økologi


Økologi er Danmarks nye vindmølleeventyr

Økologi er Danmarks nye vindmølleeventyr

Økologisk omlægning af Danmarks store landbrugs- og fødevaresektor er topscorer i Mandag Morgen rundspørge om, hvor fremtidens vækst skal komme fra. Generelt efterspørger de knap 4.000 respondenter i rundspørgen mere fokus på bæredygtighed i vækstdebatten.

Vores fremtid er bøjet i NEON

Det amerikanske National Ecological Observatory Network kan løfte vores viden om jordens økosystemer til et helt nyt niveau, skriver John Elkington.

Kampen om ”default”

Vores indbyggede autopilot styrer os mod masser af uhensigtmæssig adfærd. Vi gør det, som vi opfatter som det normale, uden at tænke over, om der findes bedre alternativer. Derfor er der et kæmpe potentiale i at ændre vores standardindstillinger til mere hensigtmæssige ruter.

I torsdags var jeg i Boulder, Colorado

Opfattelsen af USA som helt på hælene er forkert. Under den europæiske radar er landet ved at gennemgå en økonomisk revolution båret af unge iværksættere og liberale erhvervsfolk. Det hele inkarneres i den lille by Boulder ved foden af Rocky Mountains.