Ny viden


Cybertruslen bekymrer næsten alle danske topledere

Cybertruslen bekymrer næsten alle danske topledere

En rekordhøj andel af danske topledere er i 2021 bekymrede for cyberangreb. 97 procent af de adspurgte danske CEO’s peger på cybertruslen som en forretningsmæssig bekymring, og hele 47 procent er ‘meget bekymret’, viser en rapport fra PwC. 

Hjemme godt, ude godt

Hjemme godt, ude godt

Kun ni procent af danskerne ønsker at arbejde permanent hjemmefra efter covid-19.

Planetære grænser

Planetære grænser

I 2009 gik en gruppe på 26 af klodens førende miljø- og klimaforskere, ledet er Johan Rockström, sammen om at identificere de faktorer, som er afgørende for, at det globale økosystem fortsat kan trives. Gruppen opstillede en liste på ni hovedområder, blandt andet biodiversitet, forsuring af havene, udtynding af ozonlaget og arealet af jorden, der bruges til landbrug.

Mange måder at opsuge og lagre CO2

Mange måder at opsuge og lagre CO2

Efter regeringens seneste tiltag – energiøerne, støtte til el-biler, omlægning til varmepumper, stop for kulfyring osv. – mangler stadig løsninger, der kan adressere de sidste 13,7 millioner tons CO2.

Socialpolitikken mellem skøn og rettighed

Socialpolitikken mellem skøn og rettighed

Frem og tilbage. I mere end 100 år er socialpolitikken i Danmark svinget mellem en skønsbaseret og en rettighedsbaseret tilgang. Regeringens frikommuneforsøg gør op med rettigheder og bevæger sig – igen – mod skønnet som det bærende princip.

Tre slags valuta

Tre slags valuta

Nationalbanken kan tage magten tilbage, hvis den udvikler en national e-valuta, som samtidig kan tag konkurrencen op med kryptovalutaer, der truer Nationalbankens valutamonopol.

Fremtidens arbejdsmarked har ikke kvinderne med

Fremtidens arbejdsmarked har ikke kvinderne med

Det globale arbejdsmarked er midt i en stor omstilling, men kønsfordeling på det nye arbejdsmarked er ikke lige. Kvinder er underrepræsenteret i seks ud af otte af de mest efterspurgte og hurtigst voksende jobklynger.

Vækst-giganterne ligger i USA og Kina

Vækst-giganterne ligger i USA og Kina

Langt de fleste unicorns fi­ndes i USA, hvor især Silicon Valley huser unge virksomheder, der lynhurtigt er blevet giganter. Men også Kina er godt med.

Borgerforslag på samlebånd

Borgerforslag på samlebånd

Foreløbig har 24 af de 883 borgerforslag samlet de nødvendige 50.000 støtter for at blive behandlet i Folketinget. Kun to er vedtaget. Men mange forslag finder alligevel vej til lovmøllen i en eller anden form.

Teknologiske tigerspring øger den globale ulighed

Teknologiske tigerspring øger den globale ulighed

Udviklingen inden for ‘Industri 4.0’-teknologier som kunstig intelligens, big data, 3D-print, robotteknologi, Internet of Things, blockchain og bioteknologi går stærkt. Men der er behov for, at den hastige udvikling suppleres med et øget fokus på ulighed, fastslår ny FN-rapport.

Fra destruktiv til genoprettende

Fra destruktiv til genoprettende

Den regenerative økonomi ligger i forlængelse af udvikling i retning af et mindre forbrug af ressourcer og et samspil med økosystemerne til alles fordel. 

Menneskers ressourceforbrug svarer til 1,6 kloder

Menneskers ressourceforbrug svarer til 1,6 kloder

Siden de tidlige 1970’ere har mennesket brugt flere af jordens ressourcer, end økosystemerne kan regenerere. Earth Overshoot Day beregnes hver år, når et lands forbrug af ressourcer overskrider de planetære grænser.

Danmark er den grønne genopretnings globale frontløber

Danmark er den grønne genopretnings globale frontløber

Danmark er et af de lande, der relativt set har postet flest penge i corona-genopretning i 2020. Sammen med lande som Finland, Tyskland, Frankrig, Norge og Polen er Danmark herudover et af de lande, der har haft størst fokus på grøn genopretning, viser en ny rapport fra Oxford Universitet.

Kvinder sidder på 15 procent af de private direktørposter

Kvinder sidder på 15 procent af de private direktørposter

Danske aktie- og anpartsselskaber har fortsat i høj grad mænd i spidsen, viser tal fra Danmarks Statistik. Således sidder mænd på 85 procent af alle de registrerede direktørposter i Danmark, mens kvinder sidder på 15 procent.

Udgifterne til grøn energi styrtdykker

Udgifterne til grøn energi styrtdykker

HISTORIEN I TAL Omkostningerne til strøm fra grønne energikilder falder drastisk. På blot 10 år er omkostningerne til strøm fra solcelleanlæg faldet med 89 procent, og tilsvarende er omkostningerne ved strøm fra vindmøller på land faldet med 70 procent. Udviklingen skyldes, at produktionen er kommet op i skala, og at driftsomkostningerne er meget lave sammenlignet med eksempelvis gas- og kulkraftværker.

GRAFIK: Netværksanalyse af det danske coronaoprør

GRAFIK: Netværksanalyse af det danske coronaoprør

POLITIK OG VELFÆRD Se landkortet over de vigtigste organisationer og personer bag mobiliseringen af mennesker, der er så kritiske overfor den danske coronapolitik, at de griber til aktiv ’modstandskamp’. 

Kun 23 kommuner har whistleblowerordninger

Kun 23 kommuner har whistleblowerordninger

HISTORIEN I TAL Det er generelt forbundet med stor usikkerhed og utryghed for offentligt ansatte at ytre sig om kritisable forhold på arbejdspladsen, skriver tænketanken Justitia i en analyse.

Analyse af pandemiparathed skød helt forbi målet

Analyse af pandemiparathed skød helt forbi målet

HISTORIEN I TAL Den kendte økonom Branko Milanovic har sammenlignet landenes vurderede pandemiparathed i rapporten ‘Global Health Security Index’ fra 2019 med de faktiske corona-dødstal. GHS-indekset var ikke bare ude af stand til at forudsige udfaldet – tendensen har nærmest været det modsatte af det forventede.