patientsikkerhed


Frikommuner: Giv os lov til at udveksle data

Frikommuner: Giv os lov til at udveksle data

21 kommuner vil udveksle data på tværs af forvaltninger i højere grad, end det er lovligt i dag. Det viser ansøgningerne til et nyt frikommuneforsøg. Men social- og indenrigsministeren er skeptisk og peger på hensynet til borgerens retssikkerhed som det altafgørende hensyn.

Sygehuslæger skal følge patienter hele vejen

Sygehuslæger skal følge patienter hele vejen

Sygehuspatienter skal fra nytår have en patientansvarlig læge. En umulig opgave, siger sundhedsøkonom. Et brud med sygehusenes organisation, siger sygehusdirektør. Et håb, siger patienterne.

Sygehuse nedlægger tusinder af sengepladser

Mens antallet af patienter stiger, har regionerne de seneste fem år nedlagt hver ottende sengeplads på sygehusene. Fortsætter udviklingen, vil ca. 30 pct. af sengepladserne være forsvundet i 2020, viser en ny opgørelse udarbejdet for Mandag Morgen. Danske Patienter frygter, at patienterne taber.

Midtjyske sygehuse satser på kvalitet frem for kvantitet

Antallet af behandlinger på landets sygehuse stiger, og ventelisterne er på skrump. Motiveret af økonomiske tilskyndelser har sygehusene efter flere år endelig fået bugt med den enorme patientpukkel – men successen måles alene på kvantitet, mens ingen kender kvaliteten af behandlingen. Det skal nu være slut, mener man i Region Midtjylland. Her bliver ti afdelinger på fire hospitaler i en forsøgsperiode belønnet for vellykkede behandlinger, mere end på antallet af behandlinger. “Det er alt for gammeldags kun at fokusere på aktiviteter og behandlinger. Vi vil vise, at man kan fastholde den høje aktivitet, undgå at skabe længere ventelister og samtidig løfte kvaliteten ved at gøre det rigtige for patienterne,” siger formanden for Regionsrådet i Midtjylland, Bent Hansen (S). Forsøget “Ny Styring i et Patientperspektiv” skal bl.a. give patienterne mere sammenhængende behandlingsforløb, nedsætte antallet af unødvendige genindlæggelser og øge patienttilfredsheden. Det er inspireret af svenske hospitaler, der styrer økonomien ved hjælp af kvaliteten i behandlingen. Og her bliver både økonomien og patienternes tilfredshed bedre.

Patienter klager for døve ører

Det gør tilsyneladende ikke det store indtryk på landets hospitaler, når patienterne klager over dårlig behandling. Igennem fire år har antallet af indberetninger af dårlige oplevelser ligget på samme høje niveau, viser Mandag Morgens analyse af de såkaldte LUP-målinger. Lægerne siger, de ikke ved, hvad det er, patienterne er utilfredse med, og LUP-målingerne kritiseres for at være for upræcise. Sundhedsminister Nick Hækkerup tager sagen alvorligt og vil forlange en bedre patientinddragelse af hospitalerne. 

Fokus på patientsikkerhed har reddet liv på hospitalerne

Fem danske sygehuse har i tre år arbejdet systematisk med at øge patientsikkerheden. Og nu viser resultaterne sig. Antallet af infektioner og dødsfald er nedbragt betydeligt. Tre af sygehusdirektørerne opfordrer nu til en national indsats, der hurtigst muligt udbreder erfaringerne fra projektet “Patientsikkert Sygehus” til hele landet. Regionernes formand tager opfordringen til sig: “Jeg hører, at man har brug for et politisk signal om, at patienternes sikkerhed er vigtig. Det er hermed givet.”

Behandling på patientens præmisser

På flere af landets hospitaler arbejder man med at styrke patientinddragelsen. To af dem er Aarhus Universitetshospital, der bl.a. møder HIV-patienter i et sommerhus, og Finsencentret på Rigshospitalet, der beder patienterne om feedback i 45 fokusgrupper. Begge steder er topledelsen stærkt engageret i forsøgene.

Behov for radikal nytænkning i sundhedsvæsenet

Ledende eksperter efterlyser fundamentale forandringer og en nytænkning af hospitalernes opgaver, så læger og sygeplejersker sætter patienten i centrum for deres egen behandling. Patientinddragelse skal ind i kernen af hospitalernes opgaveløsning, lyder opfordringen.