arbejdsmiljø


Hvorfor gambler vi med vores helbred på jobbet?

Hvorfor gambler vi med vores helbred på jobbet?

Årtiers opbygning af administrative systemer, regler og procedurer har ikke formået at gøre op med dårligt arbejdsmiljø. ”Arbejdsmiljøindsatsen har slået fejl,” konstaterede beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen sidste år. Måske det er tid til en mere radikal tilgang, skriver Anders Dybdal og Torben Clausen, direktører i Operate.

Undskyld, hvad laver de på Christiansborg?

Undskyld, hvad laver de på Christiansborg?

Det politiske teaterstykke om de konservatives mistillid til miljø- og fødevareministeren har forplumret debatten om mulighederne i landbrugspakken og taget fokus fra regeringens andre vigtige opgaver.

Hvilke roller klæber til dig?

Der ligger et stort udviklingspotentiale i systematisk at forholde sig til, hvilke roller du indtager eller bliver påduttet som leder. Et par tændstikmænd kan hjælpe dig på vej.

Første skridt mod en klimaaftale i Paris er taget

I sidste uge lød startskuddet til de klimaforhandlinger, der til december skal munde ud i en klimaaftale i Paris. Mødet i Geneve er blot et af mange, der tilsammen kommer til at udgøre en ny og effektiv global klimaaftale.

Arbejdsmiljøprofessorer: Fagforeninger bruger syge i politisk kamp

Når fagforeningerne anmelder stress, depression, udbrændthed og andre psykiske lidelser som arbejdsbetingede sygdomme, skader de ifølge landets førende eksperter i arbejdsmiljø deres medlemmer. Fagforeningerne gør det for at få de “nye” lidelser anerkendt som arbejdsbetingede. Men samtidig er chancen for at vinde sager om psykiske skader ufattelig lille, netop fordi sygdommene ikke er anerkendt som arbejdsrelaterede. Samtidig viser forskning, at anmeldelsen gør det sværere for den syge at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Fagforbundet FOA og hovedorganisationen FTF afviser kritikken over for Mandag Morgen. Vi fører sagerne for at skaffe vores medlemmer de erstatninger, de har krav på, og for at presse systemet til forandring, lyder det bl.a. fra FTF-formand Bente Sorgenfrey.

Koalition af klimaskurke truer COP-forhandlinger

COP19 går mandag ind i sin afsluttende fase, når ministre fra hele verden støder til. Men en ny koalition af ilande truer med at afspore forhandlingerne, mens værtslandet, Polen, promoverer kul på sidelinjen.

Vores spildevand lugter af penge

Danskerne producerer hvert år 2,6 millioner ton spildevand. Det indeholder værdifulde ressourcer, som vi skal blive meget bedre til at udnytte. Der er penge i skidtet. Bogstavelig talt.

Miljøprofit er en god forretning

Danske virksomheder skal blive meget bedre til at udnytte og genanvende deres ressourcer, hvis de skal klare sig i den globale konkurrence. Alt for få virksomheder har opdaget, at miljøprofit er sund fornuft.

Grønne ministre: Miljøkrav må ikke koste på bundlinjen

Grønne ministre: Miljøkrav må ikke koste på bundlinjen

Regeringens grønne ministre er i gang med det, de ser som et gennemgribende opgør med de seneste tre årtiers miljøpolitik. Hensynet til naturen står ikke længere hævet over alt andet. Vækst og produktivitet er mindst lige så vigtigt, lyder budskabet fra både miljøministeren og klimaministeren. De vil omfavne erhvervslivet og på den måde få virksomhederne til at være med til at trække den grønne dagsorden fremad. Men det er kortsigtet at gøre økonomisk vækst til en del af den grønne dagsorden, og de risikerer at drukne miljøet i jagten på bedre konkurrenceevne, advarer kritikere.
 

Organisationer: Danmark overfortolker EU-regler for milliarder

Danmark har været alt for forhippet på at være foregangsland i EU. Politikerstanden og embedsværket overfortolker reglerne fra Bruxelles. Det går hårdt ud over dansk erhvervsliv, som hver dag står op til strengere krav end konkurrenterne i de andre medlemslande, lyder advarslen fra en række af landets største erhvervsorganisationer. Hvert år koster de danske overfortolkninger et større milliardbeløb, lyder vurderingen.

Regeringen vil luge ud i overdrevne EU-regler

Regeringen vil luge ud i overdrevne EU-regler

Regeringen vil styrke konkurrenceevnen ved at slække på en række EU-regler i Danmark. Det kan bl.a. føre til, at EU-miljøkrav fremover vil blive slækket. Ifølge erhvervslivets organisationer koster det danske virksomheder milliardtab, at Danmark i en række tilfælde overopfylder EU-lovgivningens krav. Disse argumenter møder nu velvilje i regeringen, som gennem et nyt kontor i Finansministeriet vil sikre, at EU-lovgivning fra særligt Erhvervs-, Miljø- og Fødevareministeriet implementeres således, at det ikke skader virksomhedernes konkurrenceevne.

Vi mangler reel ligestilling af psykisk og fysisk arbejdsmiljø

Det er glædeligt, at et bredt folketingsflertal omsider har ændret arbejdsmiljølovgivningen, så det psykiske arbejdsmiljø sidestilles med det fysiske. En ligestilling i loven er et skridt i den rigtige retning. Men vi er stadig et stykke fra reel ligestilling af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.

Højhastighedstog giver miljøgevinst for milliarder men udfordrer SAS

En hurtig togforbindelse, der forbinder de skandinaviske hovedstæder i Sverige, Norge og Danmark med Tysklands næststørste by, Hamborg, vil få passagerer på nuværende skandinaviske flyruter til at strømme over til toget. Det vil være en kæmpegevinst for miljøet, men en stor udfordring for SAS og ikke mindst lufthavnen, der står til at miste 100.000 passagerer om året.

Obama II er ikke ridderen på Den Grønne Hest

Hvis EU, FN og miljøbevægelserne tror, at en genvalgt Barack Obama genrejser klimakampen, så tager de grundigt fejl. Obama mødte sit grønne Waterloo under COP15 i København, og i en ny periode vil han kun gradvis skrue op for miljøpolitikken.

Det vil Obama gøre for klimaet, hvis han vinder

For første gang har vi fået et troværdigt bud på, hvordan Obamas klimapolitik vil forme sig, hvis han vinder over Romney. Glem alle drømme om en mammut-lov, der indfører cap-and-trade i USA – og dermed en COP-agtig, global klimaaftale med USA.

Regnedrengene tryner de grønne i ny finanslov

Finanslovsforslaget for 2013 udstiller en regering, der er på retræte i miljøpolitikken. Der er en verden til forskel på de grønne fanfarer i regeringsgrundlaget og de konkrete tiltag, der annonceres i kroner og ører. Hvis ikke det var for forårets energiaftale, så det sort ud.

Corydon glemmer miljøet

Regeringens erklærede målsætning om at udarbejde en strategi for bæredygtig udvikling er endnu ikke opfyldt. Finansloven er det seneste eksempel på omfattende lovgivning, der vedtages uden viden om dens påvirkning af miljøet, og det vækker kritik fra både topøkonomer og miljøfolk. For der er behov for ekstra fokus på miljøet. Internationale sammenligninger placerer miljøet i Danmark langt efter alle andre nordiske lande og mange EU-lande. Miljøvurdering af finansloven bør være et centralt element i bæredygtig udvikling, økonomisk og miljømæssig, lyder opfordringen fra økonomer og miljøfolk.

Romney og Ryans miljøpolitik: Vær bange. Vær meget bange

Vi griner tit overbærende ad amerikanske politikeres til tider gakkede holdninger til abort, evolution og sundhedsforsikring. Men der er intet sjovt ved makkerparret Romney og Ryans grønne linje. Det er anti-miljøpolitik – og det kan blive virkelighed.

Et statskvindeprojekt

Helle Thorning-Schmidt har 60 dage til at træde i karakter som en statsminister, der mener det, når hun taler om såkaldt ’grøn vækst’. Men hun har alle kort på hånden til at lykkes.

En historisk energiaftale

Vi står midt i en historisk udvikling af dansk miljøpolitik. Se Per Meilstrups videoblog, hvor han fortæller om torsdagens energiaftale.