offentlig sektor

Den offentlige sektor skal på skrump

Den offentlige sektor skal på skrump

Selv om befolkningstallet stiger, skal der ifølge 2025-planen ikke ansættes flere mennesker i den offentlige sektor. Frem mod 2025 skal politikerne i stedet prioritere benhårdt. “Jeg anerkender ikke, at vores plan fører til dårligere velfærd,” siger finansministeren.

Reboot den offentlige sektor

Lovgiverne er ramt af volumensyge, og det offentliges bureaukrati er efterhånden så omsiggribende, at det er en hæmsko for samfundets udvikling. I stedet for at tage tyren ved hornene og ændre maskinrummet radikalt præsenteres den ene kortsigtede løsning efter den anden. En måde at komme bureaukratiet til livs er at indføre enhedsydelse til alle danskere.

Når det bløde bliver det hårde

Der tales i stigende grad om at erstatte klassiske ”hårde” reformværktøjer som regulering og kontrol med ”bløde” værktøjer som involvering, understøttelse og facilitering. Men det er ikke et enten-eller. Udfordringen er at finde den rette reformbalance mellem top-down og bottom-up.

Sådan kan det offentlige skabe bæredygtighed

Hvis ledelsen i kommuner, regioner og staten tog en snak med deres indkøbsafdelinger, kunne det for alvor sætte gang i den bæredygtige omstilling. Her er tre bud på, hvad ledelsen skulle foreslå.

Det offentlige er mere innovativt end sit rygte

Med inspiration fra den italienske professor Mariana Mazzucato er en interessant ny forestilling ved at brede sig: Der er ting, som den offentlige sektor er bedre til end den private. Det gælder bl.a. innovation.

Hvad er djøf’erens kald?

Vi taler meget om, hvordan professionerne – folkeskolelærere, sygeplejersker, læger – er drevet af deres kald, og hvordan de spiller en nøglerolle for udviklingen af den offentlige sektor. Men hvad er dit kald, hvis du er embedsmand?

Pressede kommuner lærer af hinanden

På bare tre år har den såkaldte Fredericia-model på ældreområdet spredt sig til hele landet. Udbredelsen er et godt eksempel på, at kommunerne er villige til at lære af hinandens gode ideer, når der er en klar besparelse i sigte. Med en presset økonomi har ingen kommuner nemlig råd til at lade være med at skele til de bedste, siger KL. Men de gode løsninger kræver lokal tilpasning, hvis medarbejderne ikke skal stå af, lyder vurderingen fra en ekspert. Og så nytter det ikke noget, hvis alle bare venter på hinandens gode ideer.

Produktivitetskommission: Se bare at komme i gang

De offentlige ledere og medarbejdere skal bestemme mere selv og have større frihed til at løse velfærdsopgaverne. Til gengæld skal de også holdes ansvarlige for, om de når resultaterne. Pædagoger, sygeplejersker og hjemmehjælpere skal have en økonomisk bonus for at skabe gode resultater. Og parterne på det offentlige arbejdsmarked bør se med friske øjne på overenskomsterne. Det anbefaler Produktivitetskommissionen, der dog også fremhæver en række eksempler på, hvordan det allerede kan gøres bedre i dag.

Gør som de bedste – og find 55 mia. i det offentlige

Gør som de bedste – og find 55 mia. i det offentlige

Hvem skal Danmark leve af? Det er det store spørgsmål, som Mandag Morgen jagter svaret på. Nu viser en ny kortlægning, at en del af svaret er produktivitetsforbedringer og innovation i den offentlige sektor. Men vi skal blive meget bedre til at skalere og udbrede de bedste løsninger og til at lære af de ildsjæle i kommuner og regioner, som finder nye og mere effektive måder at udnytte ressourcerne på. Danmark skal bl.a. leve af de dygtigste og mest nytænkende frontløbere i den offentlige sektor, og vi skal systematisk kopiere deres ideer og det innovative mindset, de repræsenterer. Lykkes det, er regeringens selvpålagte opgave med at modernisere den offentlige sektor for 12 milliarder kr. frem mod 2020 hurtigt løst. Mandag Morgens gennemgang af 10 konkrete velfærdsområder viser, at det kan lade sig gøre at skaffe mindst 55 milliarder kr. uden nødvendigvis at forringe velfærden. Alene på uddannelsesområdet ligger der et økonomisk potentiale på mindst 8,3 milliarder kr., hvis de mindst produktive folkeskoler formår at lære af de bedste, og det lykkes at få bugt med det store frafald i ungdomsuddannelserne.

Offentlige reformer skal hardwires

Der er stribevis af udfordringer i vores samfund, som vi i årtier har fejlet med at gøre noget ved. Vi bliver ved med at tro, at vi kan løse dem med de sædvanlige initiativer: regler, puljer og projekter. Men skal reformerne blive til ny praksis, kræver det noget andet.

Ny dialog efter lærer- og lægekonflikten

I kølvandet på lærerkonflikten og med den tilspidsede situation med lægerne er de folkevalgte beslutningstagere nødt til at skabe rammerne for en ny dialog med de fagprofessionelle. Til gengæld må de offentligt ansatte have mod til at ”åbne” deres faglighed.

Erhvervslivet elsker offentlige data

Den offentlige sektor er ved at opdage, at den sidder på en guldmine af data. Danmark får ros for initiativer, der gør offentlige data tilgængelige for iværksættere og borgere. Men udviklingen er stadig drevet af frontløberkommuner som København og Aarhus. It-organisationer efterlyser en national strategi som i USA og Storbritannien. 

Syg debat om øv-dage

Syg debat om øv-dage

Debatten om øv-dage kan føre til flere sygedage, hvis den politiske reaktion på skrækhistorierne er øget mistillid og kontrol, siger ekspert. Ophidselsen over den skørt klingende fraværsdag i nogle offentlige institutioner burde være fortid, for sygefraværet er faktisk dalende i Danmark og allerede langt lavere end i vores nordiske nabolande. Debatten har tvistet begrebet ”øv-dage”, som hidtil har været brugt om akut afspadsering – og som stadig er et strategisk ledelsesredskab, der med succes holder sygefraværet nede på flere offentlige arbejdspladser.

Sygemelding til chefen nedbringer fravær

Sygefravær i virksomheder og offentlige institutioner kan nedbringes, hvis man tvinges til at ringe direkte til den ansvarlige chef, viser forskning fra Aarhus Universitet. Det er også erfaringen på fritidshjemmet Bakkehuset på Amager, der udmærker sig som en af de daginstitutioner i København, hvor personalet har det laveste sygefravær. Det handler om god ledelse, viser forskningen.

Drop best practice – spred processen

Offentlige organisationer er notorisk elendige til at kopiere hinanden. Derfor bør vi droppe ideen om best practice og i stedet sætte gang i lokale innovationsprocesser. Det er nemlig kun, når vi selv tænker nyt, at vi begynder at interessere os for, hvad naboen har gang i.

Efter New Public Management

Med New Public Management er offentlige medarbejdere siden 90’erne blevet mødt med stigende mistillid og kontrol. Det har udviklet en negativ og destruktiv kultur, som i værste fald også er kontraproduktiv. Men der er andre veje at gå.

Er tilliden til den offentlige sektor for stor?

Danskerne er verdens mest tillidsfulde folkefærd. Det har mange fordele, men det kan også være en sovepude, hvis vi hele tiden forventer, at ”nogen” klarer ærterne for os. Så bliver det svært at aktivere den enkeltes ressourcer.

Offentlige ledere: Fortsat på skrump

Beskæftigelsen i den offentlige sektor er på vej ned, og tendensen vil fortsætte helt frem til 2020. I Mandag Morgens store velfærdsanalyse, et survey til godt 1200 velfærdsledere i først og fremmest den offentlgie sektor, svarer hver sjette leder ligefrem, at den offentlige sektor vil beskæftige mindre end 690.000 fuldtidsansatte i 2020. Det er langt under de 735.000, der var gennemsnittet under VK-regeringerne i 00’erne. 8 ud af 10 mener, ydelser skal prioriteres til borgere med størst behov. Samtidig oplever de høje krav til dokumentation og håber på afbureaukratisering.

Roskilde samarbejder sig til færre anbragte børn

Færre børn bliver fjernet fra deres hjem, efter at socialrådgiverne i Roskilde Kommune er begyndt at samarbejde med de udsatte familier om en bedre hverdag i hjemmet. De nye, enkle metoder sparer millioner i en række af landets kommuner, og børnene bliver boende hos deres forældre. "Vi lykkes lidt mere, det er meget motiverende," siger en socialrådgiver i Roskilde. Et flertal af kommunerne anbringer nu færre børn, mens 41 kommuner anbringer stadigt flere børn uden for hjemmet. På landsplan er antallet af anbringelser faldende.

Odense er åbent laboratorium for ny velfærd

Et massivt sparekrav på 450 millioner kroner og udsigt til en ny, smal økonomi i fremtiden fik politikerne i Odense Kommune til at sætte velfærden på en ny formel. Kommunen leverer ikke længere service til borgerne, men skaber velfærd sammen med dem. På to år er 30 pct. skåret af de sociale udgifter – og medarbejdere og ledere oplever samtidig, at borgernes velfærd er bedre.