patientinddragelse


Patientevalueringer øger behandlingskvalitet – i Tyskland

Patientevalueringer øger behandlingskvalitet – i Tyskland

Tyske prostatakræftpatienter kan se, hvordan det er gået med tidligere patienter, når de skal vælge sygehus. I Danmark er man først nu gået i gang med at spørge patienterne, hvordan behandlingen virker. ”Vi bør lade os inspirere af Tyskland,” siger direktøren for Danske Patienter.

Videnskabens autoritet er under pres

Videnskabens autoritet er under pres

Sundheds- og vaccineskepsissen i Danmark breder sig som det klareste eksempel på, at danskerne har mistet tillid til forskere, læger og andre videnskabelige autoriteter. Men tilliden kan genvindes, siger professor i videnskabskommunikation.

Regionsdirektør:

Regionsdirektør: "Vi styrer for meget og leder for lidt"

Som topchef for en koncern med 45.000 ansatte giver regionsdirektør Hjalte Aaberg sit bud på, hvordan sundhedsvæsenet skal styres på patienternes præmisser, hvorfor der skal luges ud i regler og vejledninger, og hvorfor han om nogle år hellere vil undersøges af en supercomputer som Watson end af en specialist.

Læger skal lege børn raske

Læger skal lege børn raske

Patienter og pårørende sidder med ved bordet, når der tages beslutninger om Rigshospitalets nye børnehospital, Børneriget. De har været med til at udforme fem bærende principper for det kommende byggeri. Det første princip handler om leg.

Crowdsourcing udvikler velfærd

Crowdsourcing udvikler velfærd

Rigshospitalet skal bygge nyt børnehospital og inddrager crowd-konkurrencer i planlægningen. Samtidig er Erhvervsstyrelsen på vej med nationalt pilotprojekt med crowd-konkurrencer. I USA og Canada har offentlige myndigheder og virksomheder udbudt crowd-løsninger siden 2010.

Den store kulturrevolution på sygehusene

Den store kulturrevolution på sygehusene

Sygehuse over hele landet har gang i forsøg, hvor patienterne tages langt mere med på råd før, under og efter behandlingen. Regionernes formand Bent Hansen forudser, at værdibaseret styring bliver det helt store tema ved dette års økonomiforhandlinger med regeringen. Sophie Løhde er ikke afvisende.

Nyt mål for behandling: Patienter skal evaluere resultatet

Nyt mål for behandling: Patienter skal evaluere resultatet

29 af landets fremmeste sundhedseksperter anbefaler i en ny rapport, at sundhedsvæsenet skal måles på patienternes egne oplevelser af behandlingens resultat. Sundhedsministeren vil sætte skub i udviklingen. Danske Regioner håber, at det nye fokus kan være på plads på alle sygehuse om bare tre år.

Sygehuse skal sikre kvalitet og ikke kun aktivitet

Sygehuse skal sikre kvalitet og ikke kun aktivitet

Toppolitikere i både Region Midt og Region Sjælland beslutter i dag at droppe sygehusenes tilskyndelser til at behandle flere patienter mere og mere. Fra årsskiftet skal sygehusene i de to regioner først og fremmest fokusere på kvalitet.

Inddragelse af patienter udfordrer lægers faglighed

Inddragelse af patienter udfordrer lægers faglighed

På Rigshospitalets Finsencentret har man brugt tre år på at arbejde systematisk med at inddrage patienter. Men trods det erklærede mål er patienterne stadig ikke i centrum, viser evaluering. Når patienten og ikke bare sygdommen kommer i centrum, udfordrer det selvforståelsen hos en del af medarbejderne.

Patienter sidder med ved mødebordene

Finsencentret arbejder for at sætte patienten i centrum. Det betyder bl.a. nyindretning af venteværelser, forbud mod at tage telefonen under en konsultation og et farvel til stuegangen.

Send ikke flere penge – sundhedsvæsenet skal gentænkes

Send ikke flere penge – sundhedsvæsenet skal gentænkes

Sundhedsvæsenet får dumpekarakterer i den store undersøgelse “Sundhedsvæsenet – ifølge danskerne”. I Schweiz giver en tilsvarende undersøgelse et stort plus. ”Når danskerne er så utilfredse, hjælper det ikke at bevilge flere penge. Hele sundhedsvæsenet er organiseret forkert,” siger Hans Henrik Beck, managing partner i QVARTZ.

Patienter skal give feedback til læger og sygeplejersker

Patienter skal give feedback til læger og sygeplejersker

Den nye budgetaftale med mellem stat og regioner kræver mere fokus på patienternes oplevelse af sundhedsvæsenset. "En vigtig del af bestræbelserne på at forbedre sundhedsvæsenet er selvfølgelig at høre, hvad kunderne i butikken – patienterne og deres pårørende – mener om den behandling og pleje, de har fået," siger sundhedsminister Sophie Løhde (V).

Alarmerende mistillid til sundhedsvæsenet

Alarmerende mistillid til sundhedsvæsenet

Over halvdelen af danskerne er usikre på, om de får den rette behandling. Lige så mange føler, at de skal insistere på at få den rette behandling. Det er nogle af hovedkonklusionerne i den hidtil mest omfattende undersøgelse af danskernes forhold til sundhedsvæsenet.

Lang vej til verdensklasse

Lang vej til verdensklasse

Sundhedssektoren og de ansvarlige politikere må nytænke, hvordan de skaber langt mere tilfredse brugere.

Vi vil hjælpe os selv og hinanden gennem sygdom

Vi vil hjælpe os selv og hinanden gennem sygdom

Patienter udgør et stort og uudnyttet potentiale. De vil gerne tage større aktiv del i behandlingen af sig selv og pårørende. De vil være med til at træffe beslutninger sammen med læger om deres behandling. Og de vil gerne bidrage til at gøre sundhedsvæsenet dygtigere.

Patienten i centrum udfordrer sygehusledelse

På Aalborg Universitetshospital har ledelsen i de seneste to år gennemført store ændringer i organisationen for at gøre visionen om at sætte patienten i centrum til virkelighed. Det er især patienter med to eller flere diagnoser, som ændringerne skal tilgodese. Nu viser en forskningsbaseret evaluering, at ændringerne ikke har haft nogen effekt. Én forklaring er, at omlægningerne har været underkommunikeret, og at store medarbejdergrupper, herunder især lægerne, ikke har følt sig inddraget. Ifølge professor Janne Seemann, der har stået i spidsen for evalueringen, har ledelsen desuden forsømt at ændre de økonomiske incitamenter, således at afdelinger, der påtager sig ekstra opgaver, også får tilført ekstra ressourcer.

Millionsats på inddragelse af patienter kan floppe

Regeringen har fået en strategi for, hvordan læger og sygeplejersker fremover inddrager patienterne i behandlingsforløbet. Men planen risikerer at floppe og de næsten 300 millioner kr. risikerer at være spildt. Så kontant er udmeldingen fra en række eksperter og aktører inden for sundhedsområdet. Strategien indebærer bl.a., at en særlig task force skal hjælpe med at udbrede gode erfaringer med patientinddragelse. Men når man udpeger best practice ét sted, siger man også, at nogle er bedre end andre. Det skaber modstand, lyder kritikken. Der skal også udvikles redskaber, der kan understøtte inddragelsen, og læger og sygeplejersker skal uddannes til at bruge redskaberne. Men det risikerer at drukne i det hav af andre tiltag, der for tiden huserer på området.

Feedback fra patienter skal øge kvaliteten

Kvalitet i sundhedsvæsenet bliver oftest målt på, om patienten overlevede og ikke på, om patienten fik et bedre liv efter sin hjerteoperation. Men det er en fejl, mener Danske Patienter. Sygeplejersker og læger bør basere kvalitetsmålingerne på patienternes udbytte af behandlingen. “Læger, sygeplejersker og hele sundhedsvæsenet må også spørge patienterne om, hvad behandlingen har betydet for deres liv. Det helt afgørende må være, om behandlingen skaber nytte for patienten,” siger Annette Wandel, chef for kvalitet og politik i foreningen. Endnu tester man kun, hvordan man kan bruge feedback fra patienter. Erfaringerne er, at det frigiver ekstra tid til de patienter, der har behov for det. Regeringen har netop bestilt en analyse af erfaringerne, og hvordan anvendelse af feedback kan bruges på nationalt plan.