produktivitetskommissionen


Læren fra Sverige: Udlicitering handler om innovation – ikke besparelser

I Sverige, der har nordisk rekord i udlicitering, har man en helt anden tilgang til offentlig-privat samarbejde. Svenske kommuner fokuserer på kvalitet, innovation og udvikling i samarbejdet med private leverandører. Herhjemme handler udlicitering mere om besparelser og effektivisering. Men Produktivitetskommissionen peger på, at en ny type af udlicitering spirer frem i danske kommuner, hvor udvikling af velfærd er det afgørende. ”Om ti år giver vores nye plejehjem mere værdi for brugerne, for medarbejderne og for hele lokalsamfundet,” siger Thomas Boe, by- og udviklingsdirektør i Kolding, efter et nyt, utraditionelt udbud af velfærdsservice til ældre.

Danmark skal have mere for uddannelseskronerne

Vi får ikke nok ud af vores store investeringer i uddannelse, mener både uddannelsesministeren og Produktivitetskommissionen. En ny undersøgelse kobler studievalg med produktivitetstab og konkluderer, at der er markant forskel på udbyttet af forskellige uddannelser. Morten Østergaard varsler en mere aktiv uddannelsespolitik, der skal få universiteterne til at levere bedre og mere målrettet uddannelse.

Pressede kommuner lærer af hinanden

På bare tre år har den såkaldte Fredericia-model på ældreområdet spredt sig til hele landet. Udbredelsen er et godt eksempel på, at kommunerne er villige til at lære af hinandens gode ideer, når der er en klar besparelse i sigte. Med en presset økonomi har ingen kommuner nemlig råd til at lade være med at skele til de bedste, siger KL. Men de gode løsninger kræver lokal tilpasning, hvis medarbejderne ikke skal stå af, lyder vurderingen fra en ekspert. Og så nytter det ikke noget, hvis alle bare venter på hinandens gode ideer.

Produktivitetskommission: Se bare at komme i gang

De offentlige ledere og medarbejdere skal bestemme mere selv og have større frihed til at løse velfærdsopgaverne. Til gengæld skal de også holdes ansvarlige for, om de når resultaterne. Pædagoger, sygeplejersker og hjemmehjælpere skal have en økonomisk bonus for at skabe gode resultater. Og parterne på det offentlige arbejdsmarked bør se med friske øjne på overenskomsterne. Det anbefaler Produktivitetskommissionen, der dog også fremhæver en række eksempler på, hvordan det allerede kan gøres bedre i dag.

Gør som de bedste – og find 55 mia. i det offentlige

Gør som de bedste – og find 55 mia. i det offentlige

Hvem skal Danmark leve af? Det er det store spørgsmål, som Mandag Morgen jagter svaret på. Nu viser en ny kortlægning, at en del af svaret er produktivitetsforbedringer og innovation i den offentlige sektor. Men vi skal blive meget bedre til at skalere og udbrede de bedste løsninger og til at lære af de ildsjæle i kommuner og regioner, som finder nye og mere effektive måder at udnytte ressourcerne på. Danmark skal bl.a. leve af de dygtigste og mest nytænkende frontløbere i den offentlige sektor, og vi skal systematisk kopiere deres ideer og det innovative mindset, de repræsenterer. Lykkes det, er regeringens selvpålagte opgave med at modernisere den offentlige sektor for 12 milliarder kr. frem mod 2020 hurtigt løst. Mandag Morgens gennemgang af 10 konkrete velfærdsområder viser, at det kan lade sig gøre at skaffe mindst 55 milliarder kr. uden nødvendigvis at forringe velfærden. Alene på uddannelsesområdet ligger der et økonomisk potentiale på mindst 8,3 milliarder kr., hvis de mindst produktive folkeskoler formår at lære af de bedste, og det lykkes at få bugt med det store frafald i ungdomsuddannelserne.

Effektivisering kan frigøre 50 milliarder

Effektivisering kan frigøre 50 milliarder

Projekter, der målrettet fokuserer på at strømline rutiner og arbejdsprocesser, har åbnet et skatkammer af effektiviseringsgevinster i den offentlige sektor. Eksperter vurderer, at der er store uforløste produktivitetsforbedringer på minimum 10 procent. Men frygt for nedskæringer og myter om, at høj produktivitet er lig dårlig kvalitet, bremser for gevinsterne.

Produktiviteten på den lange bane

Mens Produktivitetskommissionen arbejder med at løse vores akutte udfordringer på den korte bane, er der grund til at spørge, om vi fundamentalt set udnytter vores menneskelige ressourcer optimalt. Det har nemlig stor betydning for produktiviteten.