overenskomstforhandlinger


50 år gammelt lønsystem fryser kvindefag fast på lave lønninger

50 år gammelt lønsystem fryser kvindefag fast på lave lønninger

POLITIK OG VELFÆRD De kommende OK-forhandlinger for over 700.000 ansatte i det offentlige tager udgangspunkt i et lønhierarki og syn på kvindefag, som blev støbt med en reform for 50 år siden. Lønforskellen mellem kvinde- og mandefag i den offentlige sektor synes at være forbløffende stabil, viser stort studie. ”Der er mindre overensstemmelse mellem kvinders uddannelse og løn i dag end for 50 år siden,” konkluderer forsker. 

Den glemte reform, der stadig styrer lønnen

Den glemte reform, der stadig styrer lønnen

POLITIK OG VELFÆRD De færreste husker tjenestemandsreformen fra juni 1969. Men den er værd at genbesøge, hvis man vil forstå, hvorfor typiske kvindefag stadig halter efter lønmæssigt.

Fagbevægelsens trumfkort: Danmarks talent- og lønudvikling er i top

Fagbevægelsens trumfkort: Danmarks talent- og lønudvikling er i top

Nye tal fra Nationalbanken viser, at Danmarks lønkonkurrenceevne er den stærkeste i 20 år. Samtidig viser nyt benchmark, at Danmark er blandt de lande, der er bedst til at udvikle kompetencer til fremtidens behov. Tallene får 3F til at juble, mens DI klapper i som en østers på grund af OK17.

Fagforbund kom tre år for sent til slaget med Ryanair

Den danske fagbevægelse havde mulighed for at tage opgøret med Ryanair i 2012, hvor selskabet begyndte at flyve fra Billund. Men den havde ikke styrken, og forbundene kunne ikke blive enige om at sige nej tak til nye arbejdspladser. Arbejdsmarkedsforskere mener, at det svækker fagbevægelsens kamp i dag, at man ikke tog kampen om dengang. 3F erkender, at man burde have stoppet Ryanair dengang.  

Klanlederen Bondo og herskeren Corydon

Det aktuelle kamp mellem Danmarks Lærerforening og centralmagten på Slotsholmen er en strid mellem to grundlæggende forskellige syn på verden. Arbejdstiderne er et afgørende strategisk højdedrag.

OK13: Offentligt ansatte risikerer lavere realløn

Overenskomstforhandlingerne for de offentligt ansatte står i krisens tegn. De kommunale arbejdsgivere har fastslået, at lønstigningerne ikke kan blive højere end på det private arbejdsmarked. Det vil formentlig betyde en reallønsnedgang. Kommunerne har samtidig spillet ud med en række barske forslag, som vil være hård kost for lønmodtagerne. Blandt andet skal det være nemmere at fyre tillidsfolk, og efteruddannelse skal foregå i fritiden. Den hårdeste knast i forhandlingerne kan blive en ny aftale om lærernes arbejdstid, der risikerer at føre til konflikt. Lærernes formand, Anders Bondo Christensen, er samtidig formand for forhandlingsfællesskabet KTO og får dermed en afgørende rolle i forhandlingerne.