nationaløkonomi


Han får æren for at have holdt den globale økonomi i live

Han får æren for at have holdt den globale økonomi i live

ØKONOMI Jerome Powell er symbolet på den moderne økonomi, hvor stærke centralbankchefer spiller lige så vigtige roller som præsidenter og finansministre. Han får ros for sin håndtering af coronakrisen, men måske har han overspillet sine kort.

Eksperter:  Drop målet om balance på de offentlige budgetter

Eksperter: Drop målet om balance på de offentlige budgetter

Regeringens nødpakker under coronakrisen påvirker ikke det økonomiske råderum nævneværdigt, hvis krisen er midlertidig. Det viser en beregning, som Cepos har foretaget for Mandag Morgen. Alligevel opfordrer både Cepos og andre økonomiske eksperter regeringen til at budgettere med et minus frem mod 2030. Det vil give regeringen 12 mia. kroner ekstra til omstillingen af velfærden og økonomien.  

Økonomer: Der er plads til danske lønstigninger

Økonomer: Der er plads til danske lønstigninger

De danske virksomheder er i så god form, at der er plads til lønstigninger, mener fire økonomer med hver deres ståsted. Vismændene advarer dog politikerne om, at det, selv om det er valgår, kan være farligt at være for rundhåndet ved efterårets finanslovsforhandlinger.

Alternativt nationalregnskab skal stoppe BNP-hysteri

Alternativt nationalregnskab skal stoppe BNP-hysteri

Alternativet vil have et opgør med BNP, som det dominerende mål for samfundets udvikling, og foreslår i stedet 18 forskellige tal, der dækker både den grønne, den sociale og den økonomiske bundlinje. Eksperter er kritiske, men hilser debatten velkommen.

"Vi skal have forbruget ned og livskvaliteten op"

Den største udfordring for at skabe et bæredygtigt samfund er psykologisk, fordi privatforbrug stadig betyder alt for meget for folks livsglæde, siger Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk.

Den offentlige sektor skal på skrump

Den offentlige sektor skal på skrump

Selv om befolkningstallet stiger, skal der ifølge 2025-planen ikke ansættes flere mennesker i den offentlige sektor. Frem mod 2025 skal politikerne i stedet prioritere benhårdt. “Jeg anerkender ikke, at vores plan fører til dårligere velfærd,” siger finansministeren.

2025-plan mangler penge til velfærd

2025-plan mangler penge til velfærd

Ansvarlig plan, siger Lars Løkke Rasmussen, der dog ikke har penge til både at betale for udgifterne til det stigende antal ældre og lette skatten i bund og top. Det er tilfældet, selv om regeringen budgetterer med underskud på de offentlige budgetter helt frem til 2025. Planen kan blive Venstres oplæg til et valg.

Nej, BNP måler ikke et samfunds velstand

Nej, BNP måler ikke et samfunds velstand

I dag har De Økonomiske Råd offentliggjort sit diskussionsoplæg, der bl.a. indeholder en fremskrivning af økonomien til 2025. Selv om rådet erkender, at vækst målt i BNP er en for snæver indikator for udviklingen i velstand, er det alligevel BNP, der er i centrum, frem for f.eks. sociale og miljømæssige indikatorer. Det ærgrer to eksperter.

Internationale eksperter: Fastkurspolitikken er farlig for dansk økonomi

De sidste måneders pres på kronen vidner om, at Danmarks fastkurspolitik over for euroen er et blålys. Så længe vi står uden for selve eurosamarbej­det, vil finansmarkederne sætte spørgsmålstegn ved, om fastkurspolitikken nu også er så urokkelig. Og det skaber risiko for aktivbobler og overophedning, når kronekursen skal forsvares. Det skriver to af Euro­pas førende eksperter, professorerne Codogno og De Grauwe fra London School of Economics, i Mandag Morgen. Nationalbankdirektør Lars Rohde er uenig i kritikken: “Man glemmer den rolle, som fastkur­spolitikken har spillet i dansk politik,” siger han til Mandag Morgen. “Det er noget, der har eksisteret i 32 år, og det er hele grundlaget for en stabilitetsorienteret politik.”

Wake-up call til dansk økonomi

Flere nye analyser peger på, at Danmarks CO2-udledning er højere end tidligere antaget. Forskellen kommer, når man medregner det aftryk, som Danmarks import sætter på klimaet. Sammen med den stagnerende, danske vækst betyder det, at Danmark lige nu befinder sig i en dobbelt vækstudfordring, som kun kan løses med grøn vækst.

McKinseys råd: Skru ned for eksportstøtten til små virksomheder

Regeringen og dens rådgivere er dybt uenige om, hvor der er mest ræson i at give offentlige støttekroner for at øge eksporten. I en ny rapport bestilt af regeringen konkluderer konsulenthuset McKinsey, at den danske eksportstøtte i alt for høj grad fokuserer på små virksomheder. Danmark får mere eksport for pengene, hvis støtten gives til de større virksomheder, lyder rådet. Men det har regering valgt at ignorere, og den lover i sin nye eksportstrategi tværtimod at give en ekstra hjælpende hånd til de små og mellemstore virksomheder. De store virksomheder kan meget bedre klare sig selv, siger handelsminister Mogens Jensen (S).

Drop regnearkene og tal etik

8 år med økonomiske reformer har sikret økonomien under det danske velfærdssamfund. Men sejren er købt for dyrt, siger professor i statskundskab og medlem af Velfærdskommissionen Jørn Henrik Petersen: ”Vi har simpelthen ændret holdning til dem, der er på spanden. De er nærmest blevet til skurkene i den store fortælling.”

Reformer har trimmet Danmark til verdensklasse

Efter 8 år med reformer på stribe er dansk økonomi fremtidssikret og en af de mest holdbare i OECD. Før reformerne af efterløn, dagpenge og kontanthjælp var velfærden på katastrofekurs. Nu melder landets førende økonomer, at Danmark er fri af skærene. Politikerne kan nøjes med en mere almindelig prioritering mellem sundhed, uddannelse og andre opgaver for det offentlige.