socialpolitik


Satspuljerne: Gode hensigter, manglende viden og lille effekt

Satspuljerne: Gode hensigter, manglende viden og lille effekt

Årlige satspuljemidler for trecifrede millionbeløb sætter sig ingen spor i den kommunale praksis, når puljemidlerne hører op. Nu foreslår to eksperter i evidens en reform, så puljer og praksis i kommunerne tænkes sammen fra starten.

Den danske velfærdsmodel har splittet nationen i to

Den danske velfærdsmodel har splittet nationen i to

BOGANMELDELSE: Ældre Sagens medstifter og direktør, Bjarne Hastrup, leverer i ny bog en analyse af velfærdssamfundets udvikling, som kalder på, at vi skal finde en ny formel med mindre ulighed.

Milliongevinst for arbejde med udsatte familier

Milliongevinst for arbejde med udsatte familier

Hver gang en kommune forhindrer en familie i at udvikle sig fra mindre til meget udsat, kan den over tolv år spare næsten fem millioner kr. Det viser nye beregninger på baggrund af registerdata for alle danske børn født mellem 1992 og 1998.

Fra teori til praksis: Sociale investeringer tager fart

Fra teori til praksis: Sociale investeringer tager fart

Hvor sociale investeringer mest var teori for bare to år siden, arbejder en række kommuner nu med sociale investeringer i praksis, mens mere end 20 kommuner forventer, de vil gøre det. Det kan både give bedre effekt for borgerne og blive billigere for kommunerne.

Unge på 12 år er alligevel ikke kriminelle

Unge på 12 år er alligevel ikke kriminelle

Blå blok har i flere år været enige om at sænke den kriminelle lavalder til 12 år og oprette en særlig ungdomsdomstol. Om få uger kommer regeringens udspil til en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet, men det ventes at blive langt mindre vidtgående. Kritik fra eksperter har fået regeringen til at besinde sig.

Mere evidens i udlændingepolitikken, tak

Mere evidens i udlændingepolitikken, tak

Efter årtiers diskussion om integration, asylsøgere og flygtninge bygger indsatsen kun undtagelsesvis på viden om, hvad der virker. Nu efterlyser to af Danmarks førende eksperter, Ejvind Vesselbo og Thomas Gammeltoft-Hansen, en løsnings- og ikke en holdningsorienteret tilgang.

Lolland Kommune sætter familien for bordenden

Lolland Kommune sætter familien for bordenden

Familiekoordinatorer i Lolland Kommune sætter familien og ikke lovgivningen først, når de udarbejder handleplaner. ”Familierne vælger selv, hvilket problem de vil løse først,” siger en familiekoordinator.

Helhedsindsats får udsatte familier tilbage i samfundet

Helhedsindsats får udsatte familier tilbage i samfundet

Ti kommuner går imod de seneste ti års udvikling og sender flere udsatte borgere i arbejde og flere af deres børn i skole. ”Vi bryder med faggrænser, fagligt tunnelsystem og ser på familierne som en helhed,” siger projektleder fra Lolland Kommune. Til nytår stopper projektet – dog ikke på Lolland.

Fyn får unge i gang

Fyn får unge i gang

Unge i fare for at ende på sidelinjen har fået nyt håb takket været et bemærkelsesværdigt beskæftigelsesprojekt på Fyn.

Det offentlige overlader social fornyelse til private fonde

Det offentlige overlader social fornyelse til private fonde

Private fonde sikrer den nødvendige nytænkning på det økonomisk trængte sociale område. Men de mange private penge risikerer at skævvride den sociale indsats, da fonde donerer efter egne interesser og ikke ud fra en bred samfundsmæssig betragtning, advarer eksperter.

Karen Ellemann har 250 millioner til sociale indsatser der virker

Karen Ellemann har 250 millioner til sociale indsatser der virker

Med en pengepose på en kvart milliard kr. vil socialminister Karen Ellemann over de næste fire år sætte turbo på anvendelse og udbredelse af sociale indsatser, der virker. ”En nødvendig investering,” siger ministeren, der hører for mange eksempler på sociale indsatser, der ikke har hjulpet borgeren til et bedre liv.

Globalt fokus på sociale investeringer

Globalt fokus på sociale investeringer

I USA er der netop nedsat en kommission, der skal undersøge mulighederne for sociale investeringer. Og i New Zealand og Australien udvikler man lige nu nye metoder til løsning af sociale problemer. Der skal ikke bare bevilges penge, der skal investeres i løsningen. Nu kommer de sociale investeringer på finansloven i Australien.

Eksperter vil stoppe famlen i blinde for milliarder

Eksperter vil stoppe famlen i blinde for milliarder

En række af landets førende eksperter vil gøre op med vanetænkning og hverdagsrutiner i velfærdssamfundet. De stifter nu et fagligt selskab for at fremme evidensbaseret praksis. Målet er, at en langt større del af det pædagogiske og sociale arbejde bliver baseret på metoder med dokumenteret effekt. Det er det langtfra i dag.

Stor socialreform på vej mod forlis

Stor socialreform på vej mod forlis

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann har ambitiøse planer, men intet flertal for sin bebudede reform af serviceloven. Holder hun fast i ambitionerne, ender reformen i papirkurven. Sænker hun ambitionerne, løser hun ikke den opgave, kommunerne gennem mange år har ønsket.

Autister og ADHD’ere koster kassen

Autister og ADHD’ere koster kassen

En dramatisk stigning i antallet af folk med autisme, ADHD og andre udviklingsforstyrrelser giver et hul i kassen på over 100 millioner kr. i Aarhus Kommune. Der er gået spin i økonomidebatten.