læger


Videnskabens autoritet er under pres

Videnskabens autoritet er under pres

Sundheds- og vaccineskepsissen i Danmark breder sig som det klareste eksempel på, at danskerne har mistet tillid til forskere, læger og andre videnskabelige autoriteter. Men tilliden kan genvindes, siger professor i videnskabskommunikation.

Inddragelse af patienter udfordrer lægers faglighed

Inddragelse af patienter udfordrer lægers faglighed

På Rigshospitalets Finsencentret har man brugt tre år på at arbejde systematisk med at inddrage patienter. Men trods det erklærede mål er patienterne stadig ikke i centrum, viser evaluering. Når patienten og ikke bare sygdommen kommer i centrum, udfordrer det selvforståelsen hos en del af medarbejderne.

Patienter sidder med ved mødebordene

Finsencentret arbejder for at sætte patienten i centrum. Det betyder bl.a. nyindretning af venteværelser, forbud mod at tage telefonen under en konsultation og et farvel til stuegangen.

Behov for radikal nytænkning i sundhedsvæsenet

Ledende eksperter efterlyser fundamentale forandringer og en nytænkning af hospitalernes opgaver, så læger og sygeplejersker sætter patienten i centrum for deres egen behandling. Patientinddragelse skal ind i kernen af hospitalernes opgaveløsning, lyder opfordringen.

Ny dialog efter lærer- og lægekonflikten

I kølvandet på lærerkonflikten og med den tilspidsede situation med lægerne er de folkevalgte beslutningstagere nødt til at skabe rammerne for en ny dialog med de fagprofessionelle. Til gengæld må de offentligt ansatte have mod til at ”åbne” deres faglighed.

Lægeformand til kolleger: Nedprioriter kronisk syge

Lægeformand til kolleger: Nedprioriter kronisk syge

Konflikten mellem de praktiserende læger og regionerne spidser til. Overenskomstforhandlingerne, der kuldsejlede i november, blev endeligt opgivet  tirsdag aften efter et ufrugtbart forhandlingsmøde, og en opsigelse af overenskomsten er nu på trapperne, siger regionernes chefforhandler. Samtidig opfordrer de praktiserende lægers formand, Henrik Dibbern, sine kolleger til at begrænse opsøgende arbejde over for kronikere med f.eks. sukkersyge, KOL og hjerteproblemer i en ”nødvendig, men fagligt meget utilfredsstillende reaktion” på kravene fra modparten. Formand for regionerne Bent Hansen mener, at lægerne tager patienterne som gidsler i overenskomststriden. Det samme frygter Danske Patienters formand, Lars Engberg, der opfordrer parterne til at ”holde den faglige fane højt”.

Dødsdømte regioner får ny magt og indflydelse

Dødsdømte regioner får ny magt og indflydelse

De tidligere nærmest dødsdømte regioner vil fremover få mere magt og indflydelse på bl.a. sundheds- og socialområdet. Det bliver ifølge Mandag Morgens strategiske analyse resultatet af evalueringen af kommunalreformen, hvor høringsfristen udløbe i dag. De får mere magt på genoptræningsområdet. De vil formentlig få ansvaret for at drive flere specialiserede institutioner til handicappede. Og de behøver ikke længere at spørge ministre om lov til at lave nye politiske udvalg og give udvalgspolitikerne et økonomisk vederlag. Derudover ser regionerne ud til at have regeringens opbakning i den aktuelle strid med de praktiserende læger, der kan udvikle sig til en konflikt af samme dimensioner som lockouten af lærerne og med patienterne som uskyldige gidsler.