighed skal løfte danske svineproducenter ud af mudderet. Men en dyb afhængighed af lave flexrenter og en voksende fremmedgørelse truer det stolte danske erhverv. ”Landbrugskulturen er død,” mener en svineproducent. Mandag Morgen har været på svinekongres i Herning.

Dansk landbrug melder pas på kødrevolutionen

Dansk landbrug melder pas på kødrevolutionen

Danmarks animalske fødevareindustri er produktiv, men den er ikke bæredygtig i klimamæssig forstand. Og spørgsmålet er, hvor længe den er det i økonomisk forstand. En gigant som Danish Crown risikerer at misse kapløbet om fremtidens fødevarer.

Laboratorie-bøffer har kurs mod verdens kølediske

Laboratorie-bøffer har kurs mod verdens kølediske

Hollænderen Mark Post præsenterede i 2013 verdens første laboratoriefremstillede hakkebøf. Nu har store tyske og schweiziske koncerner investeret godt 55 mio. kr. i selskabet Mosa Meat, der i 2021 sender de første reagensglasbøffer i handlen.

Hvad skal landbruget nu leve af?

Hvad skal landbruget nu leve af?

Klimaforandringerne truer en række erhverv på deres eksistens, bl.a. hele kødindustrien. Det kan tvinge dansk landbrug til at nytænke, hvad det skal leve af i fremtiden. Danish Crown har taget udfordringen op og kan blive rollemodel.

Da fagligheden blev kørt ud i møget

Da fagligheden blev kørt ud i møget

Det er en tragedie, at Bæredygtigt Landbrug har så stor indflydelse i Venstre og Liberal Alliance, at man har fortrængt normalt snusfornuftige Landbrug & Fødevarer som landbrugets dominerende interesseorganisation. Og det er en lige så stor tragedie, at vi har en regering, som ikke tør stå ærligt ved deres landbrugs- og miljøpolitik, men i stedet sender løjtnanter i byen med tåkrummende søforklaringer.

Undskyld, hvad laver de på Christiansborg?

Undskyld, hvad laver de på Christiansborg?

Det politiske teaterstykke om de konservatives mistillid til miljø- og fødevareministeren har forplumret debatten om mulighederne i landbrugspakken og taget fokus fra regeringens andre vigtige opgaver.

Smart farming kan kickstarte nyt eksporteventyr

Smart farming kan kickstarte nyt eksporteventyr

Pakken indebærer et paradigmeskift i forhold til regulering af kvælstof, som vil kunne sende Danmark frem i forreste række i forhold til udvikling af fremtidens smart farming-løsninger.” Sådan siger Erik Steen Kristensen, leder for Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, om regeringens nye landsbrugspakke, der blev lanceret i december. Ifølge forskere fra det ambitiøse projekt Future Cropping indeholder landsbrugspakken netop den komponent, der kan sende Danmark helt i front inden for udvikling af nye såkaldte smart farming-løsninger. Future Cropping, der har et budget på 100 mio. kr. over 5 år og blev sat i søen i sommeren 2015, tæller virksomheder som Novozymes og Kongskilde Industries samt toneangivende specialforskningsenheder på Aarhus og Københavns Universiteter. Målet er at udvikle nye teknologier, der på kort sigt kan øge omsætningen i Danmarks primære planteproduktion og landbrugsteknologibranche med mindst 600 millioner kr. om året samt på længere sigt skabe mindst 16.000 nye job i landbrugssektoren.

Fætter-kusine-fest kontrollerer landbrugets udviklingspenge

Fætter-kusine-fest kontrollerer landbrugets udviklingspenge

Landbrugets erhvervsorganisation Landbrug & Fødevarer uddeler gennem et unikt fondssystem hvert år mellem 240 og 275 millioner skattekroner til sig selv. Det er penge opkrævet af staten i landbrugsafgifter med det formål at sikre landbrugets konkurrenceevne. Mandag Morgen har gennemgået regnskaberne i de såkaldte promille- og produktionsafgiftsfonde i perioden fra 2012 til 2015, og kortlægningen viser, at ca. 55 pct. af de 450-500 millioner kr., staten samlet set overfører til landbrugsfondene, år efter år ender direkte hos Landbrug & Fødevarer og dets eget videncenter, SEGES. Kortlægningen viser også, at Landbrug & Fødevarer agerer både sekretariat, medlem af fondsbestyrelserne og primær modtager af fondspengene – og tilmed selv forestår evalueringerne af projekterne. Erhvervsorganisationens mange kasketter og den nuværende uddelingspraksis høster hård kritik fra eksperter.

Big data er landbrugets vej ud af krisen

Politikernes forsøg på at redde landbruget gennem vækstlån og miljølempelser er utilstrækkelig. Derimod kan smart regulering og intelligente beslutningsstøttesystemer baseret på big data gøre Danmark til verdens mest effektive landbrugsnation og dansk landbrugsteknologi til en eftertragtet eksportvare. Det mener parterne i et nyt partnerskab mellem forskere og erhvervsliv, der søsættes i næste måned. Future Cropping lanceres, netop som dansk landbrug står i en historisk krise med bæredygtighedsudfordringer op over begge ører og stribevis af konkurstruede landbrug. Målsætningen er bl.a. at øge omsætningen for det primære landbrug i Danmark med 600 millioner kroner om året og skabe 16.000 nye job i landbrugssektoren inden 2030.

Dansk landbrug skal udvikle Afrika

Danmarks første handels- og udviklingsminister ser det som sin vigtigste opgave at styrke synergieffekterne mellem udviklingsbistanden og handelspolitikken. I Vietnam har sammenkoblingen af handel og udvikling allerede skabt resultater ved hjælp af dansk bistand og viden inden for bl.a. vand- og miljøteknologi. Næste store skridt bliver at bringe dansk landbrugsekspertise til Afrika, siger Mogens Jensen (S) i et interview med Mandag Morgen. I parløb med brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer er han ved at forberede dette store fremstød.

Defensiv retorik kan koste landbruget dyrt

Landbrugets afvisning af den grønne dagsorden kan koste indflydelse i det lange løb. Det vurderer eksperter, der undrer sig over de skarpe reaktioner på regeringens klimaplan. De påpeger, at bæredygtighedsdagsordenen rummer en række nye forretningsmuligheder for dansk landbrugs- og fødevareindustri. Men hvis ikke erhvervet spiller en aktiv og konstruktiv rolle i den politiske proces, risikerer det at få påduttet rammebetingelser, som det ikke har haft indflydelse på.

Gyldent årti venter fødevaresektoren

Gyldent årti venter fødevaresektoren

De kommende år står den danske landbrugs- og fødevaresektor over for et potentielt vækstboom. Globale megatrends som fødevaremangel, ressourceknaphed og sundhedskrise skaber behov for en intensivering af den traditionelle produktion, men også helt nye markeder for nye produkter af høj værdi og kvalitet. Hvis den danske fødevarebranche skal have del i væksten, vil det dog kræve en gennemgribende omstilling fra den traditionelle ’jord til bord’ produktion til en mere vidensbaseret produktion, hvor bæredygtighed og kvalitet er i højsædet. Udviklingen går imod en agroindustri. Det viser Mandag Morgens strategiske analyse af fødevaresektoren, som beskriver mulighederne for den danske fødevarebranche de kommende 5-10 år.