personlig frihed


Michael Böss: Fra velfærdsstat til sikkerhedsstat?

Michael Böss: Fra velfærdsstat til sikkerhedsstat?

VERDEN EFTER CORONA: Et af de vigtigste politiske spørgsmål fremover vil være, hvordan vi afbalancerer vores ønske om et liv i frihed i forhold til vores lige så store ønske om et liv i tryghed, der vokser i takt med trusler som terror, klimaforandringer og pandemier, skriver samfundsforsker Michael Böss.

Morten Grønborg: Danskerne vægter tryghed langt højere end før

Morten Grønborg: Danskerne vægter tryghed langt højere end før

VERDEN EFTER CORONA: Du har måske ikke hørt begrebet før: hygiejnisme. Hvad dét dækker over, kan du læse mere om i denne klumme af Morten Grønborg, der også vurderer, at biopolitik er et ord, du vil høre meget mere til i den kommende tid. En tid, som styrker trygheden på bekostning af friheden.

Døden i køleskabet

Døden i køleskabet

For fed mad og for få grøntsager koster hvert år samfundet dyrt. Hvert år dør 2.200 danskere, fordi de spiser for meget mættet fedt. Lige så mange dør, fordi de spiser for få grøntsager. De usunde madvaner er en bekostelig affære for statskassen, som hvert år bruger milliarder af kroner på at behandle kostrelaterede sygdomme som diabetes og kræft. Det sætter gang i debatten om, hvad der skal til, hvis vi ikke skal spise samfundet ihjel. Tre ud af fire danskere vil gerne have regler, der hjælper dem til et sundere liv.

Gælder friheden kun for arbejdsgiverne?

Skal din arbejdsgiver have ubegrænset frihed til at sætte dig ned i løn? Nej, og derfor er Venstre og Dansk Folkeparties forslag om at gøre det ulovligt at etablere konflikter hovedløst. Den danske model sikrer nemlig frihed for både lønmodtager og arbejdsgiver.