råstoffer


Danske virksomheder vil til Grønland

Mens den politiske debat bølger om det grønlandske mineeventyr, vokser danske virksomheders interesse for at tage til Grønland og være med som underleverandører for den indrykkende mineindustri. Rekordmange danskere deltog således i den netop overståede erhvervskonference ”Future Greenland”, som Grønlands Arbejdsgiverforening holdt i sidste uge. Men hvis danske virksomheder skal have en bid af kagen, kræver det strategiske partnerskaber, der opfylder mineindustriens behov.

Slaget om Grønland er tabt – for fire år siden

Der er tale om en gratis omgang, når en række fremtrædende politikere i disse uger stormer frem med kritik af regeringens håndtering af det grønlandske råstofeventyr. De har selv sovet i timen, og nu er det for sent.

Partnerskaber skal fremtidssikre Grønland

Grønland kan blive fundamentalt forandret af massive udenlandske investeringer i bl.a. råstofudvinding. Skal det lille samfund kunne håndtere masseindvandring, miljøpåvirkninger og nye krav til uddannelse og infrastruktur, kræver det nye alliancer, der kan fremtidssikre Grønland, siger virksomheder og politikere. Fagforeninger og arbejdsgivere har været kritiske over for den nye storskalalov, men vil også samarbejde om de aftaler med internationale virksomheder, der skal falde på plads i 2013. 

Frankrig fører Europas ressourcekrig i Afrika

Mens EU-landene i fællesskab forsvarer deres strategiske søfartsinteresser med den væbnede flådeaktion EU NAVFOR ved Afrikas Horn, har de overladt det til Frankrig at intervenere i det strategisk vigtige afrikanske land Mali. Begge aktioner er et udtryk for, at Europa i stigende omfang bliver nødt til selv militært at kunne forsvare sine strategisk vigtige forsyninger af energi og mineraler. USA hverken kan eller vil længere levere de militære midler. Tyskland nægter fortsat at påtage sig sit sikkerhedspolitiske ansvar, mens Storbritannien lægger stadig mere afstand til europæiske løsninger på fælles udfordringer.

Krigen om råstofferne

Jagten på nye forekomster af olie, gas, metaller og mineraler spidser til. På Grønland arbejder store mineselskaber fra Kina og andre lande i denne tid for at få adgang til de værdifulde naturressourcer under indlandsisen. Det er led i et større spil. Kampen om de kritisk ressourcer afgør virksomheders og nationers fremtidige vækst. Men udvinding og handel samles på stadig færre hænder. Råstofindustrien bliver en geopolitisk magtfaktor, der vil skabe nye spændinger og konflikter de kommende årtier. Mandag Morgen kortlægger fronterne i råstofkrigen og tegner et portræt af de generaler, der styrer slaget fra skriveborde i Texas, Schweiz, Australien og Kina.

Hey, lad os sælge vestenvinden til Vestas

Ja, det lyder tåbeligt, men ville sådan set være en bedre idé end at give Chevron, Shell og Mærsk årtiers fastprisafale på Nordsøolien. Klimaministeren udviser rettidig omhu ved at tage aftalen op til overvejelse i en tid, hvor forvaltning af naturressourcer bliver vores største udfordring.