råstofudvinding


EU-kommissær vil bane vejen for europæisk Grønlands-konsortium

Europa skader sine sikkerhedspolitiske, handelspolitiske og beskæftigelsespolitiske interesser, hvis man ikke reagerer på, at især statsfinansierede kinesiske industriselskaber får lov til uhindret at udvinde og kommercialisere de rige mineralforekomster i Grønland. Sådan lyder vurderingen i EU-Kommissionen i Bruxelles, hvor der ifølge Mandag Morgens oplysninger arbejdes med planer om at forsøge at facilitere etableringen af et privat europæisk-grønlandsk konsortium, der kan tage kampen op med særligt kinesiske, canadiske og australske virksomheder i Grønland.

Regeringen giver grønt lys for kinesiske arbejdsforhold i Grønland

Med regeringens opbakning tredjebehandler Grønlands Landsting i dag den omstridte storskalalov, der giver udenlandske virksomheder adgang til storstilet udvinding af Grønlands naturressourcer. Loven tillader import af billig udenlandsk arbejdskraft på vilkår langt under de grønlandske, og den danske regering får skarp kritik fra LO og både arbejdsgivere og fagbevægelse i Grønland for at åbne for social dumping.