miljøteknologi


Bliver uddannelse det næste deleøkonomiske tilbud?

Herhjemme har det offentlige de facto-monopol på uddannelse, men som det er sket i andre brancher, vil også uddannelsessektoren på sigt blive udfordret af deleøkonomien. Anya Eskildsen, direktør for Niels Brock, glæder sig til at tage kampen op.

Vi-økonomien vender op og ned på din forretningsmodel

Danske virksomheder som Lego, Vigga og GoMore gør det. De satser aktivt på den såkaldte vi-økonomi, der handler om at udnytte nye, digitale muligheder til at binde teknologi og mennesker sammen for at øge værdien for kunden. Udviklingen drives af fire stærke tendenser, som sætter Danmark i en styrkeposition.

Kinas vandkrise nærer våde danske drømme

Af alle Kinas potentielle kriser synes vand at være en af de væsentligste og mest komplekse at håndtere. Danske virksomheder med bud på løsninger har store kommercielle interesser på spil.

Big data er landbrugets vej ud af krisen

Politikernes forsøg på at redde landbruget gennem vækstlån og miljølempelser er utilstrækkelig. Derimod kan smart regulering og intelligente beslutningsstøttesystemer baseret på big data gøre Danmark til verdens mest effektive landbrugsnation og dansk landbrugsteknologi til en eftertragtet eksportvare. Det mener parterne i et nyt partnerskab mellem forskere og erhvervsliv, der søsættes i næste måned. Future Cropping lanceres, netop som dansk landbrug står i en historisk krise med bæredygtighedsudfordringer op over begge ører og stribevis af konkurstruede landbrug. Målsætningen er bl.a. at øge omsætningen for det primære landbrug i Danmark med 600 millioner kroner om året og skabe 16.000 nye job i landbrugssektoren inden 2030.

Dansk vandbranche i fælles front mod tabt eksport

Danske virksomheder får for lidt ud af deres solide viden på vandområdet. Siden 2007 har Danmark støt tabt markedsandele i forhold til lande som Østrig, Tyskland og Italien. Derfor samlede miljøminister Kirsten Brosbøl (S) i sidste uge omkring 40 aktører fra vandbranchen til det første vandtopmøde for at finde fælles fodslag, så Danmark kan få en større slurk af det boomende globale marked for vandteknologi. På mødet drøftede branchen bl.a. aktuelle udfordringer og løsninger, og man blev enige om at arbejde målrettet videre med tankerne om at satse på helhedsløsninger, f.eks. i form af et fælles konsortium.

Crowdsourcing: Nu kan du ansætte hele verden

Først kom outsourcing, nu kommer crowdsourcing. Med teknologiens udvikling opstår nye muligheder for at ansætte specialister, der arbejder fra den anden side af kloden. Fænomenet crowdsourcing er i hastig vækst og kommer til at præge erhvervslivet de kommende år. Udviklingen åbner nye muligheder for at få bugt med de demografiske udfordringer. Men det er ikke uden bøvl at ansætte hele verden, og det kræver som minimum helt nye ledelsesmodeller.

Man on the moon-projekter er sendt på smalkost

Ambitionerne var tårnhøje, da regeringen lancerede sin længe ventede innovationsstrategi. Nu skulle der skub i den danske vækst og jobskabelse, og det skulle ske med radikale innovationsprojekter, der kunne løse store samfundsudfordringer – man on the moon-projekter, som ministrene kaldte dem med henvisning til USA’s månelandingsprogram i 1960’erne. Men i dag, hvor Innovationsfonden har frist for at søge midlerne til de stort anlagte samfundspartnerskaber, er kun målene intakte, viser Mandag Morgens kortlægning. Reelt ender det med, at fonden kun har øremærket en tiendedel af de penge til prestigeprojekterne, som oprindelig var tanken. Forskere og virksomheder skal “sætte mænd på månen” med 10 millioner kr. om året og innovationsaftaler for kun tre år ad gangen. Skiftet udløser kritik fra flere sider, for de nye vilkår er milevidt fra de forhold, der har givet attraktive resultater i andre lande. Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen (R), fastholder, at de oprindelige høje ambitioner stadig skal nås, men afviser ellers at blande sig i Innovationsfondens udmøntning af støtten.

Den tredje industrielle revolution er i gang

3D-printeren er ved at blive hvermandseje. Og vi har kun set begyndelsen på mulighederne. Teknologien vil ændre betingelserne for at drive forretning og nedbryde skellet mellem producent og forbruger.

Gør internettet os dumme?

I takt med at nye teknologier aflaster vores hjerner i daglige gøremål, risikerer vi at svække vores evne til at huske og koncentrere os. Derfor skal vi træne hjernen for at holde den skarp. Og faktisk er der et par apps, som kan hjælpe …

iBeacon vinder slaget om fremtidens markedsføring

Hvor den traditionelle GPS lader dig i stikken, når du bevæger dig indendørs, kan Apples nye software iBeacon stadigvæk finde dig. Det åbner for nye brugeroplevelser – og for enorme markedsføringsmuligheder.

Her er Danmarks mest innovative borgmestre

Her er Danmarks mest innovative borgmestre

De har fundet nye svar på kommunernes største problemer og er Danmarks mest innovative borgmestre, ifølge lederne i Mandag Morgens Velfærdspanel. Panelet giver blandt andet fine point for modige satsninger på bæredygtig vækst, sundhed og borgerinddragelse. Hernings populære borgmester, Lars Krarup, er landets mest innovative borgmester i tæt opløb med Københavns overborgmester, Frank Jensen. Ranglisten indeholder flere overraskelser. Borgmestre fra nogle af landets mindre kommuner har også fundet vej til top-5, mens panelet dumper flere af borgmestrene i KL’s top. Mandag Morgen analyserer, hvori nytænkningen består hos de fem vidt forskellige, innovative borgmestre i Herning, Lejre, København, Aarhus og på Bornholm.

10 teknologier sætter industrien under pres

10 teknologier sætter industrien under pres

Industrivirksomheder over hele verden står foran et digitalt udskilningsløb. Strategisk brug af teknologi er ikke længere kun en konkurrenceparameter for web-virksomheder. Det viser it-analysehuset Gartners kortlægning af 10 nye tech-trends. Kun virksomheder, der mestrer transformationen og lærer af store webvirksomheder som Amazon, Google og Facebook, vil klare sig i det, der betegnes som den digitale industrielle økonomi. Langtfra alle er godt forberedt, viser ny international undersøgelse fra Accenture.

Erhvervslivet snylter på staten

Split din iPhone ad og find 16 dele, som Apples udviklere har hentet – gratis – hos blandt andre U.S. Navy. Eksemplet stammer fra den britiske teknologi-professor Mariana Mazzucatos provokerende nye bog, “The Entrepreneurial State”.  I et interview med Mandag Morgen giver hun en regulær opsang til erhvervslivets innovationssnyltere, der kræver en slankere offentlig sektor, mens de lukrerer på de statsansattes innovation.

Mød velfærdens digitale ildsjæle

Digitaliseringen af den offentlige sektor i Danmark rykker fremad skridt for skridt. Den er drevet af lokale ildsjæle og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, der blandt andet forpligter stat, regioner og kommuner til at digitalisere 80 pct. af al kommunikation mellem borgere og myndigheder i 2015. Allerede nu viser digitaliseringen sine fordele: fra økonomiske besparelser i administration og papirarbejde over sundhedsfaglige forbedringer gennem telemedicin til en smidigere og mere personlig kommunikation mellem borgere og myndigheder på de sociale medier.

Big data kræver politisk mod

Hvis Danmark skal udnytte de store muligheder i big data, skal der træffes nogle benhårde politiske beslutninger. Der er brug for at investere i den digitale infrastruktur, gentænke ophavsretslovgivningen og fokusere på uddannelse og forskning, viser Mandag Morgens analyse.

Lederne magter ikke digitalt lederskab

Digitalt snæversyn hos topledere og politikere kan koste Danmark vækst og konkurrencefordele. De mangler forståelse for, hvordan de digitale muligheder udnyttes bedst muligt. Efter flere år som global frontløber sakker Danmark bagud i det digitale kapløb. Eksperter efterlyser større ambitioner – og handling. Ledernes tøven udfordrer en ellers veletableret grundfortælling om Danmark som global frontløber inden for it og digitalisering.

3D-printere rebooter den globale fremstillingsindustri

Sig farvel til massefremstilling i lavtlønslande og goddag til lokalproduktion, skræddersyede produkter og eftertragtede vidensarbejdspladser. 3D-printteknologien er nu så moden, at den er klar til at gøre sit indtog i produktionshaller og private hjem verden over. Eksperter forudsiger, at teknologien vil revolutionere fremstillingsindustrien og vende op og ned på den globale fordeling af arbejdskraft. Det kan komme de vestlige økonomier til gode.